Slides fra Årsmødet: James Høpner

...

Slides fra årsmødet 2021
James Høner: Den uperfekte leder

Kan hentes herunder 

Dokument: JamesH_uperfekt.pptx

Udskrevet fra www.fadd.dk 02,12,2023