MEDLEMSMØDER: Inge Bryderups nye bog

...

Kære medlemmer, 

Mange af jer har medvirket til, at denne bog har kunnet skrives og udgives 
Det har I i form af det ikke ubetydelige stykke arbejde, I leverede med at udfylde de skemaer, der er basis og forudsætning for undersøgelsen .
Og nu er den her så, bogen:

ANBRAGTE BØRN OG UNGE PÅ DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER
... som blev lanceret i torsdags ...

Vi har i forlængelse heraf spurgt ... og Inge Bryderup sagt JA til at deltage i et øst og et vest-fyraftensmøde for os: Både fordi hun vil påskønne jeres bidrag, fortælle om proces og produkt, men også fordi I sikkert har nogle spørgsmål til professoren ...

Så som I ved: "Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.
Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.(fra Rockwoolfondens omtale af bogen...)

Møderne afholdes
6. oktober 2022 17.00-19.00 på HVIDBORG - Neergårds Alle 6, 2650 Hvidovre
11. oktober 2022 16.30-18.30 HOLMSTRUPGÅRD - Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

 

Der kan max tilmeldes 2 personer fra hver medlemsinstitution.

Send en mail til info@fadd.dk - senest 15/9 2022 - først til mølle

(Se links til pdf-fil, konklusioner og video fra boglancering herunder)

Vi er glade for, at Rockwoolfonden og forlaget KLIM er blevet enige om, at bogens betydning og potentiale gør, at den skal kunne hentes gratis i en e-version
 
HENT bogen som PDF-fil her
 
Iøvrigt
LÆS konklusionerne her
https://www.rockwoolfonden.dk/.../RFF-NYT-Bog-Anbragte...
 
SE video fra boglanceringen 25/8 2022 her
https://twitter.com/i/broadcasts/1nAJEYEQgqaJL
 

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 24,04,2024