Cc Ministrene - Vedr. afgiftsfritagelse for institutionsbusser

...

"...Derfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår..."

Hent & læs hele brevet

Dokument: Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 02,12,2023