FADD svarer på KLs anklage om monopol på anbringelsesområdet

...

'Hvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.'

At der er store udgifter forbundet med at anbringe børn og unge i Danmark er sådan set ikke nyt. Beløbet har – ift BNP - været nogenlunde konstant i de efterhånden 100 år, man har opgjort prisen.\r\n\r\nDet nye er, at kommunerne efter kommunalreformen er ved at finde ud af, hvor dyrt det er at give de mest truede, truende og dermed udsatte anbragte børn og unge den omsorg og de udviklingsbetingelser, som de har brug for.\r\n\r\nSamtidig er det sådan, at jo senere man anbringer desto dyrere er det at rette op på skaderne.\r\n\r\nDet er således kommunernes prioriteringer – forholdet mellem posterne i budgetter og regnskaber, der bliver udfordret i disse år.\r\n\r\nNår det er sagt, så kunne det imidlertid være interessant at få lavet en opgørelse af, hvor mange af de kommunale ressourcer, der går til det kommunale bureaukrati og div. cand-scient-pol-afsendte kontrolforanstaltninger, der vel at mærke - apropos sprogbrugen - er eksploderet i en periode samtidig med, at flere og flere administrative opgaver decentraliseres til institutionerne.\r\n\r\nHvad værre er, så har formanden for børne- og kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, Holbæks borgmester Jørn Sørensen måske ikke helt fået fat i hvad der var – og er - en af konsekvenserne ved kommunalreformen: Øget konkurrence.\r\n\r\nDet står således kommunerne frit, om de vil benytte egne døgninstitutioner, døgninstitutioner fra andre kommuner eller regioner, dagforanstaltninger, opholdssteder, familiepleje, slægtsanbringelser, skibsprojekter m.m. Som vel at mærke er selvstændige organisationer; kommunale, regionale eller private.\r\n\r\nSå monopol kan der altså ikke med vores bedste vilje være tale om.\r\n\r\nMangfoldighed er - og bør være - svaret på komplekse problemstillinger.\r\nHvis der er ressourcepersoner i familien KAN en slægtsanbringelse være en løsning. Ligesom en familiepleje KAN være det rigtigste. Ligesom et skibsprojekt eller en døgninstitution KAN være det, der skal til.\r\n\r\nDet væsentlige er, at det er barnets konkrete problemstillinger, ressourcer og behov, som børnesagkyndige skal tage udgangspunkt i, når de skal træffe beslutning om, hvilken type anbringelse, der skal iværksættes…\r\n\r\nPræcist som loven foreskriver …\r\n\r\n \r\n\r\nSøren Skjødt, næstformand i Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD)