AUGUST-klummen 2023

...

FADD´s slutspurt inden sommerferien havde væsentlige temaer og aktiviteter: Et folkemøde på Bornholm med vigtig eksponering af specialundervisningsområdet, en diskussion om mediernes rolle i svære mediesager og en tydelig fokusering på efterværn og børn og unges ret til at vokse op med alt det der kendetegner et ”rigtigt hjem” – selvfølgelig! Vi bliver aldrig trætte af at fremhæve, at socialpædagogikken i vores optik skal være præget af Varme og Vedholdenhed, samt at dette skal baseres på Viden og Visdom – de fire V´er. 

I juni måned havde vi også fornøjelsen af at være i audiens hos social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor vi fik lejlighed til at tale om tidens vigtigste emner – og lejlighed til at kigge frem mod det halvår vi netop har taget hul på. Tak til minister og hendes stab for et godt møde – vi sætter pris på samarbejdet og den gensidige lyst til at lytte og forstå hinanden. 

 

Dermed har vi det perfekte afsæt for 2. halvår af 2023. Der kommer spændende politiske dagsordener – mere specialundervisning, drøftelser om fagligheder i faget og fx evaluering af Lov om Voksensvar. Vi ser frem til at bidrage, påvirke, drøfte og diskutere når lejlighederne byder sig – det er vigtigt for os at emnerne spejles i praksis og at spejlbilledet står skarpt og virkelighedsforankret – dét skal vi nok hjælpe med. 

 

På egen banehalvdel ser vi frem til tre seminarer i resten af 2023, først et seminar for vores netværk for familie-døgn, derefter et psykiatriseminar sidst i september LINK og endeligt et specialundervisningsseminar i oktober.  Årets højdepunkt bliver uden tvivl FADD´s årsmøde i Kolding d. 21.-23. november. 

 

Kontakter er bedre end kontanter 

Vi plejer at sige, at vi er en lille forening med et stort løbepensum. Vi gør os umådeligt umage i forhold til at tilbyde den viden og indsigt, som foreningen i fællesskab rummer til alle vores samarbejdspartnere. Dette gælder kommuner, regioner, offentlige og private tilbud, interesseorganisationer, forskere og ikke mindst politikere og meningsdannere. Dette kan kun lades sig gøre, hvis vi har etableret et solidt netværk og samtidigt har adgangen til videns-kilden, altså den praksis hvor socialpædagogikken udfolder sig. Dermed er kontakter og stærke relationer fuldstændig afgørende for foreningens virke og påvirkningskraft.   

I denne forbindelse skal der lyde en sjælden tak til FADD´s medlemmer – I er simpelthen fantastiske. FADD´s bestyrelse og sekretariat møder aldrig afvisninger eller tilbageholdenhed med af dele erfaringer, succeser eller faglige udfordringer. Hvis vi møder op til et møde uden opdateret viden, så er det fordi vi ikke har spurgt vores bagland tilstrækkeligt – for I har svarene, I har indsigten og I har lysten til at dele. Tak for det. 

Når nu vi er ved det – så skal vores mange samarbejdspartnere også have et ”anerkendende nik”. Selvom vi indimellem har forskellige vinkler på virkeligheden, så er det tydeligt, at vi er på et fagligt område, hvor alle gør sig umage for at give børn og unge i udsatte situationer de bedste muligheder for at udvikles, trives, leve og lære – og dette lige meget hvorfra man kommer. Vi oplever et ekstraordinært stærkt samarbejde og kontakten til jer er bedre end kontanter. Det værdsætter vi.   

 

Når vi i efteråret skal drøfte Lov om voksenansvar – flere, færre eller andre hjemler. Når lovforslaget om behandlings- og specialundervisningstilbud skal i folketingssalen og når vi skal diskutere ekspertudvalgets anbefalinger. Ja, så er vi sikkert ikke enige om det hele, men hvis vi husker det centrale fokus i vores allesammens virke – børnene og de unge – så skal vi nok finde vej. 

 

Vi ser frem til samarbejdet, seminarer og faglige møder – vi ses derude! 

 

Med venlige hilsner 

Charlotte Møller Pedersen 

Formand for FADD 

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 01,10,2023