JULEGAVEREGN i arbejdstøjet

julegaveregn_logo.jpg

Som sagt flere gange tidligere, så er vi i FADD rigtig glade for vores samarbejde  med folkene bag Operation Julegaveregn, som skrever:

\r\n

 

\r\n

'Julegaveregns mission er i december at indsamle flest mulige penge, som ubeskåret går til julegaveindkøb til de 2200 børn som bor på danske børnehjem

\r\n

Med indsamlingen ønsker vi at sikre børn på børnehjem min. en større  julegaveog samtidig vise at der er mange som tænker på dem. Ambitionen er at nå at indsamle kr. 500.000 i år, et beløb som vil kunne sikre ca. 1250 ekstra julegaver.'

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Læs mere på www.julegaveregn.dk

Hent JULEGAVEREGNS flyer via dette link:

\r\n

 

\r\n

www.julegaveregn.dk/wp-content/uploads/2009/11/Julegaveregn_folder_2010.pdf

Link: www.julegaveregn.dk


Fredags SUMMARY 16 - 2/2 2009

Presse2.jpg

... "Det er ikke godt nok, når man som landsdækkende tv-kanal er mere optaget af at iscenesætte og nærmest ”brande” de her rødder – end at afdække historien bag. Og det er slet ikke godt nok, når man, som det desværre også er den fremherskende tendens i det brede mediebillede, fuldstændig enøjet vælger at fordybe sig i en spektakulær enkeltsag - for derefter at søge at gøre netop enkeltsagen generel. Det var der kæden for alvor røg af for TV2, mandag den 26. januar 2009..."

Hent og læs Fredagssummary herunder

Fredags Summary 16_2.pdf

FADDs nye formand: Det Bob Dylan mener er ...

Jens-1.jpeg

 

\r\n

FADDs nye formand, Jens Nilsson, er forstander på Den Socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro, der ligger på Amager.

\r\n

Sønderbro er en af de 6 sikrede institutioner i DK. Det er således første gang i foreningens historie, at en forstander for en sikret institution bliver formand for FADD.

\r\n

Jens har været beskæftiget med udsatte børn, unge og familier i forskellige sammenhænge i omkring 20 år. Siden han blev færdig som sociolog på Københavns Universitet i 1990 har han været lærer på et socialpædagogisk seminarium, lektor på Den Sociale Højskole, ansat i Frederiksborg Amt inden han trådte ind i den praktisk-pædagogiske verden først på Frederiksborg Amts akutinstitution i Hillerød, senere på Rymarksvænge Ungdomspension i København.

\r\n

 Jens, der er 55 år, har for nylig bosat sig i Nordsjælland med sin kone, som han har en voksen datter med og til marts bliver han bedstefar for første gang.

\r\n

Afslapning foregår gerne udendørs i selskab med schæferhunden, Karla.

\r\n

Indenfor er Bob Dylan den foretrukne huspoet – både digtene og musikken har en stor plads i Jens’ hjerte … og hjerne.  

\r\n

Jens Nilsson afløser Tine Theker Stryhn, der efter 3 år på posten har ønsket at hellige sig efteruddannelse.

\r\n

 

\r\n

 

So if you find someone

\r\n

that gives you all of her love,

\r\n

Take it to your heart, don't let it stray,

\r\n

For one thing that's certain,

\r\n

You will surely be a-hurtin',

\r\n

If you throw it all away

\r\n

B. Dylan

\r\n

 


FADDs pressemeddelelse vedr. Operation X: De sociale plattenslagere

operationX.jpg

 

\r\n

Operation X på TV2 har i to udsendelser sendt henholdsvis den 21. og 28. november under fællestitlen ”De sociale plattenslagere” sat fokus på dyre enkeltmandsprojekter på det sociale område.

\r\n

- FADD må på det kraftigste opfordre socialminister Karen Hækkerup til at følge op på udsendelsen med et brev til landets kommuner, sådan som hun også selv sagde i udsendelsen den 28. november. Og brevet må i utvetydige vendinger opfordre kommunerne til at få styr på deres personrettede tilsyn med borgerne,(herunder fx. de halvårlige børnesamtaler) og på opfølgningen af budgetter, så de allersvageste borgere får det, som de har krav på, siger FADD’s formand, Jens Nilsson.

\r\n

 

Læs hele pressemeddelelsen på www.fadd.dk

Pressemeddelelse - Operation X 28nov2011.pdf

Link: www.programmer.tv2.dk/operationx/


FADDs formand i læserbrev på dknyt.dk: Vi har ikke svunget stridsøksen over for kommunerne.

dknyt24nov2011.png

 

\r\n

'Fra døgninstitutionernes side har vi ikke svunget stridsøksen over for kommunerne. Men vi har brugt vores sunde, kritiske fornuft, fordi vi har set, at plejefamilierne ikke er klædt ordentligt på til den enorme opgave, de er blevet pålagt. Vi vil meget gerne i dialog med KL om at indgå i et samarbejde om støtte til kommunerne, plejefamilierne og plejebørnene.'

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

Jens Nilsson, FADD

Se læserbrevet - og læs flere nyheder fra Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge på www.fadd.dk

L_brev24nov2011_fampl_vierjoligeher_1.pdf

FADD til KL og Jane Findahl: Vi er jo lige her ...

FADDPM24nov2011.jpg

Fra FADDs pressemeddelelse:

\r\n

\r\n

’Døgninstitutionerne har specialviden om udsatte børn og unge. Vi kan rådgive plejefamilier med svære udfordringer som alkoholskadede, misbrugte eller omsorgssvigtede plejebørn. Vi ved, hvad det kræver både fagligt og personligt at løse og håndtere meget komplicerede børne- og ungeproblemer. Vi kan være det sikkerhedsnet for og tilsyn med plejefamilierne, som kommunerne endnu ikke magter at være, siger FADD’s formand, Jens Nilsson.’

\r\n

Læs pressemeddelelsen på www.fadd.dk

\r\n

 

PM24nov2011_fampl_vierjoligeher.pdf

Jane Findahl, KL: Vi gør det for børnenes skyld...

janefindahl.JPG

\r\n

'Jeg kan derfor kun opfordre alle aktører til at lægge stridsøkserne fra sig og i stedet finde sammen omkring et fælles bord, hvor det ikke handler om den ene eller den andens levebrød, men om de børn og unge, der har behov for en særlig indsats. Vi skal huske, at vi gør det for børnenes skyld.'

\r\n

Læs hele teksten her 

\r\n

\r\n

http://www.kl.dk/Templates/Pages/ArticleView.aspx?id=92961&epslanguage=da#.TsbURX1KIM4.mailto

\r\n


Plejefamilier svigtes af kommunerne

21soendag_JaneF.jpg

En tredjedel af adspurgte plejefamilier i en ny undersøgelse, som Socialpædagogerne har lavet, har ikke været på kursus i at være plejefamilie.

\r\n

Jane Findahl, der er formand for Børne- og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening, gav i 21 SØNDAG ingen garantier for, at reglerne bliver overholdt fra kommunernes side, inden året rinder ud.

\r\n

Men Jane Findahl fortalte, at hun har sendt et brev til landets borgmestre, hvori hun har understreget, at plejefamilier skal have den nødvendige hjælp og uddannelse til at klare opgaverne.

\r\n

- Plejefamilierne skal have den uddannelse, som kommunerne er forpligtet til at give dem, og jeg er sikker på, at kommunerne arbejder på det, sagde Jane Findahl i 21 SØNDAG.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

(DR 21. november 2011)

Se indslaget herunder

Link: www.dr.dk/DR1/soendag/#/23635


Tankevækkende video om ADHD og undervisningssystemet

RSA_adhd.jpg

Sir Ken Robinson (født 4 marts 1950) er forfatter, foredragsholder og international rådgiver om kunst, non-profits, og uddannelse. Han var direktør for The Arts i Schools Project (1985-1989), Professor of Arts Education på University of Warwick (1989-2001) og blev slået til ridder i 2003 for sine bidrag til uddannelsestænkningen.

\r\n

 

Følg linket herunder ...

Link: www.boingboing.net/2011/04/27/ken-robinson-on-refo.html


FADDs formand: 'Vi er vist ikke så ringe endda!'

SFI_CUKU.jpg

 

\r\n

Der er netop udkommet en ny rapport fra SFI ”Tidligere anbragte som unge voksne”. Jeg håber at denne rapport kan trække lige så store overskrifter som ”sammenbrudsrapporten” fra 2010 gjorde. Jeg tvivler dog. Jeg kunne tænke mig en overskrift fra den nye undersøgelse der kunne lyde noget i denne retning ”Urealistisk at reducere døgninstitutioner!” .

\r\n

I rapporten konkluderes det blandt andet ”Vi betragter det således som urealistisk, at man i stor skala kan reducere antallet af børn, der trænger til andre omgivelser end hjemmets. Det forekommer også tvivlsomt, at de mange ambulante, familierettede metoder, der aktuelt afprøves, i stor skala kan dæmme op for behovet for anbringelser” (Rapporten p. 118). 

\r\n

Jeg tillader mig, at tolke det i den retning, at SFI er utrygge ved det drastiske fald i anbringelser, som vi har set de sidste små to år.

\r\n

Vi er i FADD meget opmærksomme på udviklingen og derfor ...

\r\n

 

... udvider vi også vores belægningsundersøgelse således, at det fremover bliver muligt at se, hvor børnene kommer fra, når de anbringes. Jeg tror desværre, at vi kommer til at se flere sammenbrud i plejefamilier og i familie/netværksanbringelser. Det er derfor vigtigt, at vi kan dokumentere udviklingen, således, at vi kan få en faglig debat om, hvordan anbringelsesområdet kan styrkes, så det enkelte barn får den rigtige anbringelse.

\r\n

 

\r\n

”Sammenbrudsrapporten” gav et meget negativt billede af døgninstitutioner, og det fremgik, at 33 % af anbringelserne brød samme eller ophørte uplanlagt. Undersøgelsen byggede på en stikprøve på 3,25 % af de anbragte, hvilket betyder at de 33% kan være højere eller lavere end dette tal.

\r\n

Københavns kommunes Center for udsatte og kriminalitetstruede unge (CUKU) satte sig for, at efterprøve SFIs tal i forhold til de københavnske ungeinstitutioner. I CUKUs undersøgelse, der omfatter en hel population, hvilket gør den mere valid end SFIs stikprøve undersøgelse, fandt man følgende: ”CUKUs institutioner har inden for det første anbringelsesår næsten 6 procentpoint lavere niveau for uplanlagte afslutninger. Ser man på billedet i anbringelsens 2. og 3. år er hyppigheden af uplanlagt afslutninger cirka halvt så stor som i SFIs resultat. Det vil sige, at inden for det første år af anbringelserne ligger SFIs tal 40 % højere end CUKUs. I anbringelsens 2. og 3. år er forskellene helt oppe på 71 %. Set for den samlede undersøgelse ligger SFIs tal 62 % højere, når uafsluttede anbringelser medregnes”. (CUKUs undersøgelse ”Uplanlagte udskrivninger og sammenbrud”. P 11). Det er dejligt, at nogle, her CUKU, tager udfordringen fra SFI op. Det er selvfølgelig godt, at sammenbrudne ikke er så voldsomt som i SFIs undersøgelse. Det ændrer dog ikke på, at der også i CUKUs regi stadig er en høj sammenbrudsfrekvens. Det skal selvfølgelig give anbringelsesområdet stof til eftertanke. Jeg vil opfordre dem, der kan og har den fornødne tid til selv at lave en undersøgelse. Og ikke mindst grave et kvalitativt spade stik dybere og se om der er forhold på institutionen, der kan være med til at fremkalde et sammenbrud.

\r\n

 

\r\n

I den nye undersøgelse ”Tidligere anbragte som unge voksne” får vi bekræftet det som SFI tidligere har undersøgt, nemlig, at det ikke går så godt med tidligere anbragte. De klarer sig dårligere ikke alene set i forhold til ikke anbragte, men også i forhold til en målgruppe, der på en lang række af parametre har den samme baggrund . Den metode som SFI har valgt er meget valid, idet man statistisk kan konstruere en kontrolgruppe, der ligner de anbragte børn og unge.

\r\n

Det betyder, at denne undersøgelse er den til dato mest valide undersøgelse om, hvordan anbragte klare sig som unge voksne.

\r\n

 

\r\n

I FADD hilser vi altid undersøgelser og forskning på vores område velkommen. Vi har altid ”råbt” på mere forskning, så vi som institutioner kan blive dygtigere og dermed mindske de negative resultater, som denne undersøgelse kommer frem til.

\r\n

I FADD er vi nu i en proces, hvor vi søger penge til en undersøgelse, der måler det enkelte barns udvikling fra ankomst til udskrivning. I rapporten ”Tidligere anbragte som unge voksne” diskuteres det med reference til en forsker (Doyle) om man kun skal anbringe, når det handler om ”beskyttelse af barnet” og undlade at anbringe, hvis det handler om udvikling, idet anbringelser ikke har nogen udviklingseffekt. SFI afviser standpunktet. Vi har ikke dokumentation for, at børn og unge udvikler sig, mens de er på institution. Det vil vi forsøge at råde bod på. Selv om vi kan dokumentere, at der sker en udvikling, giver det jo ingen garanti for, at SFI ikke også i fremtiden vil kunne dokumentere, at anbragte klarer sig dårligt. Men vores undersøgelse kan være med til at give os viden om institutioner udviklingsfokus og måske være det første lille skridt til at lukke ”hullet” mellem anbragte unge som voksne og så ikke-anbragte unge som voksne.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

JN

\r\n

 

\r\n

Hent & læs de 2 rapporter herunder

Uplanlagte udskrivninger og sammenbrud.pdf

Link: www.sfi.dk/resultater-4726.aspx?Action=1&NewsId=3195&PID=9422


Slides fra FADDs årsmøde

aksel_c_hjortholm.jpg

Hjortholms forstander Aksel Christensens slides fra workshoppen: Håndtering af afskedigelser

Hent oplægget herunder

FADD 2011 Aksel Christensen afskedigelser.pdf

Belægningsundersøgelsen - oktober 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

Hermed bringes tallene for oktober 2011

Alle tal og oversigter kan hentes herunder

Bel_US OKT 2011.pdf

FADDs mellemledere opretter netværksgruppe på Facebook

facebook.jpg

 

\r\n

\r\n

På Facebook er der oprettet en gruppe, som hedder FADD Mellemledernetværk. Denne gruppe er oprettet efter FADD´s årsmøde 2011, hvor en workshop omhandlede emnet - mellemledernetværk. Behovet for at oprette netværk er tilstede, og det er muligt for FADD´s mellemledere at bruge denne gruppe til at etablere disse netværk. Skriv jeres navn, arbejdsadresse, geografisk placering samt mail adresse, så håber vi at siden kan være med til at få oprettet nye netværk. Eks. kan én tage initiativ til at være tovholder til at danne en gruppe. Formålet med gruppen, bestemmer gruppen selv. Held og lykke med ønsket om mange gode faglige sparringer.

\r\n

Anne Blum Københavns Kommunes Børne- og familieinstitution, Wiebrandtsvej

\r\n

\r\n

 

\r\n


\r\n

 


DR Søndag 6/11 2011: Kommuner lukker behandlingshjem for svigtede børn

dr_soendag.jpg

DR Søndag bragte i aftes (6/11) et indslag om de kommunale lukninger af behandlingshjem.

\r\n

Her nævnes det blandt andet af kommunerne i Stevns, Århus, Svendborg og Slagelse har lukket døgninstitutioner.

\r\n

FADD har dd. sendt 'supplerende faktainformationer' til DR: 14 døgninstitutioner er lukkede og 8 er fusionerede

\r\n

Foryderligere info: Kontakt os på info@fadd.dk

\r\n

 

Se indslaget herunder.

\r\n

Spol frem til: Børnehjem lukker på stribe - ca. 11 minutter inde i udsendelsen

Link: www.dr.dk/nu/player/#/21-soendag/22306


Rapport fra konferencen: Hvad så med mig?

suellkon11okt2011.png

\r\n

Hans Jørgen Jønsson, konsulent i SUELL Team og ordstyrer ved konferencen, afrundede dagen:
'Fra snakken i dag er der noget, der tyder på, at der er brug for fokus på specialområdet, og det her skal ikke bare blive ved denne dag, der hænger i luften. Vi vil arbejde videre med det, vi har fået med på et eller andet plan. Det håber jeg, mange af jer vil være med til'. 

\r\n

Hent minirapporten herunder

Hvadsaamedmig_rapport.pdf

FADDs årsskrift 2011

FADD aarsskrift2011.jpg

\r\n

Hermed ... årsskriftet for 2011.

\r\n

Indeholder formandens beretning, regnskab 2010/2011, budget 2011/2012, resultater og formandens klummer oktober 2010 til oktober 2012

\r\n

\r\n

Årsskriftet kan hentes herunder.

\r\n

BEMÆRK - årsskriftet vil på Generalforsamlingen være tilgængeligt i en papirudgave

\r\n

FADD aarsrapport 2011_def_udg.pdf

FADDs årsskrift 2011

FADD aarsskrift2011.jpg

Hermed ... årsskriftet for 2011.

\r\n

Indeholder formandens beretning, regnskab 2010/2011, budget 2011/2012, resultater og formandens klummer oktober 2010 til oktober 2012

Årsskriftet kan hentes herunder.

\r\n

BEMÆRK - årsskriftet vil på Generalforsamlingen være tilgængeligt i en papirudgave

FADD aarsrapport 2011_def_udg.pdf

Belægningstallene for september 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

 

\r\n

Tendensen i belægningsudviklingen fortsætter som hidtil - lille fald i alle aldersgrupper over hele linjen.

\r\n

P.t. bliver de nye budgetter forhandlet på plads i kommunerne, og der er flere døgninstitutioner der står til lukning, bl.a. Skodsborg og Døgncentret for Børn og Familier i Århus.

\r\n

På familieinstitutionerne er faldet i anbringelser nu på knap 60 % over de sidste 2 år. I 2009 var der dobbelt så mange anbragt på familieafdelingerne i Jylland ift. Sjælland. Nu er der lige få i de 2 landsdele, så det er et kæmpe fald i Jylland på over 66%

\r\n

 

Se hele undersøgelsen herunder

Bel US september 2011.pdf

SU, Arbejdsdusører, lommepenge og egenbetaling

penge.jpg

I foråret 2011 fremsendte FADD en henvendelse til Folketingets Socialudvalg hvori vi bad udvalget om at svare på en række spørgsmå om anbragte børn og unges økonomi.

\r\n

Vi har fået lovning på et svar fra Socialudvalgets formand Martin Henriksen (DF)

\r\n

Men vi har ikke modtaget det. Henvendelsen vil blive genfremsendt til det nye socialudvalg....

\r\n

 

Læs brevet herunder ...

\r\n

 

\r\n

I mailen skrev vi desuden:

\r\n

\r\n

Derudover har vi i FADD i forbindelse med drøftelser af nogle af de økonomiske tiltag, som kommunerne foretager pt for at nedbringe  de sociale udgifter, registreret en ny praksis, der nok har været lovhjemmel for, men som der os bekendt ikke har været tradition for: (og som derfor repræsenterer en stramning)

\r\n

At man pålægger familier egenbetaling for et børns ophold på ex en døgninstitution såfremt deres husstandsindkomst er på kr. 120.000 eller derover.

\r\n

Man kan sikkert både tale for eller imod egenbetaling – herunder hvilket husstandsindkomstniveau, der er rimeligt at forlange egenbetaling ud fra - men efter vores overbevisning KAN denne praksis være med til at stimulere forældres modstand mod en ellers fagligt set  ’rigtig’ anbringelse af deres barn.

\r\n

I al fald finder vi det bekymrende, at lavindkomstgrupper kan føle sig økonomisk tilskyndet til modvirke en indsats, der ellers vil være godt for barnets tarv?

\r\n

Mail FTs socudv 1april2011_BUoekonomi.pdf

INGER THORMANN: Når kærlighed ikke er nok

politiken _logo.jpg

Politikens kronik 1/10 2011:

\r\n

'Vi svigter anbragte børn, hvis vi tror, døgninstitutioner kan erstattes af plejefamilier'

\r\n

Inger Thormann, Skodsborg Observations- og behandlingshjem

\r\n


Læs kronikken via nedenstående link

Link: www.politiken.dk/debat/kroniker/ECE1409654/naar-kaerlighed-ikke-er-nok/


Hoteller og restauranter vil give anbragte unge job

horesta_logo.jpg

\r\n

Anbragte unge på døgninstitutioner og andre opholdssteder skal have lettere ved at få praktikpladser og fritidsjob på hoteller, restauranter og cafeer, og dermed skal de unge sikres en lettere overgang til et voksenliv med job.

\r\n

 

\r\n

 

Læs artiklen på Metro Express

Link: www.metroxpress.dk/nyheder/hoteller-og-restauranter-vil-give-anbragte-unge-job/KObkhx!1KgCbe3VLGyWc/


Kære nye statsminister: Giv børnene en ombudsmand

boernesagensfaellesraad.gif

Børnesagens fællesråd har i et læserbrev til Information sendt denne opfordring til landets nye statsminister.

\r\n

En børneombudsmand har længe været et ønske for blandt andet organisationerne under Børnesagens Fællesråd. Vi får se ...

Læs læserbrevet i Information via nedenstående link

Link: www.information.dk/279561


Reduktion i antallet af sikrede pladser

danske regioner LOGO.jpg

Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en model for reduktion af pladser på de sikrede institutioner.

\r\n

Socialdirektørkredsen har på et møde den 23. september 2011 indstillet, at kredsen drøfter, hvornår pladserne på de sikrede institutioner skal være nedlagt.

\r\n

Det fremgår af et referat fra dette møde. Angiveligt af hensyn til nærhedsprincippet skal der samtidig skal opføres en ny sikret institution i Nordjylland. 

\r\n

\r\n

FADD mener: Man kan undre sig over at man reducerer i pladsantallet og samtidig bygger en ny sikret institution Nordjylland. Ikke mindst når man tager i betragtning, at man i Aalborg varetægtsfængsler næsten ingen, men sammen med anklagemyndigheden har lavet alternativer til varetægt.

\r\n

Det hele kan få den konsekvens, at man fyrer erfarne folk og skal løbe en ny institution i gang med uerfarne folk.

\r\n

Læs referatet herunder

Danske regioner 23-09-11 (2).pdf

Hvad er det lige for opgaver de sikrede institutioner skal løse?

informationlogo.png

Der er pt meget fokus på de sikrede institutioner; herunder om de sikrede institutioners opgave

\r\n

I et læserbrev i Information fra juni 2009 forsøger fængselsinspektør Hans Jørgen Engbo at kaste 'lys over land'

\r\n

''Personalets opgave på en sikret institution er at yde omsorg og støtte og herunder sikre, at frihedsberøvelsen griber mindst muligt ind i den unges tilværelse. Det er navnlig en vigtig opgave at sikre den bedst mulige kontakt med familien og at tilbyde undervisning, som kan modvirke, at den unge kommer for meget bagud i skolen under frihedsberøvelsen. Skal man evaluere institutionens virke, må man således undersøge, i hvilken udstrækning det lykkes at løse disse omsorgs- og støtte opgaver. Om nogle af de unge senere begår kriminalitet eller ej, har intet med institutionens opgaveløsning at gøre. Institutionen er i relation til dens hovedklientel - de varetægtsfængslede - ikke en behandlingsinstitution, som kommunerne åbenbart tror.''\r\n

 

\r\n
\r\n

Læs hele artiklen via nedenstående link

Link: www.information.dk/195823


4 partier har svaret

boernesagensfaellesraad.gif

Så kom svarene ... Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten og de konservative har fundet det umagen værd at besvare de 6 spørgsmål fra Børnesagens Fællesråd. 

\r\n
\r\n

Læs

\r\n
\r\n

 

Svarpaasekssporgsmaal.pdf

Belægningstallene for august 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

\r\n

Der er i de 3 sommermåneder - juni, juli og august - sket det største fald i antal anbragte børn siden starten af undersøgelsen i januar 2010. Der er i august 2011 anbragt 107 børn færre end i maj 2011.

\r\n

Det er primært i mellemgruppen og ungegruppen det store fald ses - på henholdsvis 7% og 5,7% på bare 3 måneder. På baggrund af udtalelser fra institutionerne, kan denne nedadgående tendens forventes at fortsætte i den resterende del af året.

\r\n

Den gode historie er, at ca. 1/3 af institutionerne har fuld belægning eller overbelægning. Til gengæld er der andre der er meget hårdt ramt.

\r\n

Familieanbringelserne er halveret i det forløbne år - men ser ud til at have stabiliseret sig på det nuværende niveau.

\r\n

 

\r\n

Se alle augusttallene herunder

FADD Bel_US_aug2011.pdf

Børnesagens Fællesråd sender socialpolitiske spørgsmål til partierne

BF_logo.jpg

Børnesagens Fællesråd har i en pressemeddlelse sendt 6 socialpolitiske spørgsmål til partierne

Se spørgsmålene herunder

110909 PM Seks spm til socialpolitiken efter valget.pdf

Det Blå Rocktog ruller igen ...

detblaarocktog.png

\r\n

Siden de glade dage i 80érne og 90érne har Det Blå Rocktog stået klar i rock-remisen. Nu er vi på sporet igen! Det Blå Rocktog genskabes i nyt format, men med en del af de oprindelige målsætninger bevaret.Festivaler med musik af børne og unge bands vil fortsat være en hjørnesten i Det Blå Rocktogs aktiviteter.

\r\n

Projektet munder ud i en forestilling i stil med ”Cirque du Soliel”, hvor musik, teater, gøgl, sang og dans, fusioneres til én samlet cirkusforestilling. Forestillingen opføres som finaleshow på Det Blå Rocktogs sommerfestivaller rundt i landet.

\r\n

Åbningskoncert med Børne og ungdomsbands, samt kendte kunstnere:

\r\n

Tidspunkt: Onsdag d. 12. oktober fra 14:00 til 20:00.

\r\n

Sted: Koncertsalen, ”Støberihallen” i Hillerød. 

Læs Pressemedelelsen herunder

Pressemeddelelse om Rocktoget.docx

Belægningstallene for maj 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

 

\r\n

Der har siden april kun været mindre forskydninger.

\r\n

Det er dog værd at bemærke, at på de 105 B&U institutioner, der deltager i undersøgelsen, er der siden januar 2010 nedlagt samlet 171 pladser med udgangen af 1. halvår 2011. En tendens der vil fortsætte i den resterende del af året, da der allerede er bebudet lukning af institutioner og nedlæggelser af pladser på flere andre.

\r\n

 

Se tallene for alle institutionstyperne herunder

\r\n

www.fadd.dk/filer/FADDs%20belaegningsunders_maj%20ALLE.pdf 

FADDs belaegningsunders_maj ALLE.pdf

AKF: Ændret demografi skyld i større udgifter til udsatte børn

AKF_LOGO.jpg

Flere unge og færre førskolebørn er en væsentlig årsag til den store vækst i udgifterne til udsatte børn og unge. Det viser en ny AKF-analyse. 

Læs mere om analysen via nedenstående link

\r\n

 

\r\n

www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1070/

Link: www.akf.dk/udgivelser/container/2011/udgivelse_1070/


test3

09-06-2011

test3

Lone Elin Vestergaard.gif

\r\n

Aliquet sagittis dignissim tristique purus, phasellus, turpis urna! Elementum tristique cursus in proin scelerisque risus? Aliquam est ac? Velit velit et aliquet sociis nisi? Adipiscing? Dolor elementum pellentesque magna lorem, parturient nec porttitor et aenean urna! Sit enim, sit nec massa porttitor, ac et, et lundium integer a, quis porta, quis mauris, facilisis aliquam lacus, urna auctor, porttitor? Proin ut, mid nec aliquam porttitor integer et, nisi sagittis augue ultrices sit habitasse? Enim duis nisi augue placerat turpis? Et scelerisque.

\r\n

Tristique mid ut! Porta platea, porta dignissim, a a a aliquam tincidunt nisi, in, integer in aliquet. Rhoncus aliquet porttitor, aliquam scelerisque vel nunc? Velit duis et? Turpis arcu sociis lectus! Magna habitasse duis ac ac diam porta? Proin, habitasse aliquam amet odio cursus risus! Aliquam sit nisi magna nisi cum, placerat adipiscing? Vel, lorem cras in, lorem, sit, adipiscing et magna sed! Phasellus nec tincidunt hac ac vel, etiam et massa lorem turpis ultricies, etiam? Tortor cursus ac.

\r\n


Søfartsstyrelsen:Nye regler for sejlads med børn og unge

soefartsstyrelsenLOGO.jpg

 

\r\n

Skoler og institutioner er underlagt reglerne om erhvervssejlads. Søfartsstyrelsen har tidligere udarbejdet informationsmateriale, der nærmere beskriver, hvordan skoler og institutioner skal forholde sig til sejlads med elever.

\r\n

Søfartsstyrelsen overvejer en revision af reglerne for sejlads med elever. Som et første skridt har Søfartsstyrelsen udbygget det oprindelige informationsma-teriale.

Spørgsmål til informationsmaterialet, kan stilles til Center For Skibe på tlf. nr. 39 17 44 00 eller på mail dma@dma.dk.

Revideret information til skoler institutioner m v om sejlads med elever-1.pdf

FADDs Søren Skjødt i Aftenshowet om Brønderslevsagen

SS_aftenshowet_juni2011.jpg

Søren Skjødt:

\r\n

-Det de børn har været udsat for kræver årelang professionel behandling

Se udsendelsen via nedenstående link

Link: www.nempodcast.dk/?file=http://vpodcast.dr.dk/DR1/aftenshowet/2011/aftenshowet_110607190626.mp4&title=Aftenshowet%2007/06%202011


FADD: Ankestyrelsens magt undergraves af regeringen

FADD_PM_ankestyrelsen.jpg

Regeringen og KL indgik lørdag økonomiaftalen for 2012. I aftalen forpligter regeringen sig til at fremsætte lovforslag, der binder Ankestyrelsen til at inddrage en kommunes politisk fastsatte serviceniveau i sin vurdering af, om kommunen har givet sine udsatte borgere den rette behandling.

\r\n

- Og når regeringen og KL så indgår en aftale om at svække Ankestyrelsens beføjelser på det specialiserede socialområde, så er det det samme som at sige til kommunerne, at de ikke skal tage Ankestyrelsen alvorligt længere. Det er fatalt for de allermest sårbare borgere i dette land, siger Tine Theker Stryhn.

\r\n

\r\n

 

Læs hele pressemeddelelsen herunder

FADD_PM_Ankestyrelsens magt undergraves_ 8JUNI2011.pdf

FADD om Brønderslev-sagen: Kommunerne skal have økonomisk håndsrækning til de tungeste børnesager

FADD_PM_8_6_2011.jpg

- Vi skylder de allermest udsatte børn og unge i Danmark det bedste, vi kan finde på. Og hvis det – som vi har mistanke om – er økonomien, der får nogle kommuners forvaltninger til at lukke øjnene for den virkelighed, som de åbenbart har fået dokumenteret via billedmateriale fra politiets besøg i hjemmet, så er det ikke godt nok. Måske det her er et udtryk for, at det kommunale selvstyre ikke fungerer. Politikerne på Christiansborg må tage stilling til, hvilke vilkår vi som samfund vil acceptere for vores børn anno 2011, siger FADDs formand Tine Theker Stryhn.

\r\n

\r\n

 

\r\n

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

Læs hele Pressemeddelelsen herunder

FADD_pressemeddelelse_Broenderslevsagen 8_6_11.pdf

Pressemeddelelse fra Børnesagens Fællesråd: Børn i DK skal have en børneombudsmand

boernesagensfaellesraad.gif

\r\n

Børnesagens Fællesråd, der samler 19 landsdækkende frivillige sociale foreninger for børn og unge, anbefaler, at børn i Danmark får deres egen Ombudsmand

\r\n

 

\r\n

Børnesagens Fællesråd sender en stærk opfordring til regeringen og til Folketingets partier om at styrke børn og unges retsstilling gennem etablering af et uafhængigt Børneombud i Danmark.

\r\n

 

\r\n

Læs hele pressemeddelelsen herunder

Pressemeddelelse om Boerneombud 24 maj 2011.pdf

'I sku bare ha set mig' - Ny bog om omsorgssvigtede børn

i sku bare ha set mig.jpg

\r\n

Forstander på døgninstitutionen TIPPEN i Varde, og bestyrelsesmedlem i FADD, Aksel Rask, har sammen med psykolog Rikke Yde Tordrup skrevet og redigeret en bog om, hvordan man kan arbejde med omsorgssvigtede børn og unge på en døgninstitution

\r\n

\r\n

Bogen er baseret på 27 medarbejderfortællinger fra Tippen, der illustrerer hvordan Daniel Sterns teori kan opleves og bruges i praksis i arbejdet med udsatte børn og unge.

\r\n

 

\r\n

Det er jo ikke for at iscenesætte os, som dem der har alle løsningerne, men vi tillader os at koble vore egne historier op på teorien af Daniel Stern. Samtidig mener vi at ”I sku’ bare ha’ set mig”, er et tiltrængt bidrag som undervisningsmateriale og diskussionsgrundlag”, slutter Aksel Rask.

\r\n

 

\r\n

Bogen er udgivet på Akademisk Forlag.

Hør om bogen i et indslag i P1 den 25. maj 2011 

Link: www.dr.dk/drnetradio/index.dr?evt=ext&path=%2FForms%2FPublished%2FPlaylistGen.aspx%3Fqid%3D2157795&tab=fs


Frederikshavn Kommune bygger ny døgninstitution

frederikshavn.jpg

Fra Pressemeddelelsen:

\r\n

Med de nye planer, høster Frederikshavn Kommune anerkendelse i FADD – Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge.

\r\n

- I mange år har man nedprioriteret at bygge nyt og i stedet etableret institutionspladser i eksisterende - og ikke altid velegnede - bygninger. Det er sjældent og meget positivt, at man nu i Frederikshavn vælger at tænke pædagogik før mursten, fortæller konsulent i FADD, Henrik Kaustrup Pedersen.

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

Hent & læs hele pressemeddelelsen herunder

\r\n

 

\r\n

 

Frederikshavn ny doegninstitution Maj2011.pdf

KudusCyber Underground

Message For Admin\r\nYou`re Fool...\r\nPlease Check Your Security System

Whoami..???\r\nI`m Hanamichi Hideto Takarai\r\n\r\nRegards to KudusCyber Underground


FADD mener ... om Godhavnsrapporten

Godhavnsrapporten_forside.jpg

Godhavnsrapporten blev offentliggjort den 9. maj. Bogen fortæller om resultaterne af den første undersøgelse i Danmark af overgreb mod børn på børnehjem. Den består af en gennemgang af en række klager rejst af Landsforeningen Godhavnsdrengenes medlemmer over forholdene på 19 danske børnehjem i perioden 1945-1976. Undersøgelsen er betalt af Socialministeriet og gennemført af Forsorgsmuseet under Svendborg Museum under ledelse af museumsinspektør Maria Rytter.

\r\n

I FADD hilser vi undersøgelsen velkommen. Vi har på alle måder forståelse for, at ...

... de mennesker, der som børn og unge blev udsat for overgreb, dels har ønsket at få dokumenteret deres oplevelser, dels at få en anerkendelse fra det samfund, der ikke greb ind overfor forholdene på en række børnehjem efter 2. verdens krig op til midten af 70erne.

\r\n

På døgninstitutionerne må vi leve med vores historie. Overgrebene er en del vores fælles fortid. Og Godhavnsrapporten dokumenterer det, vi altid har vidst: Disse overgreb HAR fundet sted. Som sådan vil rapporten stå som en evig påmindelse om vigtigheden af, at vi vedvarende forholder os til udsathed og magt. De faglige og etiske forpligtelser ser vi i dag komme til udtryk med et andet grundlæggende menneskesyn og en anden demokratiopfattelse som lov- og cirkulærebestemte magtanvendelsesregler, kommunale tilsyn, barnets klagerettigheder og intern selvjustits på institutionerne.

\r\n

Men dette friholder ikke myndighed og udøvere fra at ’holde øje’ med magten. Vi har alle en forpligtelse til at lære af historien. Og er der brug for yderligere undersøgelser, så lad dem komme.

\r\n

Der findes masser af faglige og etiske begrundelser for undskyldninger. Og der er ingen tvivl om, at en officiel undskyldning vil kunne lindre de berørte tidligere anbragte børn og unges smerter og traumer.

\r\n

Fremadrettet er der kun et at gøre: Fri os fra overgrebene …


Belægningstallene for april 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

I forhold til sidste måneds tal viser opgørelsen fra april, at det samlede normeringstal har været faldende, mens der er en svag stigning i belægningstallet.

\r\n

Faldet i antal pladser ses specielt i småbørnsinstitutioner og sikrede institutioner

Se belægningstallene fordelt på institutionstyper herunder.

\r\n

Første link viser alle graferne for april måned

Alle Belægningstallene for april 2011.pdf

Ny hjemmeside sætter fokus på magtanvendelse over for anbragte børn og unge.

servicestyrelsenLOGO.jpg

Magtanvendelse over for anbragte børn og unge skal forebygges og begrænses mest muligt. Alligevel kan der opstå tilspidsede situationer, hvor magtanvendelse er den eneste udvej. Denne hjemmeside forklarer de komplekse regler om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet.(fra Servicestyrelsens hjemmeside -www.servicestyrelsen.dk/omsorgogmagt) \r\n

\r\n

Se hjemmesiden via nedenstående link

Link: www.servicestyrelsen.dk/omsorgogmagt?utm_source=Servicestyrelsen.dk&utm_campaign=d27194ad1a-Udbudsindslidende&utm_medium=email


Søfartsstyrelsen præciserer regler vedr sejlads med børn og unge

soefartsstyrelsenLOGO.jpg

Søfartsstyrelsen præciserer efter den tragiske ulykke på vandet ud for Lundby Efterskole på Sydsjælland reglerne for skoler og institutioners sejlads med børn og unge.

\r\n

Et redigeret notat vil ifølge Søfartsstyrelsen forventeligt foreligge inden udgangen af maj og vil blive bragt her på siden.

\r\n

Spørgsmål kan stilles til Henrik Kaustrup på info@fadd.dk

\r\n

 


FADD og SL i fælles debatindlæg: 'Det er dyrt at spare...'

FADD_SL.jpg

I detbatindlægget, der i dag (2/5) bringes i JP, skriver FADDs formand Tine Theker Stryhn og SLs formand Benny Andersen blandt andet:  ' Vi hører om børn, der med en dags varsel bliver sendt hjem til forældrene. Uden at det inden har været drøftet med hverken barnet selv eller døgninstitutionen. Vi hører om børn, der sendes hjem til forældre, de ikke har haft kontakt med i et halvt år. Og børn, der uden at der er lagt en handleplan bliver sendt videre til fx efterskole. Og vi ved, at der er børn, der slet ikke bliver anbragt selvom de burde. Eksempler på, hvordan udsatte børn og unge har svære odds når det handler om at fylde på dagsordenen.'

\r\n

Læs hele indslaget herunder ...

jp 2 maj.pdf

Slides fra medlemsmødet 14. april 2011

slides14april2011.jpg

TAK FOR SIDST

\r\n

 

\r\n

Hermed Ankestyrelsens og DS' slides

Kan henetes herunder


Ankestyrelsen: Udsatte børn behandles forskelligt

ankestyrelsen.jpg

\r\n

Den årlige praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen på børneområdet viser, at kommunerne er bedre til at inddrage forældrene end børnene i sager om frivillige foranstaltninger til børn og unge med særlige behov. Undersøgelsen viser store forskelle på sagsbehandlingen

\r\n

\r\n

 

\r\n

"Samlet set viser praksisundersøgelsen, at en del af kommuner udfører rigtigt god og kompetent sagsbehandling. Men i en del af sagerne mangler det sidste, for at sagerne opfylder alle regler i lovgivningen", udtaler Ankechef Henrik Horster fra Ankestyrelsens kontor for Børn.

\r\n

 "Det er også nogle af sagerne, hvor der er behov for væsentlige opstramninger, og hvor der blandt andet mangler de vigtige børnefaglige undersøgelser af barnet", siger ankechef Henrik Horster.

Læs om undersøgelsen på Ankestyrelsens hjemmeside

Link: www.ast.dk/artikler/default.asp?page=1472


Belægningstallene for marts 2011

FADD belaegning 2010 nov.jpg

Bemærkninger til marts-tallene:

\r\n

I dag der på de 105 børne/unge institutioner, anbragt 200 børn færre, end der var da undersøgelsen startede i januar 2010.

\r\n

Antal anbragte på de 6 småbørnsinstitutioner er faldet med 15 % siden januar 2010.

\r\n

Familieanbringelserne er det sidste ½ år steget markant på de sjællandske institutioner, men ligger stadig 20 % under januar 2009 og 2010 – til gengæld er der lukket en mere af de jyske institutioner

Læs og se de grafiske fremstillinger af tallene herunder

alle _Marts 2011.pdf

Artikler om Døgnanbragte Unge og Rusmidler

spuk_pihl.png

I foråret 2010 deltog 36 døgnmedarbejdere fra 12 socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner fra hele landet i et kompetence- og metodeudviklingsforløb med fokus på Døgnanbragte Unge og Rusmidler, DUR 2.0. Målet var at kvalificere indsatsen overfor de anbragte unge ved at formidle viden og udvikle døgnmedarbejdernes redskaber til at opdage og håndtere de unge, når rusmidler er med i billedet. DUR 2.0. var støttet af Egmont Fonden.

Læs følgebrev og artikelsamlingen herunder

folgebrev FADD.pdf

URBAN korrigerer udtalelser fra pressechef

urban.jpg

RETTELSE

\r\n

URBAN RETTER. I en artikel om aflastning og familiepleje i Urban fredag den 11. februar citerede vi pressechefen for socialforvaltningen i København, Ulrik Aarhus for at sige følgende: »Det er vigtigt at finde plejefamilier for vi har desværre erfaring med, at de, der ikke bliver flyttet fra institutionerne, bliver en del af den sociale statistik.« Dette er en fejl. Københavns Kommune har udtalt sig om sammenhængen mellem anbringelser uden for hjemmet og den efterfølgende sociale problemstilling - ikke om forskellen mellem anbringelse i familiepleje og på institution. Urban beklager. Redaktionen.\r\n

 

\r\n


FADDs formand Tine Theker Stryhn i P1 formiddag onsdag den 23. marts kl. 9.09

P1Poul_friis.jpg

- De børn som bliver anbragt på døgninstitutionerne har haft en meget voldsom barndom og har meget komplekse og svære problemer. Derfor har de behov for professionel hjælp og har ikke nok i en kærlig plejefamilie. Hvis vi ikke gør noget for de børn nu, så ender de som voksne med at blive meget dyre for samfundet, fordi de ender i fængslerne eller som psykiske syge, siger Tine Theker Stryhn.

\r\n

Tine Theker Stryhn er onsdagens gæst hos Poul Fris i P1 formiddag.

\r\n

  

Hør udsendelsen http://www.dr.dk/P1/P1Formiddag/Udsendelser/2011/03/22113736.htm

Link: www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=2061348&ErrorCode=true&title=Hør udsendelsen


Socialministeriet:: Måling af effekt af indsats over for kriminelle unge - 2 redskaber skal testes

socialministeriets logo.jpg

Hvilken form for socialpædagogik virker, så unge kriminelle bliver mere lovlydige og kommer ud af deres eventuelle misbrug? Det er blot nogle af de spørgsmål, som et nyt projekt skal levere viden om. Servicestyrelsen under Socialministeriet står for projektet.

\r\n

Hvilke anbringelsessteder er bedst til at få unge ud af kriminalitet og få stoppet deres eventuelle misbrug? Hvilke fungerer mindre godt?
Det har der hidtil ikke været nogen sikker viden om, men det ændrer sig nu. Om kort tid går Servicestyrelsen under Socialministeriet i gang med et pilotprojekt, der skal måle effekten af den behandling, som de unge kriminelle får på opholdssteder og døgninstitutioner.

\r\n

Servicestyrelsen skal gennem et samarbejde med seks til otte institutioner og opholdssteder udvikle et system til indsamling af data om de unge kriminelles psykiske problemer, misbrug, kriminalitet, skolegang og beskæftigelse.

\r\n

Ved at sammenligne anbringelsessteder med den senere effekt, kan Servicestyrelsen over tid måle, hvilke anbringelsessteder, der giver statistisk sikre og gode resultater. Det giver samtidig en mulighed for at sammenligne forskellige anbringelsessteders resultater.

\r\n

Socialminister Benedikte Kiær understreger, at det i de kommende år bliver stadig mere vigtigt at kende effekten af de initiativer, som bliver taget på det sociale område: ”Vi mangler viden om at måle effekter inden for det sociale felt. Derfor har vi kun en begrænset viden om eksempelvis, hvilke anbringelsessteder, der er gode i forhold til kriminelle unge. Men jeg håber, at dette projekt gør os meget klogere. Dermed kan kommuner og behandlingssteder også lære af hinanden.”

\r\n

I første omgang er det et pilotprojekt, hvor to typer af redskaber bliver testet. Herefter skal det vurderes, om projektet skal udbredes.

\r\n
\r\n


Yderligere oplysninger:

\r\n
\r\n

Anne Gaardsted Frandsen, konsulent, tlf. 72 42 39 21

\r\n

Ellinor Colmorten, fuldmægtig, tlf. 33 95 41 25

\r\n


Socialministeriet udbyder: Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge

socialministeriets logo.jpg

I medfør af lov om indhentning af tilbud på vise offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) §§ 15a-15 d annonceres følgende:
Samfundsøkonomisk analyse af indsatsen på området for udsatte børn og unge.

Brug linket herunder til at komme til Socialministeriets hjemmeside

Link: www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Boern-unge-og-familie/udsatte-boern-og-unge/udbud-analyse-indsats/Sider/default.aspx


DRs Pengemagasin 9/3: Kriminelle koster kassen

DR1_penge.jpg

Kommunerne bør betale for en del af udgifterne til kriminalforsorgen - for at få et incitament til at øge investeringerne i forebyggelse. Det foreslår krimonolog ved Københavns Universitet, Flemming Balvig i Magasinet Penge på DR 9. marts 2011.\r\n\r\nVi minder om, at vi i FADD længe har ment, at en døgninstitutionsanbringelse både i sig selv kan være - men altid rummer aspekter af - forebyggelse.\r\n\r\n- Meget forenklet kan man sige, at hvis vi satser 500.000 på et lille barn, der har problemer i skolen - og det er en stor satsning - lykkes det så i to procent at vende udviklingen til det bedre, så har den her investering kunnet betale sig, siger den svenske nationaløkonom Ingvar Nilsson.

Læs mere på www.dr.dk/DR1/penge/2011/03/09124441.htm.. og se udsendelsen ved af følge nedenståeden link

Link: www.dr.dk/NU/player/#/penge/6789


Medlemsmøde i FADD 14. april -10-15

faddlogo.jpg

Vi holder medlemsmøde den 14/4 - for forstandere og socialrådgivere.\r\n\r\nVi har inviteret kontorchef forAnkestyrelsens B/U-kontor, Henrik Horster, der vil fortælle om Ankestyrelsens arbejde. \r\nSæt kryds i kalenderen og afvent nærmere vedr. øvrigt program og sted (sandsynligvis på Fyn)\r\n\r\n/Henrik Kaustrup


Belægningstallene for februar 2011

FADD belaegn_dec2010.jpg

Hermed foreligger belægningstallene for februar 2011

Se tallene herunder for institutionstyperne herunder

Feb_alle.pdf

Socialminister Benedikte Kiær vil nedsætte ekspertudvalg inden for udsatte børn og unge (26.02.2011)

Benedikte K.jpg

Som en anerkendelse af det behov for et hurtigtarbejdende rejsehold, som FADD sammen med andre aktører har anbefalet skal foretage en kulegravning af, hvad der sker på anbringelsesområdet, nedsætter Socialminister Benedikte Kiær nu et ekspertudvalg indenfor udsatte børn og unge.

”Med Barnets Reform har vi styrket indsatsen over for udsatte børn og unge markant. Men vi har fortsat sammen med kommunerne en opgave i at sikre, at de indsatser, der bliver anvendt, også er de mest virksomme og dermed gør en forskel for de udsatte børn og deres familier, så de får det bedre. Og det skal ekspertudvalget bidrage til,” siger Benedikte Kiær.

Link: www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=595


Tidligere formand for FADD Hans Jørgen Jønsson takker af

Hans_Jorgen-lw.jpg

Forstander Hans Jørgen Jønsson har efter 16 års arbejde, som leder af Seden Enggaard valgt at gå på pension pr. 1. marts 2011. \r\n\r\nSeden Enggaards bestyrelse afholder afskedsreception på\r\nSeden Enggaard mandag den 28. februar 2011\r\nkl. 12.00 – 14.00


Københavns Kommune søger plejefamilier ... på Facebook

Urban11feb2011_plejefam.jpg

Urban ... og andre medier skriver idag (11/2) at Københavns Kommune nu - i et forsøg på at tiltrække flere plejefamilier - er begyndt at annoncere på Facebook. Medieekspert Timme Bisgård Munk siger til Urban: 'Nogle synes måske, at manglen på fortrolighed på Facebook er et problem, når det handler om et emne som plejefamilier'.

\r\n

I FADD undrer vi os over fremgansgmåden ...

Læs artiklen via nedenstående link

Urban11feb2011_plejefam.jpg

Belægningstal fra januar 2010

FADD belaegn_dec2010.jpg

Et kendetegn for denne måned er faldet i ungeanbringelser, som er dykket stabilt over de sidste måneder.\r\nPladserne på de Sikrede institutioner er i svag stigning.\r\nPladsantallet på familieinstitutionspladser steget en anelse på Sjælland.\r\nDer er lukket en del pladser pr. 1. januar. Det samlede pladstal skal ses i lyset af, at få enkelt-institutioner har udvidet antallet af pladser.\r\n

Se eller hent grafiske versioner af belægnings-tallene for januar 2011

Januar_alle.pdf

Kontaktpersoner

Niels Grubbe – familieinstitutionen Bülowsvej - ng@fam-bulowsvej.dk \r\n\r\nMie Daverkosen - familieinstitutionen Margrethevej - mid@gentofte.dk\r\n\r\nPeter Rødbro Johannesen, Drosthuset/Dyssegården - prjo@fredensborg.dk\r\n\r\nLena Floutrup - Kong Frederik 7's stiftelse - lflou@frederikssund.dk\r\n\r\nKent S. Nielsen - Magnoliegården - kentsn"stevns.dk


FADD svarer Jane Findahl ... og KL: Se udad

Tine_e.jpg

Tine Theker Stryhn:'KL’s eneste reaktion er dybest set, at det har de fod på, og at alt foregår fagligt forsvarligt. Måske er det rigtigt, men ingen ved det, siger FADD’s formand, Tine Theker Stryhn.\r\n\r\n'Vi har alle en interesse i en sund økonomi i kommunerne og i en ordentlig behandling til de sårbare børn og unge. Og det er ikke rigtigt, at vi bare klamrer os til døgnbehandlingstilbuddene for at overleve. Så når Jane Findahl siger, at vi skal ”se indad”, er vores svar til Jane Findahl, at kommunerne med fordel kan ”se udad” siger FADDs formand

Læse hele pressemeddelelsen herunder

FADD PM_kommunerne_for_eneraadende_14jan2011.pdf

Jane Findahl svarer FADD: Se indad ...

jane_findahl.jpg

Jane Finddahl: 'Jeg vil derfor gerne opfordre FADD til også at se indad og være med til at udvikle familiebehandlingstilbud, som kommunerne kunne have gavn af, uden at det nødvendigvis betyder, at vi skal anbringe vores sårbare børn og unge over en længere periode.'\r\n\r\n

Se hele svaret herunder

Jane_findahl_14jan2011.pdf

Link: www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=53239


DKNYT: Antal pladser på familieinstitutioner halveret

dknyt.jpg

DKNYT bringer Tine Theker Stryhns kommentar om FADDs belægningsundersøgelse, der viser, at kommunerne i 2010 halverede antallet af pladser på familieinstitutionerne.

Læs indslaget via nedenstående link

DKNYT.pdf

Link: www.dknyt.dk/sider/artikel.php?id=53199


FADDs formand: Svært ved at tro, at forebyggelsen allerede har slået igennem

JP_10jan2011.jpg

Om nedlæggelser af døgninstitutionspladser: "Vi har svært ved at tro på, at det er udtryk for, at forebyggelsen er slået så kraftigt igennem, som politikerne giver udtryk for. \r\nVi tror snarere, at det er et udtryk for, at der er nogle børn som der ikke bliver taget hånd om rettidigt."

Læs hele artiklen herunder

TTS JP_10jan_2011.pdf

FADDs belægningsundersøgelse: Halvering af pladser på familieinstitutionerne

FADD mener.jpg

På et år - siden januar 2010 - er antallet af pladser på familieinstitutionerne blevet halveret.\r\n\r\nDette er blandt andet sket som en konsekvens af Barnets Reform, i hvilken det blev fastslået, at man fremover ville anbringe flere børn i plejefamilier. \r\nKLs formand for Børne- og Kulturudvalget Jane Findahl vil sikkert mene, at faldet også skyldes kommunernes succes med det forebyggende arbejde...\r\nI årevis har eksperter anbefalet, at relationen mellem udsatte børn og deres familier skulle styrkes - som det har været intentionen på landets familieinstitutioner siden deres oprettelse.\r\nDa netop inddragelse af forældre også var et markant tema i Barnets Reform - sammen med forebyggelse - er faldet i antallet af pladser på familieinstitutionerne i bedste fald en fejl, der hurtigst muligt må korrigeres for...\r\nVi skal minde om, at familieinstitutionerne som et par af hovedopgaverne har at styrke barn/forældre-relationen og at forebygge negativ udvikling i familien(fortsættes)

Udviklingen på familieinstitutionsområdet er katastrofal. Halveringen af anbringelser af familier sker inden man har etableret alternative løsninger.\r\nMed nedlæggelsen af de mange pladser på familieinsitutionerne i 2010 og forventeligt også i 2011 er man i alvorlig risiko for helt at miste den viden, der ellers vil være vigtig at basere eventuelle og supplerende løsninger på. Det betyder, at udvikling af nye løsninger alene kommer til at bygge på den forestilling, som administratorer har om den målgruppe, der har brug for hjælp og om de løsninger, målgruppen har brug for. Der vil mangle den praksisviden, som er afgørende for værdien af at prøve nye løsninger af, og hvis faglige udøvere efterfølgende vil kunne bidrage til en vurdering af, om nye løsningsmodeller i praksis giver bedre resultater.\r\n\r\nBehovet for, at Socialminister Benedikte Kiær snarest får nedsat det - af blandt andet FADD foreslåede - hurtigtarbejdende rejsehold, der skal foretage en kulegravning af, hvad der sker i forbindelse med faldet i anbringelsestallene, hvorfor det sker, og hvilke konsekvenser det får for børnene, de unge og deres familier, er særdeles påkrævet.\r\nDet kan kun gå for langsomt ...


December 2010: Fortsat fald i antallet af anbringelser.

FADD belaegn_dec2010.jpg

Belægningstallene vedr. anbringelser på døgninstitutioner for december viser et fortsat fald i anbringelsestallene for decmeber 2010.\r\nSiden janaur 2010 er faldet på 8,1%.\r\nPå familieinstitutionsområdet er der tale om en halvering ...\r\n\r\nAndre tendenser:\r\n*Markant fald i belægning på institutioner med børn i skolealderen, på de sikrede institutioner og på ungeinstitutionerne.\r\n* Svag stigning i belægning på småbørnsinstitutioner

Se belægningstal for hele området og for de enkelte aldersgrupper herunder

December_alle.pdf

Kontaktpersoner

Niels Brun Madsen, Bøgholt - nbm@aarhus.dk \r\n\r\nSøren Skjødt, Godhavn - ss@godhavn.dk \r\n\r\n