FADD: SEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE MED PSYKISKE UDFORDRINGER

...

FADD inviterer til DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE MED PSYKISKE UDFORDRINGER

HØR OM
Senfølger af seksuelle overgreb, nye former for udsathed, praksis og etik om: køn og kønsidentitet blandt børn og unge, håndtering af selvskade, ud af hashmisbrug & fortælling og musik – et brugerperspektiv

MØD
Helle Cleo Borrowman, forperson Landsforeningen SPOR
Anne Görlich, lektor, Ph.d., Center for ungdomsforskning, Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet
Charlotte Kirkegaard Ølholm, pædagog på Basen i Esbjerg
Marie Rayan Olesen, afdelingsleder og Julie Ellerbæk, psykolog, Nødebogård
Christopher Schmitz, konsulent og forfatter, Komphash
Jacob Birkler, forfatter og etiker
Lalou (AKA Steffie Kristensen)

Samt kolleger fra andre medlemsinstitutioner og HELE FADDs sekretariatsmile: Tore Kargo & Henrik Kaustrup

 

TID
28.-29. september 2023

STED
Hotel Faaborg Fjord, Svendborgvej 175, 5600 Faaborg

TILMELDINGSINFO
Se herunder

MÅLGRUPPE
Ledere og medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner, der i målgruppen har børn og unge med psykiske udfordringer

DELTAGERBETALING
2950,- kr. pr person og inkluderer alle måltider (ex drikkevarer) oplæg og overnatning på enkeltværelse.

TILMELDING
Udfyld– for hver deltager – et tilmeldingsskema vi dette link https://forms.gle/Y9fTooKVLqXPs6Se8

TILMELDINGSFRIST
senest den 11. august 2023

Pladser fordeles efter først til mølle-princippet.

NÆRMERE INFORMATION
info@fadd.dk

Dokument: FADD_psykiatri_sem_program_2023_def.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 24,04,2024