SIM: Kompensation for merudgifter

...

 

Orientering om kommunernes mulighed for at yde kompensation for sociale tilbuds merudgifter til COVID-19

Social- og Indenrigsministeriet ønsker med denne orientering at præcisere og give et samlet overblik over kommunernes muligheder for kompensation for sociale tilbuds merudgifter til håndtering af COVID-19 på socialområdet.

Den korte:
På socialområdet vil det sige, at kommunen enten kan

 yde et tilskud til det sociale tilbud efter § 14, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2017 om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (fi-nansieringsbekendtgørelsen),

 betale en forhøjet takst til det sociale tilbud, eller

 indgå forhandling med det sociale tilbud om ændret betaling.

Se hele teksten herunder

Dokument: SIM_komp_merudgift_COVID_dec2020.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 02,12,2023