SEMINAR om specialundervisningen 26-27 oktober 2022

...

Kære skolefolk i FADD,

 
Som tidligere nævnt har vi, i forlængelse af den politiske aftale om undervisningen på vores område, ønsket at afholde et seminar om temaet, når vi har mere konkrete forestillinger om, hvor det vil lande.
 
Fra kilder i Børne & Undervisningsministeriet ved vi nu, at de forventer at sende et lovudkast til høring engang i efteråret.
 
Da aftalen er politisk bred forestiller vi os, at den også vil være gældende efter et valg (but you never know)  
 
Seminaret afholdes 26-27 oktober på Jørgensens hotel i Horsens

INDHOLD

Styrk undervisningen på jeres skole, så den sikrer eleverne faglig progression, trivsel og deltagelsesmuligheder – Maj Balsløv, læringskonsulent i STUK

Hvornår er en krone til specialundervisningen givet godt ud? – Ane Stallknecht, næstformand i Børne- kulturchefforeningen og centerchef i Odsherred Kommune

Den politisk aftale om styrket kvalitet på interne skoler – hvad kan vi forvente? - Specialkonsulent Ulla Skall, Børne undervisningsministeriet

Specialundervisning i praksis – Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirkeskolen

Kvalitetsmodel: Den politiske aftale indeholder et krav om, at der mellem den enkelte skole og kommunen skal indgås en ”kvalitetsaftale”

Kvalitetsaftalen skal udarbejdes efter en fast skabelon, der udvikles af ministeriet i dialog med relevante interessenter: Hvad ved vi? & hvad ønsker vi? - Henrik Kaustrup, FADD

Kontrakter og forhandling – Anne Brorson

--

Se program og tilmeldingsinfo via nedenstående link

Se program og tilmeldingsinfo via nedenstående link

Dokument: Seminar_spec-UV-okt2022.pdf