Februar-klummen

...

KAUSTRUP & KARGO lyder måske som et nystartet ejendomsmæglerfirma med base i Nordsjælland, Søbogaard på køl og havudsigt fra kontoret.
Men som det lød fra opslag på diverse sociale platforme i sidste uge, så har vi pr. 1. marts ansat Tore Kargo som Henrik Kaustrups chefkonsulentkollega  … og om et års tid hans afløser.

Som en forholdsvis lille interesseorganisation med tradition for stort løbepensum, brede kontaktflader og høj faglighed – og VARME, VIDEN, VISDOM & VEDHOLDENHED i ascendanten, ser vi – med denne ’dynamic duo’ - frem til at kunne give den dobbelt gas i vores on-going bestræbelse på at "fastholde vores position som bidragsydende, respekteret og troværdig aktør på det specialiserede børn og unge-socialområde, videreføre vores mere end 125 årige historie og videreudvikle den kontinuerlige opgave, det er, at konstituere en moderne forståelse for vigtigheden af håndholdte indsatser.”

Vi modtog 42 ansøgninger og havde 3 meget kvalificerede kandidater gennem interviews, diverse tests og samtaler.
Tore Kargo er 48 år og kommer fra en stilling som afdelingsleder i Socialtilsyn ØST.
Vi vil senere præsentere Tore i et portræt på vores hjemmeside og på diverse sociale platforme.

---

Mens disse linjer skrives, er embedsmændene i Social-, bolig- og ældreministeriet (SBÆM) samt Børne- undervisningsministeriet (BUVM) ved at lægge sidste hånd på hver deres bud på Barnets Lov.
I SBÆM forbereder man Folketingets behandling af den lov, der blev sendt i høring 25. maj sidste år og som vi afleverede et grundigt høringssvar til.
Vi afventer i hvilket omfang de mange kommentarer, som områdets aktører afleverede i den forbindelse, er blevet taget til nåde af ministeren.
Vi må imidlertid antage, at de 214 paragraffer, 450 siders bemærkninger, en række nye instanser ikke nødvendigvis – og slet ikke af sig selv – vil gøre livet hverken lettere eller bedre for udsatte børn og unge.

Så uden at kende hele indholdet, barsler vi i samarbejde med Selveje.dk, Socialpædagogerne, Livsværk, og KFUM’s sociale arbejde med et debatindlæg, hvor vi nævner 3 forhold (af flere mulige!)

  1. Den ringe finansiering
  2. Det forventede mer-bureaukrati (herunder påpeger vi, at indragelsesdagsordenen ikke må medføre, at nogle børn og unge kommer til at få (eller tage) ansvar for deres egen ulykke
  3. Vigtigheden af, at efterværnet bliver til en rettighed for alle anbragte unge

I BUVM er man i gang med at skulle fremlægge den lovtekst, der er en forlængelse af det aftale-papir om dagbehandling og interne skoler, som et stort flertal af Folketingets partier var blevet enige om i marts 2022.
Også denne proces har vi været stærkt involverede i.

Vi er rustede og har afsat en del ressourcer til at gå ind i de politiske processer; herunder den implementeringsproces, der altid følger med ny lovgivning, og som sikkert vil omfatte formulering af de spørgsmål, dilemmaer og kommentarer, der skal kvalificere indhold i kommende bekendtgørelser og vejledninger. 

Dagen i dag – 1. februar - er så lige tiltaget med 1 time og 38 minutter siden vintersolhverv ????

 
Charlotte Møller Pedersen, formand

 

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 01,10,2023