Brev til Skatteministeren og velfærdsministeren 3/10 2008: Afgiftsfrie busser

Foreningen af Danske Døgninstitutioner mener, at det er en meget uheldig udvikling, at man på den måde forskelsbehandler børn og unge med forskellige former for handicaps. Er man fysisk handicappet har man - set i lyset af ovennævnte Højesteretsdom - åbenbart ret til at blive mere sikkert befordret end hvis man er socialt/mentalt/følelsesmæssigt handicappet. \r\n\r\nForeningen af Danske Døgninstitutioner har besluttet, at sætte fokus på disse forhold. Vi mener ikke det kan være rigtigt, at man, når man er anbragt på en offentlig institution, for børn og unge med sociale og følelsesmæssige problemer, risikerer at skulle befordres i gamle og utidssvarende køretøjer.\r\n\r\nDerfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår.\r\n

Dokument: Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 02,12,2023