MINISTERMØDE

...

Havde i går (21/6) et rigtigt godt - og vigtigt - møde med socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Det handlede om de mest risikovillige og oppositionelle unge, som typisk hører til i målgruppen for de sikrede og de delvist lukkede institutioner.
Bedre uddannelsesvilkår for de unge, bedre mulighed for insisterende indsatser, subspecialisering, bedre mulighed for et løft af medarbejdernes faglighed gennem realkompetenceforløb og uddannelsesstillinger var sammen med opmærksomhed på den kommende evaluering af Lov om voksenansvar blandt de drøftede temaer.

Et møde der tidsmæssigt ‘skred’ 20 minutter er gode tegn. Det var udmeldingerne fra ministeren - og os selv - så også.

Fortsat dialog var ønsket fra begge sider.
Og sådan bliver det

Konstitueret forstander på Bakkegården, Peter Jørgensen deltog sammen med Charlotte Møller Pedersen, Tore Kargo og Henrik Kaustrup 

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 24,04,2024