Indsamlingsresultat: 232.000 kroner

js14.jpg

Så er der ekstra julegaver fra Julesagen og Operation Julegaveregn!\r\n\r\nDe to indsamlinger – der begge er øremærket supplerende julegaver til børn på døgninstitution – er så småt ved at være afsluttede. Der kommer fortsat enkelte beløb ind, men den store strøm af midler er så småt ved at klinge af.\r\n\r\nDet (foreløbige) samlede resultat er lige nu at der i år er blevet indsamlet ca. 232.000 kroner !!

Hent & læs om indsamlingerne herunder\r\n\r\nOgørelse over hvilke FADD-medlemsinstitutioner, der har modtaget et julegavebeløb findes på medlemssiden

232 000.pdf

Indbydelse til faglærerseminar 29.-30. januar 2009

faglseminar2009.jpg

Så foreligger indbydelsen til det årlige faglærerseminar for ledere og medarbejdere på medlemsinstitutioner, der har værksteder.\r\nTilmeldingsfrist 5. januar 2009

Læs & hent folderen herunder.\r\nFolderen er udsendt til alle medlemsinstitutioner med værksteder.\r\n\r\nSend tilmelding til:[link=mailto:uffgru01@hav01.dk]uffgru01@hav01.dk[/link]\r\neller [link=mailto:hanfae01@hav01.dk]hanfae01@hav01.dk[/link]\r\n

Indbydelse_fagl_seminar2009.pdf

Opdatering og instruktion vedrørende Operation Julegaveregn og Julesagen

js14.jpg

Læs om:\r\n*Julegaveregn og Julesagen\r\n*Hvad sker der lige nu\r\n*Resultatet af indsamlingen\r\n\r\n*Fordelingen af de indsamlede midler\r\nDe indsamlede midler fordeles så flest mulige får glæde af dem. Dette kommer til at foregå i løbet af de kommende 5-6 dage – altså helt frem til den 22. december. Vi er nødt til at trække den så langt, for at få de sidste donationer med. Men allerede fredag den 19. december vil de første institutioner få besked. Vi er klar over, at der er travlt på institutionerne lige op til jul, og at der selvfølgelig er lidt ekstraarbejde forbundet med at skulle foretage ekstra julegaveindkøb. Men erfaringen fra sidste jul – hvor undertegnede ringede rundt til de enkelte modtagerinstitutioner, få dage før jul – er at det er med glæde at man tager imod den ekstra glædesbringende arbejdsbyrde.

Hent hele brevet vedr. Opdatering og instruktion vedrørende Operation Julegaveregn og Julesagen herunder

Opdatering_instruktion_vedr_Operation_Julegaveregn&Julesagen.pdf

Fredags SUMMARY 13 - 8/12 2008

Presse2.jpg

"... I den forbindelse har Politiken Research foretaget en rundspørge blandt landets 98 kommuner. 72 kommuner svarede – det giver en svarprocent på 73. Ud af disse oplyste 52 kommuner at budgettet for udsatte børn og unge overskrides i 2008 – og den samlede overskridelse for de 52 kommuner forventes at blive omkring 500 millioner... "\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Udsatte børn frustrerer kommuner\r\n* En forebyggende tidlig indsats\r\n* Et af de mest velbesøgte pressemøder på Århus Rådhus nogensinde”\r\n* Operation Julegaveregn og Julesagen

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 13 - herunder \r\n\r\n

Fredags Summary 13.pdf

Pressemeddelelse fra OPERATION JULEGAVEREGN

julegaveregn-holdet.jpg

Folkene bag OPERATION JULEGAVEREGN har udsendt en pressemeddelelse.\r\n

Pressemeddelelsen kan hentes herunder ...

julegaveregn_presseM_dec08.doc

Julesagen

02-12-2008

Julesagen

julesagen1.jpg

FADD samarbejder med JULESAGEN.\r\nFolkene bag Julesagen indsamler penge til at forsøde julen for de danske børn, der af forskellige årsager ikke kan holde jul som andre børn.

Hjælpen gives videre via Mødrehjælpen, Børnenes kontor og FADD

Link: www.julesagen.dk


Operation julegaveregn

julegaveregn.jpg

Igen i år er indsamlingen overvåget af FADD som - i samarbejde med folkene bag - står for udelingen af de indsamlede midler. \r\nOperation Julegaveregn er taknemmelige for et hvert doneret beløb, som går til julegaveindkøb til børn på danske døgninstitutioner.

Læs mere ... på www.julegaveregn.dk

Link: www.julegaveregn.dk


Ankestyrelsen udgiver guiden Anbringelse uden samtykke – Eksempler fra Ankestyrelsens praksis

GuideASTnov2008.jpg

Fra Formålet: \r\n”Guiden har til formål at vejlede de kommunale sagsbehandlere yderligere i det ofte vanskelige skøn om, hvorvidt der er grundlag for en anbringelse uden samtykke. Guiden omfatter dermed også spørgsmål som: Hvornår er der tale om ’åbenbar risiko for et barns eller en ungs sundhed eller udvikling’? Hvilke forhold kan være udslagsgivende for en anbringelse? Og hvad skal der til, før der er ’begrundet formodning om, at problemerne ikke kan løses under barnets eller den unges fortsatte ophold i hjemmet’?

Hent guiden på neden stående link

Guide_om_anbringelse_uden_samtykke_27_11_2008_13_30.pdf

Fredags SUMMARY 12 - 28/11 2008

Presse2.jpg

"...Efter ønske fra velfærdsministeren og partierne bag anbringelsesreformen og satspuljemidlerne, udgiver Ankestyrelsen nu guiden Anbringelse uden samtykke – Eksempler fra Ankestyrelsens praksis vedrørende den kommunale behandling af vanskelige børnesager\r\n\r\nFADD har ved adskillige tidligere lejligheder fremført at vurdering og efterfølgende handling i sager med alvorligt truede børn og unge kræver særlige kompetencer hos den sagsbehandlende instans. Og at den enkelte kommune bør sikre et forsvarligt sagsbehandlingsniveau ved at afsætte tilstrækkelige faglige, tidsmæssige og økonomiske ressourcer - i alle sager, hvor der er tale om særligt udsatte børn og unge..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n* En undersøgelse fra Børnerådet vedrørende unge og kriminalitet.\r\n* Operation Julegaveregn 2009\r\n* Julesagen - et nyt velgørende projekt for anbragte børn og unge

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 12 - herunder

Fredags Summary 12.pdf

Håndbog om Ungdomssanktionen

HBUngdomssank.jpg

Håndbogen skal bidrage til, at der i ungdomssanktionsforløbet ydes en målrettet og sammenhængende indsats specielt i forhold til de unges muligheder for uddannelse og beskæftigelse. Håndbogen fungerer som et opslagsværk, som sagsbehandlere og koordinatorer kan hente støtte i, når de står med konkrete spørgsmål.\r\n

Håndbogen kan bestilles på bestilling@servicestyrelsen.dk\r\nAnfør navn, adresse og antal.\r\n\r\nEller fra nedenstående link\r\n\r\nwww.ungdomssanktionen.servicestyrelsen.dk/wm143506

Link: www.ungdomssanktionen.dk


Fredags SUMMARY 11 - 21/11 2008

Presse2.jpg

"...Fra 2000 til 2005 er antallet af småbørnsanbringelser faldet med 40 procent. Og billedet er det samme i 2008. Sls konklusion er at de små børn fortsat ignoreres – primært på baggrund af kortsigtet økonomitænkning. ”Vi får ondt i maven af det her. Det tager ikke lang tid at spolere et udsat barn, men det er næsten umuligt at genoprette et skadet barn” fortsætter Benny Andersen, der påpeger at jo længere man venter med at gribe ind i forhold til udsatte småbørn, jo dyrere bliver det i sidste ende..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Færre børn skal sendes på specialinstitution \r\n* Hvert tredje barn i Danmark føler sig udenfor \r\n* Danske børn trives

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 11 - herunder

Fredags Summary 11.pdf

FADD folder

19-11-2008

FADD folder

FADD_folder.jpg

Kan hentes herunder\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

FADD folder.pdf

Fredags SUMMARY 10 - 14/11 2008

Presse2.jpg

"...Erik Fabrin har på KLs vegne ønsket en kortlægning af de enkelte kommuners indsats mod ungdomskriminalitet, før ”straffen begynder at regne ned over KLs medlemmer”. Det anser FADD for at være en særdeles god ide. FADDs råd vil desuden være, at det tydeligt defineres, hvilke midler der kan blive tale om at man inddrager, som en del af straffen for ungdomskriminalitet i den enkelte kommune..."\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Indvandrere bryder den sociale arv \r\n* Den emokratiske syge

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 10 - herunder

Fredags Summary 10.pdf

Konference og Netværksgruppeopstart for mellemledere 26.-27. marts 2009

Networking.JPG

Materialet vedr. konferencen er nu tilgængeligt på medlemssiden.\r\nOBS Ny tilmeldingsfrist: fredag den 9. januar 2009

Kan fremsendes ved henv. til info@fadd.dk


Midtuge SUMMARY 9 - 13/11 2008

Presse2.jpg

"...I fremtiden vil partierne bag aftalen fastlægge klare temaer for hvad der kan søges penge til. Denne gang er der afsat 75 millioner kroner over 4 år til 2 overordnede temaer: Et meget bredt tema, der sigter mod ’at afhjælpe problemer som mennesker – såvel ældre som yngre – med sociale vanskeligheder og/eller funktionsnedsættelser oplever i dag’. Det andet tema er ’et aktivt ældreliv’..." (om den nye satspuljemodel)\r\n\r\nLæs også om:\r\n* Barnets reform \r\n* De sikrede institutioner \r\n* Finanslovsforhandlingerne

Hent & læs hele MIDTUGE summary nr. 9 - herunder

Midtuge Summary_13nov2008.pdf

Fra årsmødet: Susan Harts slides

susanhart_2.png

Titel: Mulighedernes vindue

Præsentationen kan hentes herunder

susanhart_nyborg2008.pdf

Fra årsmødet: Ole Fogh Kirkebys slides

Olefoghkirkeby.jpg

Titel: Om at producere individer med en ny form for fornuft: Den situerede og patetiske

Præsentationen kan hentes herunder

protreptikoslogogos.pdf

Fra årsmødet: Frank Ebsens slides

Frank Ebsen.jpg

Titel: Forandringskraft – muligheder og begrænsninger

Præsentationen kan hentes herunder

FADD_ Frank Ebsen DSH_k_slides.pdf

Konference: ”Unge – Vold – Kriminalitet”

BFUngdkonf20nov2008.jpg

Konferencen ”Unge – Vold – Kriminalitet” den 20. november 2008 afholdes på Hotel Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.\r\n\r\nHurtig tilmelding på www.boernesagen.dk

Hent konferencemateriale herunder

ungekonferencen 2008.pdf

Link: www.boernesagen.dk


Netværksgruppe for mellemledere i FADD

Menneskerog puslespil.jpg

FADD inviterer mellemledere på medlemsinstitutioner til konference 26.-27. marts 2009 på hotel Kolding Fjord.\r\nFrist for tilmelding 12. december 2008

Hent program og tilmeldingsmateriale på linket herunder

Konf mellemledere.pdf

Ny formand i FADD: Tine Theker Stryhn

TineTS2_nov2008.JPG

FADD har på Generalforsamlingen den 30. november 2008 valgt ny formand: \r\nTine Theker Stryhn har været medlem af FADDs bestyrelse siden 2003 og er forstander på Børn og Unge Centret Birkerød i Rudersdal kommune, hvor hun har været i 7 år. \r\n\r\nI forbindelse med sin tiltræden udtaler Tine blandt andet:\r\n"...Vi skal sammen med vores samarbejdspartnere vurdere, hvordan vi bedst og mest effektivt får sat døgninstitutionernes samfundsmæssige opgaver på dagsordenen – så det samtidig bliver tydeligt, at de vilkår som institutionerne skal fungere på, skal bringes på omgangshøjde med de faglige ambitioner.\r\nSå skal vi nok løse opgaverne..."

Læs uddrag af Tine Theker Stryhns takketale til medlemmerne på Generalforsamlingen herunder\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

FADD_TTS_tale_generalforsamlingen2008.pdf

FADDs formænd

05-11-2008

FADDs formænd

FADD-GF-logo_2023_6.png

1993 - Jørgen Winther, Himmelbjerggården

1994 - Ole Lennart, Miniinstitutionerne, Ribe Amt

1996 - Else Plessner, Thorshøjgård

2001 - Anne Bjerg, Bøgholt

2003 - Hans Jørgen Jønsson, Seden Enggaard

2008 - Tine Theker Stryhn, B/U centeret Birkerød/Egebækskolen

2011 - Jens Nilsson, Den socialpædagogiske døgninstitution Sønderbro

2012 - Søren Skjødt, Godhavn

2020 - Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen


Pressemeddelelse 22/4 2008: Jørn og alle de andre

”Det bekymrer stærkt. For der er ikke meget, der tyder på, at det er udtryk for at færre børn lever\r\nunder utilstrækkelige omsorgsforhold...Men derimod at stadig flere ikke får den hjælp, der skal til\r\nfor at sikre dem opvækstvilkår, der tilgodeser helt basale behov for omsorg og dermed sikrer deres\r\ntrivsel og udvikling”, udtaler Mie Daverkosen, medlem af Danske Døgninstitutioners bestyrelse og\r\nforstander på Familieinstitutionen Margrethevej i Hellerup.

FADD Pressemeddelelse Lille Joern og alle de andre.pdf

Pressemeddelelse 11/02 2008: Børn bag tremmer

Det er absurd at anbringe ned til 12-årige børn sammen med op til 18 (20)-årige unge, som hverken\r\nfagfolk eller politikere for slet ikke at tale om børnenes forældre i øvrigt mener, de skal pleje\r\nomgang med. Ingen andre steder inden for anbringelsesområdet i Danmark anbringer man 12-årige\r\nbørn sammen med op til 18 (20)-årige unge, som er sigtet for eller dømt for alvorlige kriminelle\r\nhandlinger, svært personlighedsforstyrrede og/eller socialt utilpassede. Der er således al mulig\r\ngrund til at være bekymret for, at disse børn vil være i risiko for at blive negativt påvirkede af\r\nsamværet med de noget ældre anbragte på de sikrede institutioner.

Læs FADDs pressemeddelelse

FADD Boern bag tremmer.pdf

Pressemeddelelse 27/6 2008: Inputs til en børnereform

Hvordan sikres særligt truede børn og unge i vores nye kommunale\r\nstruktur? Hvordan sikres den økonomi, ekspertise og politiske\r\nansvarlighed, det kræver at give disse børn og unge vilkår, som kan bringe\r\ndem i trivsel og god udvikling?

Input til boernereform - FADD _3_.pdf

Brev til Skatteministeren og velfærdsministeren 3/10 2008: Afgiftsfrie busser

Foreningen af Danske Døgninstitutioner mener, at det er en meget uheldig udvikling, at man på den måde forskelsbehandler børn og unge med forskellige former for handicaps. Er man fysisk handicappet har man - set i lyset af ovennævnte Højesteretsdom - åbenbart ret til at blive mere sikkert befordret end hvis man er socialt/mentalt/følelsesmæssigt handicappet. \r\n\r\nForeningen af Danske Døgninstitutioner har besluttet, at sætte fokus på disse forhold. Vi mener ikke det kan være rigtigt, at man, når man er anbragt på en offentlig institution, for børn og unge med sociale og følelsesmæssige problemer, risikerer at skulle befordres i gamle og utidssvarende køretøjer.\r\n\r\nDerfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår.\r\n

Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Brev til Karen Jespersen 1/5 2008: Bekymrende tendenser

...som et bidrag til den verserende debat om anbringelser af udsatte små børn i\r\nDanmark. Foranlediget af TV2 dokumentaren ’Er du mors lille dreng? – 10 år\r\nsenere’: Danske Døgninstitutioner er, som du også har givet udtryk for at være det, bekymrede for det enkelte udsatte barns tarv. I den forbindelse ønsker vi en tættere dialog med dig og dit ministerium om hvordan vi i fællesskab kan sikre det enkelte\r\nbarn yderligere.

Brev Karen Jespersen.pdf

Pressemeddelelse 19/06 2008: Anbragte børns skolegang

Danske Døgninstitutioner mener at det er vigtigt at understrege, at børn og unge der anbringes på\r\ndøgninstitution, så godt som altid er bagud i forvejen, inden det bliver besluttet, at de skal\r\nanbringes.\r\n”De bliver anbragt på grund af sociale forhold, og de børn vi modtager har det som oftest meget\r\ndårligt på alle områder – de er således dobbelt ramt, idet de både har faglige og sociale problemer”,\r\nudtaler Henrik Balle Lauridsen, næstformand i Danske Døgninstitutioners bestyrelse og forstander\r\npå behandlingshjemmet Landerupgård i Kolding Kommune. Han fortsætter: ”Vi skal først forsøge\r\nat få samlet det hele menneske op, inden vi overhovedet kan begynde at fylde mere på igen – lidt\r\nfirkantet sat op kan man sige, at børnene først skal lære at leve, inden de skal lære at læse”.

Pressemeddelelse om anbragte born og unges skolegang.pdf

Formanden takker af ...

Hans_Jorgen-lw.jpg

Efter 9 år i bestyrelsen - her af 5 år som formand - har Hans Jørgen Jønsson besluttet sig for at stoppe i bestyrelsen \r\n\r\nLæs afskedsbrevet herunder

Kære medlemmer, \r\n\r\nI forbindelse med den kommende generalforsamling har jeg truffet den beslutning at stoppe som formand for FADD og forlade bestyrelsesarbejdet. Det er vigtigt for mig at understrege, at det sker ”i god ro og orden” efter mange års bestyrelsesarbejde, som jeg har sat pris på at være en del af. \r\n\r\nJeg har været med siden 1999, hvor jeg startede som suppleant på et tidspunkt hvor foreningen ”trak vejret” efter en meget omtalt tur til Grønland. \r\n\r\nJeg ser med glæde tilbage på arbejdet hen imod foreningens nye profil – med de visioner og resultater vi ser i dag. I den forbindelse sender jeg en tanke til Else Plessner og Anne Bjerg, der har andel i denne udvikling. Og som jeg begge har haft fornøjelsen af at fungere som næstformand for. \r\n\r\nJeg glædes over at kunne konstatere, at medlemmerne ”rykker sammen” – det ses blandt andet ved det store fremmøde til årsmøderne. Ligesom jeg glædes over medlemmernes opbakning til foreningens nye struktur. Det var nogle af de visioner jeg havde i sin tid: At vi kom hinanden ved som medlemmer, og at vi blev synlige fagligt og fagpolitisk. \r\n\r\nBestyrelsen indstiller Tine Theker Stryhn til ny formand, og jeg vil - såfremt hun bliver valgt - ønske Tine god vind fremover. \r\n\r\nTak for mange gode år – tak for opbakning fra medlemmer samt nuværende og tidligere bestyrelsesmedlemmer. \r\n\r\nJeg glæder mig til fortsat medlemskab af FADD. \r\n\r\nMed venlig hilsen \r\n\r\nHans Jørgen Jønsson


Fredags SUMMARY 8 - 24/10 2008

Presse2.jpg

"...Den nye model har som mål at sikre, at det er de fagligt bedste og mest interessante projekter, der realiseres. Og der har været en grundlæggende enighed om, at målet med den nye model er at få tilføjet en fagligt funderet systematik til uddelingen af de forholdsvis mange skattekroner..."

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 8 - herunder

Fredags Summary 8.pdf

FADDs Høringssvar til kulturministeriet vedr. børneattest

996001_microphone_illustration.jpg

Foreningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge bakker op om den foreslåede stramning af gældende lovgivning – ud fra en betragtning om at alle præventive tiltag, der kan hindre at børn og unge lider overlast, skal tilstræbes.\r\n

Set fra børnene og de unges synspunkt ville det dog klart være at foretrække, hvis der fremover blev indhentet børneattest, inden trænere, holdledere eller andre af de nævnte ansættelseskategorier får en fast tilknytning til børn og unge.


Fredags SUMMARY 7- 17/10 2008

Presse2.jpg

"...Det er for nemt – og for ulækkert - at udgive sig for at være en sød vikar og føre en flok sagesløse handicappede eller psykisk syge bag lyset, med en underforstået agenda om at ”det godt må gå lidt galt, når jeg er på arbejde”. Bare jeg får det på bånd. Det er nok ikke ligefrem en Cavlingpris, der venter.\r\n\r\nHvor mange døgninstitutioner har mon egentlig et beredskab eller en politik vedrørende brugen af skjult kamera eller andet optageudstyr? ..."\r\n

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 7 - herunder

Fredagssummary7.pdf

FADD i Grønland

IMG_7926.jpg

FADD deltog i september måned i TULARARFIKS (Grønlands hjemmestyres døgninstitutioners) forstanderkonference i Kangerlussuaq.\r\nPå billedet ses TULARARFIKS formand Carsten Colding-Jørgensen

Konferencens titel var MENNESKET I CENTRUM og havde udover de grønlandske forstandere deltagelse af politikere og embedsmænd fra såvel hjemmestyret som fra de kommuner, der forventeligt skal overtage institutionerne i løbet af 2009.\r\n

\r\nFADD deltog - Hans Jørgen Jønsson & Henrik Kaustrup - for at bidrage med nogle af de erfaringer vi i DK gjorde os i forbindelse med kommunareformen - set fra døgninstitutionernes synsvinkel.\r\n

\r\nSamtidig fik vi mulighed for at få indblik i de grønlandske døgninstitutioneres kvaliteter, vilkår & udfordringer gennem praksisbeskrivelser ... og gode historier.\r\n

\r\nDesuden fik vi mulighed for at fortælle om FADD, vores organisation, formål og aktiviteter.\r\n

\r\n/hkp


Fredags Summary 6 - 10. oktober 2008

Presse2.jpg

”...Kommunerne svigter deres ansvar over for truede børn, fordi de undlader at budgettere med midler til det forebyggende arbejde. Der er nemlig langt flere stemmer i at bruge pengene på de normaltfungerende børn ...” (Mie Daverkosen, FADD - til Information onsdag den 8/10 2008) \r\n

Hent & læs hele FREDAGS summary nr. 6 - herunder \r\n\r\n

Fredags Summary 6.pdf

Legatansøgning til Casparyfonden

Intet

Download ansøgningsskema

casparyfonden_2020.docx

Om Casparyfonden

Intet

Uddrag af Caspary fondens vedtægter

Uddrag-af-Casparyfondens-vedtaegter_okt2023.pdf

Børnepolitisk høring 22. oktober i Fællessalen på Christiansborg

Boernepolhoering22okt2008.jpg

Tema: ”Alle børn og unges ret til læring og inklusion – også børn og unge, der er udsatte”\r\nTilmelding: www.boernesagen.dk

Deltagerprisen er kr. 800,00\r\nTilmelding kan ske elektronisk på www.boernesagen.dk\r\n\r\nHent programmet herunder

83025_Netbrochure 6kor (2).pdf

Cc Ministrene - Vedr. afgiftsfritagelse for institutionsbusser

Cc MINISTEREN.jpg

"...Derfor vil vi opfordre til at loven ændres, så den praksis der var gældende indtil Højesteretsdommen, kan blive genoptaget. Ingen kan vel være interesseret i, at forøge statens indtægter på busafgifter på bekostning af i forvejen udsatte børn og unges sikkerhed og vilkår..."

Hent & læs hele brevet

Vedr afgiftsfritagelse_ brev ministre.pdf

Fredags SUMMARY 5 - 3/10 2008

Presse2.jpg

Og så var det ugen, hvor Tine Bryld, efter 36 år som vært på radioprogrammet Tværs, takker af. Siden 1972 har hendes rolige og formanende stemme, uge efter uge, budt på lindring, oplysning, rådgivning, empati og livsvisdom, når unge har efterspurgt råd. Jeg tænker stadig med en blanding af glæde, nostalgi og ærefrygt tilbage på søndagsaftener i 70’erne, hvor P4 og ikke mindst Tværs blev slugt råt. Det var radio, der gjorde en forskel, for en blussende pubertets-teenager med alle kanaler vidtåbne. Tak for lang og værdifuld tjeneste, samt gode råd og ikke mindst god tid til tusindvis af unge, Tine!

Hent & læs hele artiklen herunder

Fredags Summary 5.pdf

FADDs input til kommende høringssvar fra Børnesagens Fællesråd

Haand om fod.jpg

Som forening tæt på udsatte børn, unge og deres udsatte forældre deler vi bekymringen vedrørende den tiltænkte effekt af de beskrevne sanktioner. Særligt tankevækkende er overvejelserne om sanktionerne kan ende med at have direkte kriminalitetsfremmende konsekvenser for meget belastede familier.

Hent & læshøringssvaret herunder

Hoeringssvar Ungdomskommisionen.pdf

Afgiftsfritagelse for institutionsbusser

Bus.jpg

FADD har bedt advokat Erik Øvlisen om en redegørelse om de afgiftsfrie busser:\r\nDe rent saglige argumenter for at foreningens medlemmer skal have afgiftsfritagelse er, at der er et behov for institutionsbusserne, at dette behov stort set har samme begrundelse som plejehjem og ældrecentre, samt at behovet for afgiftsfrie busser er (mindst) lige så stort som plejehjemmenes og ældrecentrenes behov.

Hent & læs hele artiklen herunder\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n

Afgiftsfritagelse for institutionsbusser - PIXI.pdf

Fredags SUMMARY 4 - 26/9 2008

Presse2.jpg

"...Hvordan ser anbringelsesbilledet egentlig ud i Danmark? Anbringes der færre børn? Er man holdt op med at anbringe børn over 13 år, som man i mange kommuner luftede hensigtserklæringer om, inden kommunalreformens ikrafttræden? Hvad sker der?..."

Hent & læs hele artiklen herunder

Fredags Summary 4.pdf

Fredags SUMMARY 3 - 19/9 2008

Presse2.jpg

..."FADD søger løbende indflydelse i uddannelsesverdenen og ved i den forbindelse, at der i CVU-Syd-regi - på baggrund af et længerevarende projektarbejde, hvor repræsentanter fra FADD har deltaget som sparringspartnere – ligger et forslag til en mere målrettet pædagoguddannelse. Det er et forslag, der behandles i Undervisningsministeriet. FADD afventer dette forløb, inden foreningen eventuelt går mere ind i sagen. Afhængig af udfaldet kan det være et område, hvor vi kan få stor indflydelse. For eksempel på hvordan praktik og undervisning skrues sammen fremover."

Hent & læs hele artiklen herunder

Fredags Summary 3 19sep2008.pdf

Invitation til BFs Børnepolitiske høring på Christiansborg den 22. oktober

folketinget.jpg

Tilmelding kan ske ved henvendelse til Børnesagens fællesråd: [link=mailto:bf@boernesagen.dk]bf@boernesagen.dk[/link]

Læs mere på www.boernesagen.dk eller hent brochure herunder\r\n\r\nHer kan man også tilmelde sig høringen.\r\n\r\n

83025_Netbrochure 6kor.pdf

Link: www.boernesagen.dk


Fredags SUMMARY 2 - 12/9 2008

Presse2.jpg

"...FADD anerkender at grov og meningsløs vold og kriminalitet blandt store børn og unge skal bekæmpes – og at det kan være nødvendigt at tænke i nye baner, når vi støder på børn og unge i så ekstrem fejludvikling, at de tillægger sig vaner, adfærd og attituder, som vi normalt kun støder på i forbindelse med voksne hårdkogte kriminelle. Det er der ingen tvivl om..."

Hent & læs hele artiklen herunder

Fredags Summary 2 12sep2008.pdf

Fredags SUMMARY 1 /5.9 2008

Presse2.jpg

... "Set i det lys er det værd at henlede opmærksomheden på en skarp kommentar fra Bettina Post, konstitueret formand i Dansk Socialrådgiverforening, i Politiken onsdag den 3. september. Under overskriften Socialpolitikken in memoriam beskriver Bettina Post i kommentaren, der er udformet som en nekrolog, socialpolitikkens historie. Fra fødslen i 1933 under K.K. Steincke. ..."

Hent & læs hele artiklen herunder

FADD Fredags Summary1_sep2008.pdf

Nyt fra PRESSERUMMET

mette frederiksen.jpg

"Med hensyn til indflydelse, så har henvendelserne til Folketingets Socialudvalg og velfærdsministeren medført at der er blevet afholdt møder med Mette Frederiksen (S) (billedet) og Vivi Kier (K). På disse møder har FADD haft mulighed for yderligere at understrege foreningens faglige standpunkt og bekymringer når det gælder udsatte børn og unge. Og vi har haft lejlighed til at undersøge, hvad politikerne på Christiansborg efterspørger fra en forening som vores."

Læs hele meddelelsen - kan hentes heunder

FADD_kort opsamling _sep2008.pdf

Temadag i FF for NÆRMILJØINSTITUTIONER på Birkelund, Odense

birkelund.jpg

FADDs Faglige Forum for NÆRMILJØ - INSTITUTIONER afholder temadag den 10. september 2008 9.30-16.00 på Birkelund, Odense\r\n\r\n

Tilmelding sendes til: Kirsten Bruun, Strandridergården kbj@rudersdal.dk eller til Lone Pedersen Favrskov B/U center, lpn@favrskov.dk – senest den 3. september 2008\r\n\r\nOplys i forbindelse med tilmelding: Navne på alle deltagere, institutionsnavn og EAN nummer\r\n\r\nPris 250,00 pr. deltager (max 3 fra samme institution)\r\nDownload program ved at klikke på LÆS MERE.\r\nHent filen: Temadag i Fagligt Forum for naermiljoeinstitutioneR_Birkelund10sep2008.pdf \r\n\r\nMed venlig hilsen\r\n\r\nLone Pedersen, Kirsten Bruun & Henrik Kaustrup

Temadag i Fagligt Forum for naermiljoeinstitutioneR_Birkelund10sep2008.pdf

Velkommen til FADDs hjemmeside for medlemmer


Årsmødeprogram 2008

Aarsmoede 2008.JPG

FADDs årsmøde afholdes fra den 29. til den 31. oktober 2008 på hotel Nyborg Strand. Tilmeldingsfrist 1. oktober 2008

Programmet kan downloades herunder

FADD Program aarsmoede 2008.pdf

Årsmøde FADD 2008

Aarsmøde 2008.JPG

Program for årsmødet

Kan downloades herfra

FADD Program aarsmøde 2008.pdf

FADDs sekretariat holder ferie til mandag den 4. august

God sommer\r\n\r\nPå gernsyn til august


Nogle tanker vedrørende anbragte børn og unge, og deres familier – i relation til en kommende børnereform.

reform.jpg

FADD er optaget af følgende områder:\r\n\r\nHvordan sikres særligt truede børn og unge i vores nye kommunale struktur? Hvordan sikres den økonomi, ekspertise og politiske ansvarlighed, det kræver at give disse børn og unge vilkår, som kan bringe dem i trivsel og god udvikling?

Læs hele notatet

Input til boernereform - FADD _3_.pdf

En sommerhilsen fra presserummet

Sidst i april måned udsendte FADD pressemeddelelsen Jørn og alle de andre. En kommentar til en aktuel og meget eksponeret sag fra Århus, men mest af alt ønskede vi at bruge denne ulykkelige enkeltsag til at formulere foreningens generelle bekymring vedrørende udsatte børn og unges forhold i Danmark.\r\n\r\nLæs mere

Sidst i april måned udsendte FADD pressemeddelelsen Jørn og alle de andre. En kommentar til en aktuel og meget eksponeret sag fra Århus, men mest af alt ønskede vi at bruge denne ulykkelige enkeltsag til at formulere foreningens generelle bekymring vedrørende udsatte børn og unges forhold i Danmark. Vi henvendte os samtidig til samtlige medlemmer i Folketingets Socialudvalg, idet de modtog pressemeddelelsen samt en supplerende mail fra FADD. Umiddelbart derefter henvendte vi os til velfærdsminister Karen Jespersen, som vi gjorde opmærksom på FADDs ambition om at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden i Danmark skal sættes. Såvel pressemeddelelsen som brevet til Karen Jespersen kan stadig findes her på hjemmesiden. \r\n\r\nIgennem foråret har FADDs bestyrelse arbejdet med en styrkelse af den politiske profil blandt andet ved at indføre ordførerskaber i bestyrelsen. Så med udgangspunkt i emnets store interesse for foreningen og nye organisatoriske muskler at spille med – der stod en ”nyudklækket” ordfører klar i kulissen – var den overordnede kommunikative strategi at forsøge at få mest mulig opmærksomhed og indflydelse. \r\n\r\nDet viste sig at lykkes over al forventning. Med hensyn til den øgede eksponering, som var et klart mål, har vi oplevet en markant fremgang. Denne har givet sig udtryk ved at FADDs talspersoner har optrådt i både skrevne og elektroniske medier – hvilket har medført at kommunikationsmedarbejderen også har skullet varetage ”lyn-medietræning”. Og søger man for eksempel nu i en artikelbase, vil der være langt over 100 henvisninger til foreningen og flere bestyrelsesmedlemmer. \r\n\r\nPlanen er at hjemmesiden skal forsynes med mere brugervenlige pressefaciliteter, for eksempel en facilitet som ”FADD i medierne”, hvor samtlige artikler vil kunne indgå i en slags scrapbog. \r\n\r\nMed hensyn til indflydelse, så har henvendelserne til Folketingets Socialudvalg og velfærdsministeren medført at der er blevet afholdt møder med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier (K). På disse møder har FADD haft mulighed for yderligere at understrege foreningens faglige standpunkt og bekymringer når det gælder udsatte børn og unge. Og vi har haft lejlighed til at undersøge, hvad politikerne på Christiansborg efterspørger fra en forening som vores. \r\n\r\nFælles for begge møder var en holdning om at den enkelte sagsbehandler, der sidder med den enkelte børnesag, skal styrkes, så man sikrer en faglig og saglig sagsbehandling i hver enkelt sag. Der var ligeledes et fælles tema, at man bør arbejde hen imod en anden overmyndighed end børne/unge udvalg, når der tales tvangssager. Det er vigtigt at sikre, at faglig indsigt og faglige vurderinger, som lægges frem i sager med alvorligt truede børn og unge, ikke kan tilsidesættes af lægmænd eller ideologiske motiver. Endelig blev det aftalt, at FADD skal gå i gang med at samle cases, fra vores egen verden, der illustrerer problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet”. \r\n\r\nVi har desuden haft kontakt til Öslem Cekic, socialordfører for SF, der efterspurgte FADDs faglige input i forhold til de netop påbegyndte forhandlinger om en decideret børnereform, som velfærdsministeren har indbudt folketingets partier til. Det materiale, som foreningen har fremsendt, vil også kunne ses på hjemmesiden.\r\n\r\nForeningens henvendelse til velfærdsministeren resulterede i en invitation til møde med Velfærdsministeriets Kontor for Børn. På selve dagen fik vi lejlighed til ganske kort at hilse på ministeren – selve mødet blev afholdt med embedsmænd fra Kontor fra Børn. Den primære dagsorden var at drøfte de problemstillinger og bekymringer, som FADD var gået i pressen og til ministeren med. Og at vurdere mulighederne for et fortsat samarbejde. Der var tale om et meget givende møde for vores forening. Et møde der giver rigtig gode muligheder for øget indflydelse fremover. Med udgangspunkt i følgende statement:\r\n”Såvel FADD som Velfærdsministeriet er optagede af at sikre gode forhold for udsatte børn og unge, herunder at der sker anbringelse, hvis der er behov for det – og at der følges op på anbringelsen i overensstemmelse med serviceloven” blev følgende aftaler indgået:\r\n\r\n1. FADD går i gang med at samle cases på baggrund af konkrete sager. Sager der illustrerer problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet” (det er samme aftale som vi indgik med politikerne fra Folketingets Socialudvalg).\r\n2. FADD planlægger en studietur for Kontor for Børn til udvalgte døgninstitutioner. Dette forventes at komme til at foregå i sensommeren/efteråret.\r\n3. FADD står til rådighed med input og vurderinger, i forhold til fremtidigt lovgivningsarbejde og arbejdet med en børnereform.\r\n4. FADD sørger for at Kontor for Børn får materiale vedrørende afdækning af forældrekompetence og familiebehandling stillet til rådighed.\r\n\r\nMin vurdering er, at det kan blive et både interessant og givtigt samarbejde for FADD.\r\n\r\nEndelig vil jeg nævne, at FADD fortsætter samarbejdet med Operation Julegaveregn, der startede kort før jul sidste år – og endte med at give godt og vel 100.000 kr. der alle blev konverteret til ekstra julegaver til anbragte børn og unge. Folkene bag Operation Julegaveregn, annoncerede allerede sidste år, at ”til næste år skal der samles meget mere ind”. Derfor er forarbejdet allerede startet nu, og med henblik på at få endnu flere ”muskler” har Operation Julegaveregn holdt møder med Børnehjælpsdagen, der jo virkelig kan det med at samle ind og skaffe midler. FADD har deltaget i disse møder og stod desuden for afviklingen af en ”studietur” for Operation Julegaveregn og Børnehjælpsdagen, der fik mulighed for at se Munkerup, Godhavn og Dohns Minde. Og fik mulighed for at spørge børnene og de unge selv, om gode ideer til julegaver. Både materielle og mere oplevelsesorienterede. FADDs overordnede krav for at deltage i ovenstående er – som det også var tilfældet sidste år – at det foregår på en lødig måde, vi som forening kan stå inde for.\r\n\r\nHold øje med Politiken den 2. juli – den dag er der et tillæg med titlen ”En god sags tjeneste”. Tillægget er tænkt som et øjebliksbillede af forholdene for udsatte børn i Danmark – herunder dem der er anbragt udenfor hjemmet. Vores formand har talt med journalisten, der laver tillægget, og vil blive citeret i en af artiklerne.\r\n\r\nGod sommer til alle!\r\n\r\nMed venlig hilsen\r\nBo Mollerup\r\nKommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig


En sommerhilsen fra presserummet

Sidst i april måned udsendte FADD pressemeddelelsen Jørn og alle de andre. En kommentar til en aktuel og meget eksponeret sag fra Århus, men mest af alt ønskede vi at bruge denne ulykkelige enkeltsag til at formulere foreningens generelle bekymring vedrørende udsatte børn og unges forhold i Danmark. Vi henvendte os samtidig til samtlige medlemmer i Folketingets Socialudvalg, idet de modtog pressemeddelelsen samt en supplerende mail fra FADD. Umiddelbart derefter henvendte vi os til velfærdsminister Karen Jespersen, som vi gjorde opmærksom på FADDs ambition om at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden i Danmark skal sættes. Såvel pressemeddelelsen som brevet til Karen Jespersen kan stadig findes her på hjemmesiden. \r\n\r\nIgennem foråret har FADDs bestyrelse arbejdet med en styrkelse af den politiske profil blandt andet ved at indføre ordførerskaber i bestyrelsen. Så med udgangspunkt i emnets store interesse for foreningen og nye organisatoriske muskler at spille med – der stod en ”nyudklækket” ordfører klar i kulissen – var den overordnede kommunikative strategi at forsøge at få mest mulig opmærksomhed og indflydelse. \r\n\r\nDet viste sig at lykkes over al forventning. Med hensyn til den øgede eksponering, som var et klart mål, har vi oplevet en markant fremgang. Denne har givet sig udtryk ved at FADDs talspersoner har optrådt i både skrevne og elektroniske medier – hvilket har medført at kommunikationsmedarbejderen også har skullet varetage ”lyn-medietræning”. Og søger man for eksempel nu i en artikelbase, vil der være langt over 100 henvisninger til foreningen og flere bestyrelsesmedlemmer. \r\n\r\nPlanen er at hjemmesiden skal forsynes med mere brugervenlige pressefaciliteter, for eksempel en facilitet som ”FADD i medierne”, hvor samtlige artikler vil kunne indgå i en slags scrapbog. \r\n\r\nMed hensyn til indflydelse, så har henvendelserne til Folketingets Socialudvalg og velfærdsministeren medført at der er blevet afholdt møder med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier (K). På disse møder har FADD haft mulighed for yderligere at understrege foreningens faglige standpunkt og bekymringer når det gælder udsatte børn og unge. Og vi har haft lejlighed til at undersøge, hvad politikerne på Christiansborg efterspørger fra en forening som vores. \r\n\r\nFælles for begge møder var en holdning om at den enkelte sagsbehandler, der sidder med den enkelte børnesag, skal styrkes, så man sikrer en faglig og saglig sagsbehandling i hver enkelt sag. Der var ligeledes et fælles tema, at man bør arbejde hen imod en anden overmyndighed end børne/unge udvalg, når der tales tvangssager. Det er vigtigt at sikre, at faglig indsigt og faglige vurderinger, som lægges frem i sager med alvorligt truede børn og unge, ikke kan tilsidesættes af lægmænd eller ideologiske motiver. Endelig blev det aftalt, at FADD skal gå i gang med at samle cases, fra vores egen verden, der illustrerer problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet”. \r\n\r\nVi har desuden haft kontakt til Öslem Cekic, socialordfører for SF, der efterspurgte FADDs faglige input i forhold til de netop påbegyndte forhandlinger om en decideret børnereform, som velfærdsministeren har indbudt folketingets partier til. Det materiale, som foreningen har fremsendt, vil også kunne ses på hjemmesiden.\r\n\r\nForeningens henvendelse til velfærdsministeren resulterede i en invitation til møde med Velfærdsministeriets Kontor for Børn. På selve dagen fik vi lejlighed til ganske kort at hilse på ministeren – selve mødet blev afholdt med embedsmænd fra Kontor fra Børn. Den primære dagsorden var at drøfte de problemstillinger og bekymringer, som FADD var gået i pressen og til ministeren med. Og at vurdere mulighederne for et fortsat samarbejde. Der var tale om et meget givende møde for vores forening. Et møde der giver rigtig gode muligheder for øget indflydelse fremover. Med udgangspunkt i følgende statement:\r\n”Såvel FADD som Velfærdsministeriet er optagede af at sikre gode forhold for udsatte børn og unge, herunder at der sker anbringelse, hvis der er behov for det – og at der følges op på anbringelsen i overensstemmelse med serviceloven” blev følgende aftaler indgået:\r\n\r\n1. FADD går i gang med at samle cases på baggrund af konkrete sager. Sager der illustrerer problematikken med udsatte børn og unge, der lades i stikken af ”systemet” (det er samme aftale som vi indgik med politikerne fra Folketingets Socialudvalg).\r\n2. FADD planlægger en studietur for Kontor for Børn til udvalgte døgninstitutioner. Dette forventes at komme til at foregå i sensommeren/efteråret.\r\n3. FADD står til rådighed med input og vurderinger, i forhold til fremtidigt lovgivningsarbejde og arbejdet med en børnereform.\r\n4. FADD sørger for at Kontor for Børn får materiale vedrørende afdækning af forældrekompetence og familiebehandling stillet til rådighed.\r\n\r\nMin vurdering er, at det kan blive et både interessant og givtigt samarbejde for FADD.\r\n\r\nEndelig vil jeg nævne, at FADD fortsætter samarbejdet med Operation Julegaveregn, der startede kort før jul sidste år – og endte med at give godt og vel 100.000 kr. der alle blev konverteret til ekstra julegaver til anbragte børn og unge. Folkene bag Operation Julegaveregn, annoncerede allerede sidste år, at ”til næste år skal der samles meget mere ind”. Derfor er forarbejdet allerede startet nu, og med henblik på at få endnu flere ”muskler” har Operation Julegaveregn holdt møder med Børnehjælpsdagen, der jo virkelig kan det med at samle ind og skaffe midler. FADD har deltaget i disse møder og stod desuden for afviklingen af en ”studietur” for Operation Julegaveregn og Børnehjælpsdagen, der fik mulighed for at se Munkerup, Godhavn og Dohns Minde. Og fik mulighed for at spørge børnene og de unge selv, om gode ideer til julegaver. Både materielle og mere oplevelsesorienterede. FADDs overordnede krav for at deltage i ovenstående er – som det også var tilfældet sidste år – at det foregår på en lødig måde, vi som forening kan stå inde for.\r\n\r\nHold øje med Politiken den 2. juli – den dag er der et tillæg med titlen ”En god sags tjeneste”. Tillægget er tænkt som et øjebliksbillede af forholdene for udsatte børn i Danmark – herunder dem der er anbragt udenfor hjemmet. Vores formand har talt med journalisten, der laver tillægget, og vil blive citeret i en af artiklerne.\r\n\r\nGod sommer til alle!\r\n\r\nMed venlig hilsen\r\nBo Mollerup\r\nKommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n


Sommerferie hilsen til Folketingets Socialudvalg

folketinget2.jpg

Til medlemmerne i Folketingets Socialudvalg,\r\n\r\nForeningen af Danske Døgninstitutioner for børn og unge ønsker hermed Socialudvalgets medlemmer en god sommer - og en god sommerferie, hvis der også bliver tid til det. Vi takker for en både interessant og fremadrettet høring om afbureaukratisering på det sociale område, den 21. maj, vi som forening havde stort udbytte af at deltage i.\r\n\r\nVi ønsker med udsendelsen af vedhæftede pressemeddelelse (Se nedenfor: We know what You did this summer - om det kommunaløkonomiske forlig mellem Regeringen og KL eller klik på LÆS MERE) at understrege og fastholde vores bekymring for udviklingen på anbringelsesområdet fremover. \r\n\r\nDanske Døgninstitutioner ønsker at bidrage mest muligt, når den socialpolitiske dagsorden sættes i Danmark. Og vi stiller altid gerne foreningens store viden og ekspertise vedrørende døgninstitutions- og anbringelsesområdet til rådighed for landets beslutningstagere. Konkret vil vi meget gerne stå for planlægning og afvikling af en eller flere studieture til udvalgte danske døgninstutioner, hvis dette kunne have udvalgets - eller dele af udvalgets - interesse. \r\n\r\nGod sommer!

[link=http://fadd.dk/filer/Pressemeddelelse%2018%2006%2008.pdf/]pressemeddelelse[/link]

Pressemeddelelse 18 06 08.pdf

Anbragte børn og unges skolegang

nonscolae2.jpg

I Danske Døgninstitutioner bliver vi opmærksomme og også lidt skeptiske, når mere disciplin og skærpede sanktionsmuligheder nævnes som en måde at møde de urolige og udsatte elever på. Vi ved nemlig, at det ofte ikke hjælper at straffe udsatte børn og unge, idet majoriteten af disse er blevet straffet gennem hele deres opvækst. Der skal således noget andet til.\r\n

Læs eller hent hele pressemeddelelsen

Pressemeddelelse om anbragte born og unges skolegang.pdf

We know what You did this summer - om det kommunaløkonomiske forlig mellem Regeringen og KL

903919_door_knob.jpg

Danske Døgninstitutioner ser med bekymring på kommunale udmeldinger i retning af ”fremover\r\nanbringer vi ikke børn under 4 år på døgninstitution”, ”vi anbringer ikke børn over 13 år i vores\r\nkommune” eller ”i år skal der spares x antal millioner på børne- og ungeområdet”. Vi bliver også\r\ndybt bekymrede, når vi erfarer, at personalet på et københavnsk socialcenter har fået instruks om at\r\n”familier der har det dårligt, godt må få det 20% værre, før der skrides ind”.

Læs eller hent hele pressemeddelelsen

Pressemeddelelse 18 06 08.pdf

FORSA konference 21.-23. august i Århus.

FORSA2008logox.gif

De nordiske FORSA-konferencer samler forskere og forskningsinteresserede på nordisk plan til diskussioner af forskningsresultater, forskningsperspektiver og udviklingen i praksis. De er også, og ikke mindst, hjemsted for en omfattende udveksling af forskningsresultater, udvekslingserfaringer og synspunkter på socialt arbejde mellem forskere, praktikere og undervisere m.fl.\r\nFORSA-Danmark har overtaget stafetten og indbyder hermed til den 7. nordiske konference om forskning i socialt arbejde, FORSA-NORDEN 2008 d. 21.-23. august i Århus.\r\n\r\nFORSA er et mødested for forskere, praktikere og undervisere, som interesserer sig for forskning og udvikling i socialt arbejde.

SE programmet på http://konference2008.forsa.dk/konference2008.htm

Link: www.konference2008.forsa.dk/konference2008.htm


FADD i samarbejde med UC SYD om særligt tilrettelagt pædagoguddannelse

uc syd.jpg

Mange døgninstitutioner har fra tid til anden oplevet vanskeligheder med at rekruttere medarbejdere med de nødvendige kompetencer.\r\nFADD har derfor indledt et samarbejde med UC (University College) SYD om at medvirke til at etablere en særligt tilrettelagt pædagoguddannelse - med adresse til døgninstitutionsområdet.

Forløbet er endnu på skitse- og forhandlingsbordet (med Undervisningsministeriet), men forventes alligevel udbudt ifm septemberoptaget 2008.\r\nDet er forestillingen, at de studerendes første praktik skal foregå indenfor normalområdet og at der så efterfølgende skal indgås en tilknytningsaftale mellem praktiksted, uddannelsesinstitution, kommune og studerende, og som blandt andet skal omfatte 2. og 3. lønnede praktik - på samme institution.\r\nUndervisningen på UC SYD vil blive tilrettelagt med fokus på døgninstitutionernes målgrupper i såvel teori-fag (herunder med særligt fokus på psykologi) som i aktivitets og kulturfag. \r\n\r\n[b]Har I ideer eller kommentarer, som I ønsker, at vi skal bringe med ind i drøftelserne modtager vi dem gerne på [link=mailto:info@fadd.dk]info@fadd.dk[/link][/b]\r\n\r\n[b]OBS[/b]\r\nDa uddannelsen udbydes af University College SYD er det - som udgangspunkt - naturligvis primært institutioner i REGION SYD, der vil kunne indgå denne type praktikaftaler.\r\nMen i FADD håber vi at ideen vil brede sig til øvrige udbydere af pædagoguddannelsen.\r\n\r\nOrdførere på Uddannelses- og undervisningsområdet i FADD er Henrik B. Lauridsen, Landerupgård og Torben Berntsen, Brummersvej\r\n\r\n/hkp


Rapport fra SFI: Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse udenfor hjemmet

fokus skolegang.gif

SFI udgiver 2 rapporter.\r\nRapporterne er de to første ud af fire delrapporter i projektet ”Anbragte børns undervisning” bestilt af undervisningsministeriet.\r\n

[b]Kommunerne mangler fokus[/b]\r\nDen anden rapport ”Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse udenfor hjemmet” belyser for-skellige instansers samarbejde omkring anbringelse af børn og unge og deres undervisning i fire kommuner. Den viser bl.a., at det er sværere at samarbejde om børnenes undervisning, hvis barnet bor i én kommune og går i skole i en anden.\r\nSagsbehandlere og psykologer efterlyser desuden mere opmærksomhed på skolegangen i anbrin-gelsessagerne. En gennemgang af de fire kommuners børne- og unge politik viser fx, at ingen næv-ner de anbragte børn og unges skolegang.

Link: www.sfi.dk/sw58921.asp


Rapport fra SFI : Anbragte børn i tal

anbragte boern i tal.gif

SFI udgiver 2 rapporter.\r\nRapporterne er de to første ud af fire delrapporter i projektet ”Anbragte børns undervisning” bestilt af undervisningsministeriet.

Den ene rapport ”Anbragte børn i tal” giver fakta på anbragte børn og skolegang: 3200 børn og unge mellem 0-18 år blev i 2006 anbragt uden for hjemmet. Årsagerne til, at helt små børn bliver fjernet, er først og fremmest, at forældrene ikke kan give barnet en tryg opvækst. Når de større børn og un-ge selv har vanskeligheder at slås med, handler det ofte om skoleproblemer, venner og fritid.\r\nVanskelig skolegang\r\nOmkring halvdelen af de anbragte er i den undervisningspligtige alder. De fleste af skolebørnene er i familiepleje. Før børnene blev flyttet væk fra hjemmet, gik de fleste i almindelige skole, og det fort-satte de med efter anbringelsen. Folkeskolen er altså rammen om hovedparten af de anbragte børns undervisning.\r\nMen set over en bred kam har de anbragte børn det vanskeligere i skolen end almindelige børn. For en del af børnene kniber det med at følge med i undervisningen. Der er flere, der må gå en klasse om, og i forhold til hele årgangen i 2006 er der flere anbragte børn, der har problemer med at blive dygtige nok til at klare afgangsprøven i 9. klasse.

Link: www.sfi.dk/sw58972.asp


FORMANDENS STATUS-NOTAT - forår 2008

Hans_Jorgen-lw.jpg

Udover vores egne bestyrelsesaktiviteter - hvor vi blandt andet har arbejdet med at fundere vores nye ordførerskabsmodel - har vi afviklet møder med en lang række af vores samarbejdspartnere.\r\n\r\nVi har fået hjemmesiden til at fremstå som vi har ønsket den - og jeg vil opfordre medlemmer, der endnu ikke har fået adgang til medlemssiden om at bede om at få tilsendt login og password - kontakt os på info@fadd.dk

På det seneste har vi - i lyset af mediernes fokus på flere konkrete anbringelsessager - haft konstruktive drøftelser med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier (K) samt en delegation fra Velfædsministeriets KONTORET FOR BØRN.\r\n\r\nVi har deltaget i en række konferencer, årsmøder og følgegruppeaktiviteter - blandt andet i det projekt fra SFI – Det nationale Forskningscenter for Velfærd, der har omhandlet anbragte børns skolegang.\r\nHerfra er der netop er udgivet 2 rapporter. Rapporterne er de to første ud af fire delrapporter i projektet ”Anbragte børns undervisning” bestilt af undervisningsministeriet.\r\nAf første rapport fremgår det blandt andet:\r\n"Halvdelen af de børn og unge, der anbringes uden for hjemmet er i den undervisningspligtige alder. De fleste går i folkeskole, men de har det vanskeligere i skolen end almindelige børn. Det kniber med at holde trit med de andre børn, og flere må gå en klasse om. Samarbejdet i kommunerne om undervisningen er vanskeligt, når børnene anbringes uden for kommunen."\r\n

\r\nOg "Sagsbehandlere og psykologer efterlyser desuden mere opmærksomhed på skolegangen i anbrin-gelsessagerne. En gennemgang af de fire kommuners børne- og unge politik viser fx, at ingen nævner de anbragte børn og unges skolegang".\r\n

\r\nDerudover har vi haft interessante og berigende møder i de fleste af vores netværksgrupper og faglige fora.\r\nLigesom der er også er blevet sendt svar på de høringer vi jævnligt bliver bedt om at deltage i.\r\n\r\nPå det seneste har vi haft en delgation fra OPERATION JULEGAVEREGN (OJGR) & BØRNEHJÆLPSDAGEN (kommende samarbejdspartner i OJGR)på besøg på en række af de institutioner der modtog gaver fra initiativet.\r\nDer var besøg på Munkerups Småbørnsafdeling, Godhavn og Dohns Minde. \r\n/HJJ


Anbragte børn i tal

anbragte børn i tal.gif

Anbragte børn og unge klarer sig dårligt i skolen. Derfor ønskes mere fokus på skoletilbuddet, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. SFI har for Undervisningsministeriet undersøgt samarbejdet omkring visitation til anbringelse og undervisning på især anbringelsessteder med intern skole.\r\n

Læs mere


Fokus på skolegang ved visitation til anbringelse uden for hjemmet

fokus skolegang.gif

Anbragte børn og unge klarer sig dårligt i skolen. Derfor ønskes mere fokus på skoletilbuddet, når børn og unge bliver anbragt uden for hjemmet. SFI har for Undervisningsministeriet undersøgt samarbejdet omkring visitation til anbringelse og undervisning på især anbringelsessteder med intern skole.\r\n

Læs mere på: http://www.sfi.dk/sw58921.asp \r\n


FADDs Høringssvar vedrørende ny tilsynsmodel på socialområdet i Københavns Kommune

996001_microphone_illustration.jpg

Danske Døgninstitutioner ønsker at være med til at styrke den kommunale tilsynsmodel, ved at inddrage den ekspertise vi har på området. Vi ønsker at indgå i udviklingen af en model, hvor tilsynsmyndigheden både ses som en samarbejdspartner, der giver input til udvikling og samtidig udøver den nødvendige kontrol af, om den gældende lovgivning overholdes.

Læs hele høringssvaret

Hoeringssvar til KBH Kommune vedr tilsyn.pdf

Oversigt over udgivelser af litteratur om børnehjem

Se listen\r\n\r\n\r\n\r\n

Link: www.svendborgmuseum.dk/skolepdf/storlitliste.pdf


Samråd om VISO i Folketinget

servicestyrelsen2008.jpg

Ændringer og nye initiativer i VISO

Den 9. januar 2008 afholdt Folketingets socialudvalg samråd om VISO. \r\n\r\nEfter samrådet og på baggrund af de erfaringer, der har været med VISO,har velfærdsminister Karen Jespersen bedt VISO om at iværksætte en række ændringer og nye initiativer. \r\nFormålet med ændringerne er at sikre:\r\n\r\n1.At netværket i højere grad inddrages i visitationen\r\n2.At rådgivningsforløbene løber så længe der er brug for et kontinuerligt forløb om særlige problemstillinger, det vil sige, at borgeren kan vende tilbage til eksperterne i netværket\r\n3.At VISOs faglige netværk involveres i at kvalificere kommunerne til at blive bedre til at yde specialrådgivning\r\n4.At den kommunale sagsbehandler kan kontakte VISO om alt indenfor specialrådgivning

Brev til brugerorganisationerne 22 5 08 (2).DOC

Nyt ordfører materiale

Kan hentes herunder

FADD_ORDFoeRERSKABER_SKABELON_2008.doc

Nyhedsbrev nr. 5 / 9. maj 2008

NewsLetter-1_svg.png

INDHOLD\r\n1. Lille Jørn og alle de andre 1\r\n2. Lille Jørn og alle de andre 2\r\n3. Seden Enggaard fylder 100\r\n4. Hjortholm Koste skole fyldte 175 den 4. maj\r\nFra vore egne rækker\r\n5. Årsmødet 2008\r\n6. Bestyrelsesmedlem Lone Elin Vestergård udtræder af bestyrelsen \r\n7. Nye institutionsmedlemmer i FADD\r\n\r\n- 9. maj 2008 /Henrik Kaustrup \r\n\r\n

Download nyhedsbrevet herunder

Nyhedsbrev nr_5 FADD_9_maj_2008.pdf

Møder med socialudvalgsmedlemmer

folketinget2.jpg

Efter en henvendelse fra FADD til Folketingets socialudsvalg er der nu - indtil videre - aftalt møder med Mette Frederiksen (S) og Vivi Kier (K)

Møderne afholdes hhv den 13. og den 26. maj


Årsmøde FADD 2008

Afholdes 29.-31. oktober på Nyborg Strand \r\nTitel: "Hvor kommer forandringskraften fra" \r\n\r\nProgram udsendes i august \r\n\r\n\r\n

Afholdes 29.-31. oktober på Nyborg Strand \r\nTitel: "Hvor kommer forandringskraften fra" \r\n\r\nProgram udsendes i august

Aarsmoede 2008.JPG

FADD skriver til Velfærdsministeren

karen_jespersen_100x133.jpg

"Vi skrev til dig i efteråret 2007 med henblik på et møde, men der blev kort efter vores henvendelse udskrevet valg, og planlægningen af mødeaktiviteter blev stillet i bero. Nu har vi noget helt konkret og aktuelt at mødes om. Det håber vi meget, du vil!"\r\n\r\nVi bringer svaret så snart det foreligger ...

Læs hele brevet

Brev Karen Jespersen.pdf

Pressemeddelelse 22/4 2008: Jørn og alle de andre

Læs FADDs pressemddelelse

FADD Pressemeddelelse Lille Joern og alle de andre.pdf

Ny info - pjece fra VISO - til institutionerne

Nyeste pjece om VISO ligger som pdf.filer på VISOs hjemmeside med nedenstående adresse:\r\n[link=http://www.servicestyrelsen.dk/wm139823]pjece om VISO[/link]\r\n\r\n

Kan downloades herunder\r\n\r\nhttp://www.servicestyrelsen.dk/wm139823

Link: www.servicestyrelsen.dk/wm139823


Søren Langagers slides fra ungeseminaret 27.-28. marts 2008

Soren_Langager.jpg

Søren Langager

Tak for sidst til alle der deltog i ungesemiaret på Haraldskær 27-28 marts 2008 Hermed foreligger Søren Langagers slides. Mange hilsner Henrik Kaustrup Download: Soren_Langager_ungeseminar_FADD Vejle_28marts

Soren_Langager_ungeseminar_FADD Vejle_28marts.ppt

Bilagshæfte 22-23. januar 2008

Bilagshæfte 22-23. januar 2008

FADD Bilagshaefte FRA bestyrelsesseminar22_23jan2008.pdf

Referat bestyrelsesseminar 22.-23. januar 2008

Ref fra bestyrelsesseminar 22.23. januar 2008

FADD referat seminar 22 23 jan 2008.pdf

Arbejdspapir interne organisatorske opgaver

Hent materialet herunder

FADD arbejdspapir FOKUSOMRAADER 22 23 jan 2008.doc

Arbejdspapirer 2008

Materiale vedr. planlægning af ordførerarbejdet

FADD arbejdspapir FOKUSOMRAADER 22 23 jan 2008.doc

Pjecer om rettigheder ved anbringelse

Pjecer til anbragte børn og deres forældre om deres rettigheder\r\nÅrligt anbringes ca. 3.000 børn og unge uden for eget hjem i Danmark.\r\nBørn og unge såvel som deres forældre har i forbindelse med beslutning om anbringelse uden for hjemmet behov for information, der kan sandsynliggøre meningen med anbringelsen for barnet og dets forældre og samtidig oplyse om rettigheder i anbringelsesforløbet. Mange af spørgsmålene, der er behov for afklaring af, opstår først efter mødet med sagsbehandleren og nogle først undervejs i anbringelsesforløbet.\r\n\r\nPjecerne kan hentes fra http://www.servicestyrelsen.dk/wm145498

Servicestyrelsen udgiver på foranledning af Velfærdsministeriet en serie på i alt fire pjecer, "Det har du ret til", der henvender sig til børn i alderen 0-12 år, 13-17 år, unge i alderen 18-23 år og forældre til børn, der er anbragt eller skal anbringes. Pjecen for de 18-23 årige handler om efterværn.\r\n\r\nFormålet med pjecerne er at informere børn og unge, der anbringes udenfor hjemmet, og deres forældre om deres rettigheder i forbindelse med barnets anbringelse. Pjecerne skal bidrage til at forbedre dialogen og samarbejdet mellem børnene, de unge, forældrene og kommunen, idet pjecerne forventes at bidrage til at opnå en fælles forståelse af anbringelsens formål, indhold og vilkår.

Link: www.servicestyrelsen.dk/wm145498


Nyt: Håndbog om anbringelsesreformen - rev. udg. 2007

haandbog_om_anbringelsesreformen.gif

Håndbogen om anbringelsesreformen samler og gennemgår de nye lovregler og relevant forskning om anbringelsesreformens centrale temaer. Til inspiration er der i håndbogen eksempler på forskellige kommuners metoder og redskaber samt henvisninger til, hvor den enkelte sagsbehandler kan få mere at vide.

Håndbogen skal bidrage til en opkvalificering af sagsbehandlingen på børne- og ungeområdet og hjælpe ledere og sagsbehandlere med konkrete anvisninger på arbejdsmetoder og redskaber, bl.a. til undersøgelse af barnets og familiens forhold. Det er hensigten, at håndbogen skal blive et centralt arbejdsredskab og opslagsværk for sagsbehandlere på børne- og ungeområdet. Endvidere indgår håndbogen som undervisningsmateriale på de kurser om anbringelsesreformen, der tilbydes alle sagsbehandlere.\r\n\r\nDownload håndbogen som pdf-fil fra dette link:\r\n[link=http://anbringelsesreformen.servicestyrelsen.dk/wm140320]http://anbringelsesreformen.servicestyrelsen.dk/wm140320[/link]\r\n


Mulighed for fastholdelse af medlemskab af FADD

Flere medlemmer har i forbindelse med overvejelser om nye organisatoriske tilknytninger spurgt om muligheden til fastholdelse af FADD medlemskab. \r\nVi henviser til vedtægterne – hvoraf det fremgår af § 4 MEDLEMSKAB AF FORENINGEN:\r\nSom medlemmer af foreningen kan optages danske døgninstitutioner, der arbejder med børn, unge og/eller familier med sociale og/eller psykiske vanskeligheder.\r\n\r\nHerudover kan institutioner fra beslægtede virkefelter optages som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne institutioner skriftligt fastlægges af den til enhver tid værende bestyrelse.\r\n

[b]Herudover kan institutioner fra beslægtede virkefelter optages som medlemmer, idet kriterierne for optagelse af sådanne institutioner skriftligt fastlægges af den til enhver tid værende bestyrelse.\r\n[/b]