Brev til Folketingets Socialudvalg

...

Vedr. en række vilkår for anbragte børn og unge med økonomiske konsekvenser \r\n\r\nI Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD) ser vi det som en af vores fornemste opgaver at medvirke til at give anbragte børn og unge de bedst tænkelige vilkår for at kunne leve et liv præget af autonomi, integritet og værdighed.\r\n\r\nI den forbindelse har en arbejdsgruppe under foreningen drøftet en række forhold, som for en stor gruppe anbragte børn og unges vedkommende – for så vidt angår et økonomisk aspekt - repræsenterer en begrænsning i deres muligheder for at udvikle ovenstående etiske potentialer.\r\n\r\nDet drejer sig om økonomiske konsekvenser på to områder: \r\n1. Anbragte børns og unges muligheden for at få Statens Uddannelsesstøtte … og begrænsningerne heri\r\n2. Institutionernes muligheder for at anvende arbejdsdusører ifm motivationsarbejdet ift til det pædagogiske arbejde med anbragte børn og unge … og begrænsningerne heri\r\n

Læs hele brevet herunder

Dokument: FADD vedr anbragte B_U oekonomi 21 dec2009.pdf