FADD Debatindlæg: Anbragte børn skal have en bedre afgangsprøve

...

 

\r\n

6. januar kunne man i en artikel i Politiken søndag læse denne overskrift: Anbragte børn skal have en bedre afgangsprøve. Det er ingen formentligt uenige i. Spørgsmålet er hvordan. Børne – og undervisningsminister Christine Antorini mener blandt andet, at der fremover skal være minimum 10 elever for, at man kan drive en skole på et anbringelsessted. Og at undervisningen i øvrigt skal være tilrettelagt af en uddannet lærer.

\r\n

Ministeren har en pointe: At tilrettelæggelse af undervisningen skal være et anliggende for uddannede lærere er et indiskutabelt krav.

\r\n

Anbringelsesstederne skal arbejde inklusionsfremmende – altså, arbejde for, at børnene blandt andet kommer tilbage til folkeskolen.

\r\n

Det stiller krav til de interne skoler om ...

\r\n

(fortsættes)

\r\n

 

... at sørge for, at børnene bliver fortrolige med det undervisningsmiljø, de skal tilbage til. Det betyder flere ting. For eksempel, at den ramme, eleverne skal træne skolegang i, formmæssigt ligner en skole: Klasseværelser med skoleindretning, faglokaler, andre børn med andre behov, samarbejdsmuligheder i projekter på tværs, plads til forskellige læringsstile, en lærergruppe, der udveksler faglige oplevelser og erfaringer og selv er i udvikling, skolekultur med skiftevis højintensitet og frikvarter, osv.

\r\n

Samlet set kræver moderne skoleorganisering - for at tilgodese både faglig kvalitet og bredde samt økonomisk bæredygtighed - faglig og fysisk volumen og dynamik.

\r\n

Mange udsatte børn og unge på de interne skoler har brug for den type adskillelse og differentiering, der skal sigte mod at give eleverne mod til at bruge det, de kan og er gode til og at øve sig på, det, de har svært ved. Det kræver, at lærerne på de interne skoler indholdsmæssigt arbejder målrettet med teori og relevante metoder.

\r\n

Det er et vilkår for alle skoleelever, at de skal lære at agere og reagere i en uforudsigelig og globaliseret verden med store mængder af både relevant og irrelevant information. De skal kunne håndtere komplekse problemstillinger, lære at bruge den nødvendige teknologi under hensyn til et balanceret og omkostningsbevidst ressourceforbrug – menneskeligt og miljømæssigt. Og så skal de kunne det meste ved at samarbejde med andre…

\r\n

En del udsatte børn og unge skal træne og øve sig rigtig meget for at for at få en ’bedre afgangsprøve’. Og de vil have normalitet. Det gør vi bedst ved, at det, vi tilbyder dem, ligner det, vi tilbyder alle andre børn … 

\r\n

Lakmusprøven er så normalt som muligt.

\r\n

Badminton skal heller ikke læres på en squashbane. At vi kan finde på at sænke nettet eller at reducere banen, det er hvad den pædagogiske opgave handler om.

Dokument: Pol_6jan13 anbr_berdre_undervisn.pdf