Video fra teamsmøde om skoler, kvalitetsaftaler mv.

...

Video fra teamsmøde om kvalitetsaftaler på skoler -

Dokument: FADD-klippet-teamsmode-om-kvalitetsaftaler-pa-skoler-260224.mov

Udskrevet fra www.fadd.dk 24,04,2024