Hvem tager stilling til magtanvendelserne?

...

For en uges tid siden rettede vi sammen en række samarbejdspartnere (Børnerådet, Børns Vilkår, Dansk Socialrådgiverforening LOS og Socialpædagogernes Landsforbund) en henvendelse til Socialudvalget og Socialminister Karen Hækkerup.

\r\n

 

\r\n

Vi ønskede at få præciseret, at magtanvendelser skal vurderes – godkendes/ikke godkendes - af de nye sociale tilsynsmyndigheder. Fordi det er vores vurderling, at det i det netop fremlagte lovforslag pt. er for upræcist, hvem der konkret har kompetencen til at tage stilling til godkendelsesprocedurerne.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Vi skrev blandt andet:

\r\n

'For at sikre en ensartet kvalitet i tilsynet, som det også er tiltænkt med forslag til lov om socialtilsyn, er det endvidere vores klare overbevisning, at socialtilsynet med sin omfattende faglige ekspertise må være den rette til at foretage vurdering af, hvorvidt anvendelsen i praksis er overensstemmende med reglerne i magtanvendelsesbekendtgørelsen, som det også hidtil har været tilfældet.’

Læs hele henvendelsen herunder

Dokument: 130408 Magtanvendelser AC.pdf