Julegaveregnsindsamlingen sætter rekord i år...

julegaveregn_dec2010.jpg

Operation JULEGAVEREGNs indsamling til større julegaver til børn på danske døgninstitutioner sætter rekord i år.\r\nI skrivende stund er der indsamlet over 200.000,- kr.\r\nDet betyder, at ihvertfald 500 anbragte børn kan se frem til at få en ekstra julegave.


JULEGAVEREGNS initiativtagere

julegaveregn INITIATIVT 2010.jpg

De tre private, aktive initiativtagere bag kampagnen er Signe Malene Berg, Linn Radsted og David Bastian-Møller. Fælles for dem er lysten og viljen til at benytte erfaringer, evner og netværk til at gøre en forskel for en god sag, som ligger dem på hjerte.\r\n\r\nSTØT JULEGAVEREGN - læs hvordan på www.julegaveregn.dk


JULEGAVEREGN - i TV2 Nyhederne 13/12

tv2_jgr.jpg

TV2 Nyhederne bragte igår den 13/12 et indslag om den indsamling, som folkene bag JULEGAVEREGN, har rigtigt godt gang i for tiden.\r\nIndsamlingen skal give børn på døgninstitutioner større julegaver.\r\nPengene fordeles i samarbejde med FADD.\r\n\r\nEn af initiativtagerne David Bastian-Møller fortæller om, hvorfor han har startet indsamlingen - i år for 4. gang.\r\nDerudover fortæller børn fra Godhavn om glæden ved at andre tænker på dem ... \r\n\r\nStøt og følg indsamlingen på www.julegaveregn.dk

Se indslaget herunder.\r\nIndslaget finder man ca. 12 minutter henne i Nyhedsudsendelsen

Link: www.sputnik.tv2.dk/play/nyhederne-25997/?ss


DRs DOKUMENTAREN om anbragte børn

Tine Egelund_2.png

Som en reaktion på DRs DOKUMENTAREN om anbragte børn: \r\n\r\nKære Tine Egelund,\r\n\r\nOver en længere periode har vi som interesseorganisation for døgninstitutionerne - naturligvis - fulgt dit forskningsarbejde vedr. anbragte børn og unge på døgninstitutioner, som det er kommet til udtryk i rapporter og bøger. Senest i DOKUMENTAREN på DR.\r\nVi har med større og større bekymring noteret dels indholdet i dine resultater og dels tonen i det, du udtaler.\r\n\r\nLÆS HELE INVITATIONEN HERUNDER

Kære Tine Egelund,\r\n\r\nOver en længere periode har vi som interesseorganisation for døgninstitutionerne - naturligvis - fulgt dit forskningsarbejde vedr. anbragte børn og unge på døgninstitutioner, som det er kommet til udtryk i rapporter og bøger. Senest i DOKUMENTAREN på DR.\r\nVi har med større og større bekymring noteret dels indholdet i dine resultater og dels tonen i det, du udtaler.\r\n\r\nMåske mest på de anbragte børns og deres familiers vegne føler vi os ærgerlige over, at nogle af dine udtalelser ikke får lidt flere nuancer.\r\nSagt på en anden måde kan vi sådan set godt forstå den mor, der hidtil har været rigtig tryg ved at aflevere sit barn på en døgninstitution og har været inddraget i alle de aspekter, der knytter sig til det at være mor for et barn, der bor et andet sted.\r\n\r\nVi kan godt forstå, at hun henvender sig til døgninstitutionens forstander og ængsteligt spørger: Tror I også at Sara bliver misbruger - ligesom mig. Får hun heller ikke nogen uddannelse? Det gik da ellers lige så godt… Bliver hun syg? Og mon hun dør før mig?\r\nDerfor vil vi gerne invitere dig – og gerne nogle af dine kolleger fra SFI til at besøge en døgninstitution.\r\n\r\nVi vil benytte lejligheden til at vise dig/jer hvordan vi arbejder med udvikling.\r\nOg I vil også kunne få mulighed for at tale med nogle af børnene. Og hvis vi kan få det til at hænge sammen også med en mor eller en far.\r\n\r\nInvitationen gælder hele 2011\r\n\r\nPå forhåbentligt gensyn ….\r\n\r\nTine Theker Stryhn, Formand for FADD\r\n


PRESSEMEDDELELSE: Myndigheder og fagfolk bør undersøge, hvor de udsatte børn og unge bliver af.

Tine_c.jpg

Fra PRESSEMEDDELELSEN:\r\n"FADD anbefaler derfor, at parterne på området – fx KL, Ankestyrelsen, relevante socialfaglige organisationer og eventuelt forskere med ekspertise indenfor området udsatte børn og unge – nedsætter en hurtigtarbejdende projektgruppe eller en kommission, der får til opgave at analysere de indsatser, kommunerne i disse år tilbyder de sårbare og truede børn og unge.\r\n- Medierne bringer næsten dagligt historier om børn og unge, der svigtes. Forleden kunne man læse, at over 1000 børn i skolealderen ikke får undervisning, fordi de af sociale og psykiske årsager ikke kan rummes i skolesystemet. Hvad sker der med de børn og deres familier? Det skal vi have undersøgt, siger Tine Theker Stryhn."

Læs hele PRESSEMEDDELELSEN herunder

PM Ernst-tal nov2010.pdf

BELÆGNINGSSITUATIONEN på døgninstitutionerne - nov 2010

FADD belaegning 2010 nov.jpg

Hermed foreligger FADDs opgørelse af belægningstallene for såvel november som for perioden jan-nov 2010.\r\nSamlet set er der registreret et fald i anbringelserne fra januar til november 2010 på 8,9%. Dette tal skal ses i lyset af Ankestyrelsens tal fra tidligere på året, der viste et fald på 20% - fra 2008 til 2009.\r\n\r\n-Udviklingen bekymrer os. Vi anerkender selvfølgelig, når kommunerne siger, at de i langt højere grad end tidligere forebygger i stedet for at anbringe. Vi er også opmærksomme på, at kommunerne er underlagt nogle meget stramme økonomiske rammer. Men ingen aner i dag, om landets mest udsatte og skrøbelige børn, unge og familier får støtte og behandling nok til at kunne klare sig forsvarligt. Og den faglige ekspertise forsvinder fra institutionerne, siger Tine Theker Stryhn.

Se tallene herunder - også for de enkelte institutionstyper

FADD belaegning nov2010.pdf

FADD i medierne

FADD_logo_lille.jpg

Lemvig Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborg Stifts Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende bragte den 21. november 2010 en artikel hvori FADDs formand Tine Theker Stryhn blandt andet siger: ”Telefonerne står nærmest stille, fordi kommunerne er så pressede på økonomien. De gør alt, hvad de kan for at undgå en anbringelse. Derfor kan man frygte nogle meget alvorlige sager, fordi der ikke bliver grebet ind i tide.”\r\n\r\n\r\n


Klubværelset på P1 handlede den 23. november om det at være UNG og ANBRAGT

P1 og TTS nov2010.jpg

Det er ikke sjovt at flytte væk fra sine forældre og ind på en institution, men det er den bedste løsning for mange unge i Danmark, når livet derhjemme bliver for udfordrende. Det kan være skænderier, misbrug eller psykosociale problemer der påvirker den unge eller familien, og for at sikre den unges udvikling, vurderer kommunerne i hvert enkelt tilfælde, om det er nødvendigt at fjerne den unge hjemmefra.\r\n(Fra DRs programomtale)\r\n\r\nHør i den forbindelse også hvad formanden for Foreninger af Danske Døgninstitutioner Tine Theker Stryhn fortæller om begrebet "anbringelse" og konsekvenserne for den unge

Ung og anbragt\r\n \r\nSe omtalen og hør udsendelsen via nedenstående link\r\n\r\n

Link: www.dr.dk/P1/Klubvaerelset/Udsendelser/2010/11/24060842.htm


Orienteringsskrivelse om revision af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge

socialministeriets logo.jpg

Bekendtgørelsen om magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet er blevet revideret som konsekvens af følgende lovændringer:\r\n• Lov nr. 551 af 26. maj 2010 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge).\r\n\r\n• Lov nr. 627 af 11. juni 2010 om ændring af lov om ændring af lov om social service (Skærpelse af reaktionsmulighederne over for kriminalitetstruede børn og unge). \r\n\r\n• Lov nr. 711 af 25. juni 2010 om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser (Ungdomskriminalitet).\r\n\r\n

Revisionen omfatter følgende ændringer:\r\n1. Kommunerne får mulighed for at etablere delvist lukkede døgninstitutioner målrettet 12-17-årige børn unge, hvor der i perioder kan ske tilbageholdelse i form af aflåsning af yderdøre og fysisk fastholdelse. Private opholdssteder kan ikke godkendes som delvist lukket døgninstitution. Børn og unge-udvalget træffer afgørelse om anbringelse på en delvist lukket døgninstitution, mens kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om rammer og vilkår for anbringelsen\r\n\r\n2. Børn og unge-udvalget kan træffe afgørelse om, at børn og unge på ikke sikrede døgninstitutioner, herunder delvist lukkede døgninstitutioner og opholdssteder kan tilbageholdes i op til 14 dage i starten af en anbringelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvor mange dage tilbageholdelsen skal vare inden for de første 14 dage.\r\n3. Der gives mulighed for, at der på ikke sikrede døgninstitutioner, delvist lukkede døgninstitutioner og opholdssteder kan foretages undersøgelse af personer og opholdsrum.\r\n\r\n4. Der gives mulighed for, at også opholdssteder kan foretage kontrol med brevveksling, telefonsamtaler og anden kommunikation, hvis børn og unge-udvalget har truffet afgørelse om dette.\r\n\r\n5. Børn og unge på sikrede afdelinger skal tilbydes en psykiatrisk screening.\r\n\r\n6. Lempelse af kriterierne for at anbringe børn og unge på sikrede afdelinger af sociale årsager.\r\n\r\n7. Længstetiden for, hvor længe børn og unge kan være anbragt på sikrede afdelinger af sociale årsager, udvides fra 2 til 3 måneder og den samlede tid udvides fra 6 til 9 måneder. \r\n\r\n8. Kommunerne skal betale en fast takst for unge, der er varetægtsfængslede eller afsoner en dom og opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens regi. \r\n\r\nHerudover er der, som led i nedsættelsen af den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år, foretaget konsekvensændringer i relevante paragraffer samt foretaget mindre redaktionelle ændringer.\r\n\r\nHent bekendtgørelsen nedenfor

Bekendtgoerelse nr 1093 magtanv.pdf

Julegaveregn - for 4. år

gaveregn.gif

Også i år arbejder folkene bag OPERATION JULEGAVEREGN stenhårdt for at skaffe penge til at anbragte børn på døgninstitutioner kan få lidt størrre julegaver.\r\n\r\nI FADD er vi rigtig glade for at vi på den måde får mulighed for at forøge den del af glæden ved julen, der handler om julegaver.\r\nI øjeblikket er vi ved at indkredse hvilke forstandere, der i år skal være AMBASSADØRER for projektet.\r\nIkke at forveksle med de ambassadører, der hjælper med at skabe opmærksomhed om indsamlingen:\r\nAnette Heick, Dan Rachlin og Michelle Hvid\r\n\r\nLÆS MERE ... SNAREST ...\r\n\r\n

Initiativtagerne er:\r\nDavid Bastian-Møller selvstændig reklamekonsulent \r\nLinn Radsted, selvstændig reklamekonsulent\r\nHanne Juel Halvorsen reklamekonsulent\r\nSigne Malene Berg natkirkepræst i Natkirken i Vor Frue kirke – Københavns domkirke \r\n


FADD inviterer politikere, sagsbehandlere og embedsmænd til at besøge en døgninstitution

fadd_pjece_nov2010_forside.jpg

For at 'give syn for sagen' giver vi nu mulighed for, at politikere, sagsbehandlere og embedsmænd kan besøge en døgninstitution.\r\nSamtidig udgiver vi en pjece, der fortæller lidt om hvad en døgninstitution er.\r\nIntereserede kan kontakte FADDs sekretariat på info@fadd.dk\r\n

Danske doegninst nov2010 pjece_6.pdf

FADD inviterer politikere, sagsbehandlere og embedsmænd til at besøge en døgninstitution

FADD pjece nov2010.png

For at 'give syn for sagen' giver vi nu mulighed for, at politikere, sagsbehandlere og embedsmænd kan besøge en døgninstitution.\r\nSamtidig udgiver vi en pjece, der fortæller lidt om hvad en døgninstitution er.\r\nIntereserede kan kontakte FADDs sekretariat på info@fadd.dk

Hent pjecen herunder eller bestil den på info@fadd.dk

Danske doegninst nov2010 pjece_6.pdf

Test af mange filer

naar_man_starter_med_minuspoint_4.JPG

Nascetur aenean nec, sit sed, risus vel, a integer odio tempor auctor eros enim? Lectus et cras scelerisque risus, ac mauris? Elementum auctor aenean tortor turpis? Magna mid duis?

Nascetur aenean nec, sit sed, risus vel, a integer odio tempor auctor eros enim? Lectus et cras scelerisque risus, ac mauris? Elementum auctor aenean tortor turpis? Magna mid duis? Non porta. Auctor, rhoncus. Tincidunt porttitor, mattis amet tincidunt! Scelerisque, mus scelerisque, dignissim! Platea dis! Platea facilisis urna tincidunt dapibus, eu sed lundium dictumst ac mauris? Nunc dignissim odio turpis, nec in pellentesque ultricies. Et, turpis turpis. Nec, porta? Magna ultricies hac diam ac ut mid. Proin turpis dolor massa phasellus augue placerat augue sociis sit, et eros. Scelerisque diam ut pellentesque nisi, arcu mus vel odio sit vut, mauris. Enim placerat placerat ac nunc? Purus a? Scelerisque, adipiscing porta pellentesque nisi amet natoque, tristique placerat nunc egestas phasellus scelerisque.


FADD fremviser døgninstitutioner for repræsentanter fra Dansk Folkeparti

Martin H Anita C Per Laursen okt 2010.png

I efterårsferien viste FADD repræsentanter fra Dansk folkeparti rundt på et par døgninstitutioner. \r\nPå billedet ses formanden for Folketingets Socialudvalg Martin Henriksen og socialudvalgsmedlem Anita Christensen sammen med stedfortræder på Farvergården i Kokkedal Per Laursen (yderst til venstre)


FADDs årsskrift 2010

FADD aarsskriftforside.jpg

Hermed foreligger FADDs årsskrift 2010, der indeholder:\r\n* Formandens beretning\r\n* Regnskab\r\n* Budget\r\n* Resultatoversigt\r\n\r\nÅrsskriftet vil på generalforsamlingen foreligge i en papirudgave til generalforsamlingens deltagere

FADDs årsskrift kan hentes herunder

FADD aarsskrift2010.pdf

Forstander på Stutgården Tine Heede udgiver bog: Klinisk børnepsykologi

klinisk tine heede.jpg

Fra pressemeddelelsen:\r\n\r\nKlinisk børnepsykologi giver et bud på, hvordan psykologer ansat inden for det kommunale område kan organisere, målrette og prioritere deres arbejde, så\r\nfagligheden udnyttes optimalt til gavn for børn og familier. Den viser også, hvordan\r\nden kliniske børnepsykologis faglighed kan forebygge effektivt, sammenhængende og forsvarligt, således at færre børn og unge henvises til psykiatrien eller\r\nanbringelse uden for hjemmet. Endelig beskriver forfatteren, hvordan de øgede dokumentations-, effektivitets- og evidenskrav kan indtænkes i en solid faglig børnepsykologisk praksis.\r\n\r\nKlinisk børnepsykologi er primært henvendt til psykologer, der arbejder inden for børneområdet, men bogen kan anvendes alt efter læserens erfaring og\r\nforudsætninger. Store dele af bogen kan også være relevant for tværfaglige samarbejdspartnere (socialrådgivere, jurister, lærere, læger, sygeplejersker og pædagoger) og kommunale opdragsgivere og ledere, der ønsker indblik i kliniske\r\nbørnepsykologers arbejde.

Læs hele pressemeddelelsen herunder

Tine Heede kliniskBP.pdf

FADD Internt Nyhedsbrev 9. oktober 2010

forside NB okt2010.jpg

Læs om:\r\n*Formandens oktoberklumme\r\n*Nyt samarbejde om kontinuerlig plads- og belægningsopgørelse\r\n*FADDs egen ressourcebank

Nyhedsbrevet kan læses og downloades herunder

FADD_NYHEDSBREV 9okt2010.pdf

Planlægning af årsmøde 2011


Opgaver 2010

08-10-2010

Opgaver 2010

Ingen


Opgaver 2010

08-10-2010

Opgaver 2010

Planlægning af årsmøde 2010


Kontaktpersoner

Knud Byskov, Holmstrupgård - Knud.Byskov@ps.rm.dk\r\n\r\n


Regionsmøder i NORD

Næste møde 12/11 på BUC Himmerland - 10-13


Kontaktperson

08-10-2010

Kontaktperson


Møder 2010

08-10-2010

Møder 2010

15. april - Udby behandlingshjem\r\n10. september - Egely\r\n4. januar 2011 - Sanderumhus, Odense


Møde 13. september 2010

Mødet blev afholdt på Hjortholm Kostskole\r\n9-15\r\n\r\nNæste møde på Magnoliegården - forventeligt til februar/marts 2011


Stiftende møde 8/ 2010 på B/U centret Vejle Fjord

Næste møder:\r\n9/4 2010 - Fårupgård, Jellinge 10-14\r\n3/9 2010 - Helsehjemmet, Haderslev 10-14\r\n10/12 2010 - Egely, Nr. Åby 10-14

Kontaktperson:\r\nLykke Mallenberg, Fårupgård \r\nLYKMA@vejle.dk\r\n&\r\nHenrik Kaustrup, FADD \r\ninfo@fadd.dk


Årets seminar

08-10-2010

Årets seminar

5.-6. oktober 2010\r\nIndhold: Inklusion


Vejledning fra Vejle Kommune: Personaletilpasning

vejle K forside_Ptilpasning.jpg

Vejle Kommune har udgivet en håndbog i personaletilpasninger som følge af besparelser\r\n\r\nUden at FADD på nogen måde vil blåstemple indholdet foreligger her en række bud på HVORDAN man kan gøre ...

kan downloades herunder

Vejledning VKsep2010.pdf

DR P1 morgen (4/9) følger op: Unge kriminelle skal følges

P1.jpg

Unge kriminelle skal følges:\r\nDet er spild af penge at behandle unge kriminelle på dyre døgninstitutioner, hvis man ikke sørger for at følge op på dem, når de bliver sluppet ud i virkeligheden. Opfølgningen sker alt for sjældent. Det fortæller Tine Theker Stryhn til Information i dag, lørdag. Hun er formand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner og forstander for Egebækskolen, der er en specialskole og døgninstitution for børn med særlige vanskeligheder. Der findes ingen tal på, hvor mange unge, der bliver lukket ud af døgninstitutionerne uden, at der bliver taget vare om dem efterfølgende, for det er meget svært at registrerer.\r\nMedvirkende: Tine Theker Stryhn, formand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner og forstander for Egebækskolen.\r\n(Fra DR P1's omtale af indslaget)

Følg linket og hør udsendelsen\r\n\r\nwww.dr.dk/P1/P1Morgen/Udsendelser/2010/09/04/111806.htm

Link: www.dr.dk/design/www/AudioMiniPlayer/miniplayer_window.html?test=0&mediaQid=1727148&ErrorCode=true&title=Hør udsendelse


Tine Theker Stryhn til Information (4/9) om det manglende efterværn:

informationlogo.png

»Vi oplever, at de unge ikke får et tilstrækkeligt tilbud om efterværn, når de kommer ud. Ofte skal de til at bo for sig selv, og i den forbindelse får de typisk tildelt 1,5 timers samtale om ugen. Hvilke forældre ville sende sit 16-årige barn ud på de betingelser?,« siger formand for Foreningen af Danske Døgninstitutioner (FADD), Tine Theker Stryhn.

Følg linket og læs hele artiklen på Informations hjemmeside

Link: www.information.dk/243677


FADD: KL skal revse kommunerne for nedgang i anbringelser

Tine_c.jpg

Pressemeddelelse:\r\n'KL forsøger at gå linegang mellem økonomi og socialfaglig ansvarlighed. Men meget tyder nu på, at kommunerne for længst har opgivet at gå på samme tynde line. Hvis KL ikke vil give kommunerne en formaning, er det på tide, at politikerne på Christiansborg ser nærmere på kommunernes praksis, siger Tine Theker Stryhn.'

Læs hele pressemeddelelsen herunder

FADD_ kommentar til faldet i anbringelsestallet 2sep2010.pdf

Faglig bekymring over de 20% færre anbringelser

dr.jpg

FADDs formand Tine Theker Stryhn og Otto Juhl, Bagsværd Observationshjem kommenterer Ankestyrelsens tal.

Se indslaget fra DR Nyheder

Link: www.dr.dk/odp/player.html?http://www.dr.dk/odp/ActivateLink.html?uniqueid=374144&mt=newstab&st=news_TVAvisen&furl=http%3A//www.dr.dk/odp/default.aspx%3Ftemplate%3Dnyhed%26guid%3DDR1201009011830%26back


Benedikte Kiær besøger 3 døgninstitutioner

benedikte og FADD aug2010.JPG

Fredag den 27/8 havde FADD inviteret socialminister Benedikte Kiær og en delegation fra Socialministeriet til at besøge 3 døgninstitutioner.\r\n\r\nPå billedet ses Benedikte Kiær yderst til højre, forstander Mie Daverkosen i midten og FADDs formand Tine Theker Stryhn.

Turen - i afgiftsbelagt .. og afgiftsbetalt institutionsbus - gik efter afhentning i Socialministeriet først til Den Flyvende Hollænder på Nørrebro.\r\nHer viste et par unge delegationen rundt, hvorefter forstander Henrik Rune Holst fortalte om institutionen og den virkelighed, der præger en lokal institution midt i et belastet boligområde. \r\nSå gik turen til mere mondæne omgivelser i Nærum og Egebækskolen, hvor FADDs formand Tine Theker Stryhn er forstander.\r\nEfter rundvisning, oplæg og mere principielle drøftelser om forholdene på døgninstitutionerne i DK, kørte bussen til Gentofte - familieinstitutionen Margrethevej, hvor forstander Mie Daverkosen fortalte om de særlige vilkår for familieinstitutionerne.


Ankestyrelsen: Børn og unge anbragt udenfor hjemmet - Kommunale afgørelser, årsstatistik 2009

ankestyrelsen.jpg

Så foreligger Ankestyrelsens årsstatistik for anbragte børn og unge.\r\nHOVEDRESULTATER (udvalg)\r\n* Ved udgangen af 2009 var der anbragt 12.654 børn og unge mellem 0 og 17 år udenfor hjemmet.\r\n* 20 procent færre børn og unge blev i 2009 anbragt uden for hjemmet i forhold til 2008.\r\n* Fordelingen på første anbringelsessted har været stort set uændret de sidste 4 år. 27 procent\r\naf de børn og unge, som blev anbragt i 2009 flyttede til en plejefamilie, mens 33 procent\r\nflyttede på en døgninstitution. 19 procent af børnene/de unge flyttede på et socialpædagogisk\r\nopholdssted.\r\n\r\nFølg nedenstående link til hele rapporten.\r\n\r\n

Siden 1. januar 2006, hvor anbringelsesreformen trådte i kraft, har kommunerne indberettet\r\noplysninger om afgørelser om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet til\r\nAnkestyrelsens anbringelsesstatistik. Med årsstatistikken 2009 foreligger der således fire års\r\nstatistiske opgørelser for udviklingen på området siden anbringelsesreformen.\r\n

Link: www.ast.dk/Page_Pic/pdf/Anbringelsesstat2009_010910_01_09_2010_09_10.pdf


Også Politken bragte FADDs kommentar om overpriserne på taksterne

politiken debat30juli2010.jpg

'Som formand for landets døgninstitutioner er jeg bekymret over den måde, som kommunerne på den ene side selv bestemmer prisernes himmelflugt og på den anden side jamrer over prisstigningerne og bruger dem som argument for at skære ned på servicen til landets allermest udsatte borgere. Mon politikerne på Christiansborg og i kommunerne egentlig ved, hvad der foregår på rådhusene?'

Læs hele kommentaren herunder

FADD_pol 30juli2010.pdf

FADD: Vi vil gerne samarbejde ...

faddlogo.jpg

Kære Jan Trøjborg\r\n\r\nVi tror ikke, at KL er sat i verden for at genere de anbragte børn og andre udsatte. Og vi er kisteglade for at du (Pol.11/8) opfordrer til konstruktiv dialog om, hvordan vi kan få mest mulig service og udvikling for pengene. Kunne du i den forbindelse tænke dig at besøge et par døgninstitutioner, så vi sammen kan afdække, hvor de op til 25 procent i overpris på pladserne bliver af? På vejen derud kan vi drøfte, om det specialiserede socialområde ikke burde have sit eget rejsehold ligesom folkeskoleområdet.\r\n\r\nMed venlig hilsen\r\n\r\nTine Theker Stryhn, formand for FADD


KLs formand Jan Trøjborg inviterer til samarbejde

jan trojborg.jpg

I en kommentar bragt i Politiken den 11/8 skriver KLs formand - under overskriften: Stop hetzen mod kommunerne og lad os samarbejde - blandt andet:\r\n\r\n'Når fx Foreningen af Danske Døgninstitutioner for Børn og Unge (FADD) i debatindlæg påstår, at kommunerne sætter taksterne på de sociale institutioner op for at skaffe penge til cykelstier og kurser for de rådhusansatte, demonstreres det, at FADD mangler elementært kendskab til de kommunale budgetter.'

Find hele kommentaren herunder

Link: www.kl.dk/Artikler/73947/2010/08/Stop-hetzen-og-lad-os-samarbejde/


Nyhedsbrev nr. 5 1. juli 2010

nb5 juli2010.jpg

Læs blandt andet om:\r\n'Hvad foregår der på landets rådhuse?\r\n'Pladssituationen på landets døgninstitutioner\r\n'Kommunikationsarbejdet i FADD \r\n'FADD går til filmen\r\n'Ny pjece til sagsbehandlere og politikere\r\n'Deloitte-analyse af udvalgte sociale tilbud\r\n'Ny rapport fra SFI: Forebyggende foranstaltninger kan ikke erstatte anbringelser\r\n'FADD har lavet aftale med Fitness World\r\n\r\nKommentarer og spørgsmål kan sendes til info@fadd.dk\r\n\r\nModtager du ikke Nyhedsbreve fra FADD, kan du tilmelde dig ved at indtaste din emailadresse i feltet øverst til højre på denne side.

Hent og læs Nyhedsbrevet herunder

FADD - Nyhedsbrev nr. 5 - 1. juli 2010_2

Ankestyrelsen kritiserer kommuner

ankestyrelsen.jpg

Ankestyrelsen kommer med en meget alvorlig og kraftig kritik af den måde som Brønderslev, Sønderborg, Lolland og Aabenraa kommuner har behandlet de mange sager om vanrøgt og seksuelle overgreb på børn.\r\n\r\nLæs mere på eksempelvis dr.dk

Følg evt. nedenstående link

Link: www.dr.dk/Regioner/Syd/Nyheder/Aabenraa/2010/07/01/083543.htm


FADD: Debatindlæg i Kristeligt dagblad 28/6 2010:

FADDdebatjuni2010.jpg

'Når retorikken omkring ”eksplosionen” i udgifterne til socialområdet er så voldsom, sætter det sig spor overalt i sagsbehandlingen: Man tøver med det ekstra besøg i hjemmet, man udskyder udredningen af familien, man afviser at anbringe på en ”dyr” døgninstitution – uanset at kommunen som myndighedsudøver godt ved, at det ville være det rigtige.'

Læs hele debatindlægget herunder

fadd debat28_juni2010_2.pdf

Deloitte-analyse af udvalgte sociale tilbud

deloitte.jpg

Rapportens hovedkonklusioner:\r\nPriserne er i gennemsnit steget på de analyserede tilbud med 3-5 pct. udover den almindelige pris- og lønregulering. \r\nDe samlede indtægter fra tillægsydelser er steget. Tillægstakster udgør dog ikke en større andel af den samlede takstbetaling (andelen er konstant på 4-5 pct.). \r\nPrisudviklingen varierer mellem tilbuddene. Den største prisstigning ses inden for varige botilbud til voksne og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Til gengæld falder priserne på bestemte dagtilbud til voksne. \r\nDen primære årsag til prisstigningen er en stigning i lønomkostnin-ger til plejepersonale, som udgør langt størstedelen af omkostningerne på sociale tilbud.

Hent rapporten herunder

deloitte_analyse maj2010.pdf

Ny rapport fra SFI: Forebyggende foranstaltninger kan ikke erstatte anbringelser

effekterne af K forebyg_juni2010.jpg

Formålet med undersøgelsen har været at finde ud af, hvordan forebyggende indsatser overfor udsatte unge, når de unge forbliver i deres eget miljø, fungerer sammenlignet med at anbringe de unge udenfor hjemmet. Der er tale om indsatser som fast kontaktperson, psykologsamtaler, familiebehandling og særlige skole-/dagtilbud.\r\n\r\nUndersøgelsen viser, at forebyggende foranstaltninger ikke sådan lige kan erstatte anbringelser. De har hver sine styrker og svagheder. Anbringelse er fx bedre til at få sat ind overfor misbrugsproblemer hos unge end foranstaltninger, hvor de bliver i deres eget miljø.

Hent og læs rapporten fra SFIs hjemmeside

Link: www.sfi.dk/Default.aspx?ID=4599&Action=1&NewsId=2648&PID=9206


PRESSEMEDDELELSE: Vedr.: Kommunerne har ikke styr på de sociale udgifter

Tine_e.jpg

Vi har hele tiden sagt det. Det er ikke de udsatte børn og unge på døgninstitutionerne, der koster samfundet mere. Det er kommunerne selv, der handler institutionspriserne op.\r\nSådan siger formanden for Foreningen af Danske Døgninstitutioner, Tine Theker Stryhn, efter at DR Nyheder har offentliggjort indholdet i en rapport på det specialiserede socialområde, bestilt af regeringen og KL. Rapporten viser ifølge DR Nyheder, at kommunerne ikke har styr på udgifterne til dette område – blandt andet fordi de sælger institutionspriserne til hinanden til overpris.\r\n

Læs hele pressemeddelelsen herunder

FADD PM 10juni2010.pdf

Ny mødestruktur

Pt overvejes ny struktur i regionsmøderne


Næste møde afholdes efteråret 2010


Seminaret 2011 afholdes på Oustruplund i februar

Seminar-oplysninger udsendes i november 2010


Faglærerseminar 2010

Faglærerseminar 2010 afholdtes på Ravstedhus 4-5 februar 2010\r\n


Arbejdsgruppen vedr anbragte børn undervisning

Møde: 7. januar 2010 på Favrskov B/U center 10.00\r\nMøde: 25. februar 2010 på Børne - unge centret Toften 13.00\r\nMøde: 21. april 2010 CESA, Ringe 13-15.30\r\nMøde: 27. maj 2010 - Favrskov B/U center 13-15

Gruppen indkalder Nærmiljøinstitutionerne til en temadag når resultater af arbejdsgruppens arbejde foreligger - forventeligt efter sommerferien 2010


Døgn-seminar

04-05-2010

Døgn-seminar

Fagligt forum for familieinstitutioner afholder døgnseminar i Middelfart den 23.-24. september 2010.\r\nNærmere oplysninger gives senere


FADDs tidligere formand Hans Jørgen Jønsson har skrevet en kronik i Fyns Stiftstidende

Hans_Jorgen-lw.jpg

Hans Jørgen Jønsson skriver blandt andet:\r\n’Vi er samtidig mere end parate til at gå ind i samarbejde med kommuner og andre om at udvikle fleksible tilbud, hvor man kan undgå en anbringelse uden for hjemmet og alligevel gøre en effektiv indsats for barnet og familien.\r\nJeg er ikke i tvivl om at der er brug for os i fremtiden. Jeg håber og tror blot at omgivelserne vil være med til at råbe op.: at man vil forstå at problemet ikke blot er et merforbrug på det kommunale budget, men at der er tale om unge mennesker, der lever under urimelige vilkår. Og at vi slet ikke har råd til at lade være med at give dem den hjælp, de har behov for.’\r\n

Læs kronikken herunder

HJJ_Kronik_FynsStiftstidende270410.pdf

Kronik

27-04-2010

Kronik

I kronikken skriver Hans Jørgen Jønsson blandt andet: ’Vi er samtidig mere end parate til at gå ind i samarbejde med kommuner og andre om at udvikle fleksible tilbud, hvor man kan undgå en anbringelse uden for hjemmet og alligevel gøre en effektiv indsats for barnet og familien. Jeg er ikke i tvivl om at der er brug for os i fremtiden. Jeg håber og tror blot at omgivelserne vil være med til at råbe op.: at man vil forstå at problemet ikke blot er et merforbrug på det kommunale budget, men at der er tale om unge mennesker, der lever under urimelige vilkår. Og at vi slet ikke har råd til at lade være med at give dem den hjælp, de har behov for.’

Læs hele kronikken herunder

HJJ_Kronik_FynsStiftstidende270410.pdf

Ny master i udsatte børn

servicestyrelsen_foto.jpg

I samarbejde med Servicestyrelsen udbyder Aalborg Universitet en ny masteruddannelse på børne- og ungeområdet.\r\n\r\nDen nye masteruddannelse har fokus på: \r\n\r\nDet kommunale ansvar for børne- og ungeområdet \r\nViden om udsatte børn og unge og konsekvenser for den kommunale indsats \r\nStyring, faglig ledelse og udvikling af praksis \r\nDe første hold starter på Aalborg Universitet til september. Ansøgningsfristen er 1.juni 2010. \r\n\r\n

Læs mere via nedenstående link

Link: www.servicestyrelsen.dk/wm154178


FADD har indgået aftale med Fitness World

FW logo 2008.jpg

FADD har indgået en aftale med Fitness World\r\n(Se aftalen herunder)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

FW kan tilbyde en månedspris på kr. 175,00 pr. medlem. \r\n\r\nØnskes der i stedet kontante medlemskaber, kan vi tilbyde: \r\n\r\n6 måneder til kr. 1.199,00 \r\n\r\n12 måneder til kr. 1.999,00 \r\n\r\nVedr. TRÆN 2 medlemskab kan vi tilbyde en ekstraordinær rabat og derved give jer prisen kr. 250,00 pr. måned pr. kort. \r\n\r\nVed TRÆN 2, kan kortholderen have en gæst med hver gang, der trænes i Fitness World centrene. \r\n\r\nDa det i jeres tilfælde vil være virksomheden, der skal betale for medlemskaberne, oprettes medlemskaberne således: \r\n\r\nVirksomheden indsender Excel ark med persondata (navn, fødselsdato, adresse) på de enkelte personer, der skal have medlemskab. \r\n\r\nFirmasalgsafdelingen opretter medlemmerne og sender liste retur med medlemsnumre på de enkelte nye medlemmer. \r\n\r\nDer fremsendes samlet faktura vedr. medlemskaber, - en gang månedligt fra Fitness World administration. \r\n\r\nDet er muligt løbende at få tilsendt info vedr. fremmøde statistikker og aktive medlemmer. \r\n\r\nMed venlig hilsen \r\n\r\nDitte Skov \r\n\r\nFitness World \r\n\r\nVed spørgsmål og yderligere information:\r\nKontakt Ditte Skov ds@fitnessworld.dk


FADD har indgået aftale med Fitness World

FW logo 2008.jpg

Medlemmer kan få yderligere informationer fra medlemssiden

\r\n


Kom ud af busken - af Aksel Christensen, Hjortholm Kostskole

aksel chr hjortholm.jpg

'Jeg har ofte efterlyst mere klare krav og klart formulerede forventninger til en anbringelse. Vi oplever ofte, synes jeg, at vi ”overtager” et barn fra en kommune og at vi mere eller mindre selv må definere opgaven. Opgavedefineringen afstemmes selvfølgelig med sagsbehandler, der som regel er enig i vores definering. Jeg kunne ønske mig, at sagsbehandlerne i langt højere grad – det skal retfærdigvis siges at mange gør det – er i stand til at stille klare krav til os. Det kan vi forholde os til og vi kan melde til og fra i forhold til, hvad vi som institution finder, at vi kan imødekomme. Når krav og forventninger er klart afstemte er det også meget nemmere retrospektivt at vurdere, om vi rent faktisk kunne løfte opgaven.'

Læs hele debatindlægget herunder

Aksel Christensen_Hjortholm_Debatvedr_anbringelser.pdf

Resultatet af FADDs undersøgelse blandt medlemmer om pladssituationen

answer.jpg

\r\nGenerelle kommentarer: \r\n•Der ses ikke tegn på geografisk betingede mønstre i svarene fra institutionerne\r\n•Antallet af spædbørnspladser ser ud til at være vigende.\r\n•Flere spædbørnsinstitutioner/afdelinger omstruktureres til familiebehandling, som noget tyder på, at der er stor efterspørgsel på.\r\n•Pladsantallet på de sikrede institutioner er øget (politisk bestemt)\r\n•Noget tyder på, at antallet af dagpladser er stigende (ofte drejer det sig om døgnpladser der konverteres)\r\n•En del døgninstitutioner – ca. 20 % - har udviklet nye tilbud i døgn/dag eller skoleregi (familieplejeprojekter, støtte i hjemmet, mor/barn projekter, oprettelse af nærmiljøinstitution, MultifunC-opgaver, aflastning, klublignende projekter for hjemme el. udeboende unge, undervisning af hjemmeboende, STU-opgaver) \r\n•En del ungeinstitutioner giver udtryk for, at kommunalbestyrelsen enten er i gang med eller overvejer i højere grad at placere de unge i hybler eller egne værelser – evt. med et mere begrænset pædagogisk tilsyn – enten som en opgave for Ungeinstitutionen eller fra en anden udbyder\r\n•2 institutioner ser ud til at skulle lukke\r\n•3 institutioner har lukket hele afdelinger\r\n•Flere giver udtryk for, at de føler sig lukningstruede\r\n\r\n

Læs om resultaterne herunder \r\n\r\nFor yderligere kommentarer: Kontakt FADD på info@fadd.dk

FADD spskemaUS marts2010.pdf

Livslangt efterværn: 'Det skal være lidt som at komme hjem..'.

lisbethDCBU.jpg

Døgncentret for børn og unge i Esbjerg (DCBU) har udviklet et tilbud for døgnanbragte og tidligere -anbragte unge mellem 15 – 23 år. Der er tale om et mødested, hvor det er muligt at møde ligestillede, samt få støtte og vejledning fra pædagogisk uddannet personale.\r\n\r\nProjektleder er Lisbeth Larsen (billedet)

Hent & læs artiklen herunder

Lisbet_Larsen_DCBU_ artikel_marts_2010.pdf

Resultatet af FADDs undersøgelse blandt medlemmer om pladssituationen

answer.jpg

Udgangspunktet for undersøgelsen har været ønsket om at få et overblik pladssituationen på institutionerne –særligt mhp at få viden om forskelle fra 2009 til 2010 og om hvilke nye tiltag institutionerne har sat i gang.

Hent & læs notatet til medlemmerne herunder.\r\nBestyrelsen overvejer lige nu hvordan materialet skal anvendes politisk

FADD result og komm spskema pladser marts 2010_2.pdf

Ny rapport

24-03-2010

Ny rapport

Grenen.jpg

Sammenhængende forløb for \r\nungdomssanktionsdømte \r\n\r\n- Recidiv-opfølgning vedrørende \r\nungdomssanktionsdømte med anbringelse på den \r\nsikrede institution Grenen \r\n

Denne rapport belyser omfanget og arten af tilbagefald til ny kriminalitet (recidiv) for 51 \r\nunge, der har været idømt en ungdomssanktion i perioden december 2004 til februar 2008, \r\nog hvor de unge i mindst én af faserne i ungdomssanktionen har været anbragt på den \r\nsikrede institution Grenen. \r\n\r\nFormålet er at foretage en analyse af resultaterne af Grenens indsats i forhold til at \r\nforhindre recidiv blandt unge, der har opholdt sig på Grenen i et længerevarende, \r\nsammenhængende forløb. Et længerevarende, sammenhængende forløb defineres i denne \r\nrapport således, at de unge har været anbragt på Grenen i både fase 1 og fase 2 af \r\nungdomssanktionen. \r\n\r\nDenne rapport er en uddybning af notatet Recidiv-opfølgning vedrørende \r\nungdomssanktionsdømte med anbringelse på den sikrede institution Grenen1. Rapporten \r\nindeholder ud over de væsentligste konklusioner en række yderligere analyser af enkelte \r\nbaggrundsforhold samt diskussion af de metodiske overvejelser, der er gjort i forbindelse \r\nmed udarbejdelse af rapporten. \r\n\r\nHovedkonklusionerne \r\n\r\nDe vigtigste resultater i undersøgelsen er, at der er forskel i recidiv mellem gruppen af \r\nunge, der har gennemgået et sammenhængende forløb i ungdomssanktionen i form af \r\nfase 1 og fase 2 på den sikrede institution Grenen og de unge, der har gennemgået et mere \r\nfragmenteret forløb med kun én fase af ungdomssanktionen tilbragt på Grenen. \r\n\r\nData viser: \r\n\r\n• Andel af de unge, der ikke har recidiveret: 53 % for Grenens sammenhængende \r\nforløb, 28 % for Grenens korte forløb og 18 % i en landsdækkende undersøgelse fra 2006. \r\n\r\n• Andel af recidivister, der modtog en alvorlig straffelovssanktion (fængsel eller \r\nny/forlænget ungdoms-sanktion): 33 % for Grenens sammenhængende forløb, 65% for Grenens korte forløb og 75 % i den landsdækkende undersøgelse fra 2006. \r\n\r\nDe unge, der har gennemgået et længerevarende forløb på Grenen under \r\nungdomssanktionen har således lavere recidiv end gruppen af unge, der har gennemgået \r\net kortere forløb på Grenen. Noget tyder desuden på, at gruppen af unge der har modtaget \r\net sammenhængende forløb på Grenen også har markant lavere recidiv end alle unge, der \r\ner blevet idømt en ungdomssanktion på landsplan. Endvidere tyder undersøgelsen på, at de \r\nunge, der recidiverer efter et sammenhængende forløb på Grenen, begår mindre alvorlig \r\nkriminalitet end unge, der har gennemgået et mere fragmenteret forløb.

Rapport_om_recidiv_Grenen_2010.pdf

FADD møder Benedikte Kiær

SS_TTS_socialminister.JPG

Den 15. marts 2010 havde FADD møde med Bendikte Kiær.\r\nMødet fandt sted på Godhavn.\r\nFormand Tine Theker Stryhn og næstformand Søren Skjødt bød Benedikte Kiær velkommen på den socialpolitiske araena. ... og i arbejdstøjet.\r\n\r\nTemaerne i drøftelsen var pladssituationen, de dyre enkeltmandssager .. og det løse...


Ny manual om tilsyn med specialundervisning

100312_indhold_manual_om_tilsyn.jpg

Manual om tilsyn med specialundervisning i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder foreligger nu i en ny, opdateret udgave.\r\n\r\nFADD har for nyligt udsendt manualen til alle medlemsinstitutioner med intern skole.\r\n\r\n\r\nManualen kan også downloades herunder

Manualen kan også hentes fra UVMs hjemmside\r\n\r\n\r\n\r\n

UVN manual specUV.pdf

Link: www.uvm.dk/Uddannelse/Folkeskolen/Om%20folkeskolen/Nyheder/Folkeskolen/Udd/Folke/2010/Mar/100312%20Ny%20manual%20om%20tilsyn%20med%20specialundervisning.aspx


Afholdt stiftende konference marts 2009


Ikke aktiv pt

09-01-2010

Ikke aktiv pt


Spuk og Pihl tilbyder kompetenceudviklingsforløb vedrørende rusmidler

DUR 2_0.jpg

Med støtte fra Egmont Fonden udbyder SPUK og PIHL INKLUSIVE nu to kompetenceudviklings - forløb for døgnmedarbej-dere fra hele landet, kaldet DUR 2.0. DUR 2.0. er planlagt i et tæt samarbejde med FADD og LOS.\r\n

Læs indbydelsen herunder

Indbydelse_DUR2.pdf

Brev til Folketingets Socialudvalg

folketinget2.jpg

Vedr. en række vilkår for anbragte børn og unge med økonomiske konsekvenser \r\n\r\nI Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge (FADD) ser vi det som en af vores fornemste opgaver at medvirke til at give anbragte børn og unge de bedst tænkelige vilkår for at kunne leve et liv præget af autonomi, integritet og værdighed.\r\n\r\nI den forbindelse har en arbejdsgruppe under foreningen drøftet en række forhold, som for en stor gruppe anbragte børn og unges vedkommende – for så vidt angår et økonomisk aspekt - repræsenterer en begrænsning i deres muligheder for at udvikle ovenstående etiske potentialer.\r\n\r\nDet drejer sig om økonomiske konsekvenser på to områder: \r\n1. Anbragte børns og unges muligheden for at få Statens Uddannelsesstøtte … og begrænsningerne heri\r\n2. Institutionernes muligheder for at anvende arbejdsdusører ifm motivationsarbejdet ift til det pædagogiske arbejde med anbragte børn og unge … og begrænsningerne heri\r\n

Læs hele brevet herunder

FADD vedr anbragte B_U oekonomi 21 dec2009.pdf