12 TESER OM ARBEJDET MED UDSATTE BØRN & UNGE

...

Social- og specialpædagogisk praksis skal til enhver tid afspejle de værdier, der gælder for den måde, vi samfundsmæssigt set varetager opdragelsen af børn og unge på.
I FADD er vi således kontinuerligt optagede af at skærpe vores værdibaserede blik på vores praksis og på de forforståelser, der danner klangbunden for de ydelser, vi leverer i forhold til de mest udsatte børn og unge. 
Begrebsmæssige ledetråde som mangfoldighed, demokrati, bæredygtighed og retfærdighed er hverken givne eller bundet til bestemte politiske fløje, men knyttet til eksistentiel trivsel og udvikling.
I den ånd skal vores initiativ forstås.
Vi har formuleret 12 teser, som vi anser som centrale i vores ønske om at række ud til de børn og unge, som har brug for det, vi kan give, når vi er bedst.
Det er både en skal-, kan- og vil-opgave…

Områdets efterstræbelsesværdige værdier
Forsætningen for en vellykket social indsats for udsatte børn og unge er, at der med udgangspunkt i en grundig børnefaglig undersøgelse er fundet det rigtige match mellem barnets udfordringer og indsatsstedets faglige viden, ressourcer og kompetencer.
I forlængelse heraf er det en helt afgørende faglig pointe i socialpædagogisk arbejde at skabe rammerne for, at det udsatte barn kan udvikle integritet, værdighed og autonomi for at kunne blive et aktivt, selvregulerende menneske og et ydende medlem af samfundet.
Barnet skal med andre ord lære både sine egne styrker og potentialer at kende og samtidig at kunne være en del af noget større.
Og skal styrke sin dømmekraft for at kunne forstå og gennemskue de mekanismer, som vores samfund reguleres efter.
Både for at kunne nyde godt af – og blive frisat af - privilegierne og for at kunne bidrage til den sammenhængskraft, som alle mennesker har brug for.

12 TESER - om arbejdet med udsatte børn og unge

 1. Omsorgs- og udviklingsaspektet er allestedsnærværende i vores handlinger med børnene
 2. Da udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte, leverer vi forskellige former for omsorg tilpasset det enkelte barn
 3. Vi er grundlæggende optagede af, at de børn og unge vi arbejder med, skal lære at bidrage med de ressourcer, den kreativitet og den kraft, de har opbygget forudsætningerne for at kunne byde ind med og profitere af
 4. De vigtigste beskyttelsesfaktorer i et udsat barns liv er uddannelse, dannelse, sundhed og beskæftigelse: Disse ledetråde gennemsyrer alle vores handlinger og motiver
 5. Vi arbejder for at give de børn og unge, vi har i vores varetægt et liv fri for kriminalitet, misbrug og vold
 6. Kontinuerlig uddannelse værner mod en forråelseskultultur
 7. Alle magtanvendelser bliver indberettet
 8. Alle indgreb er afstemte efter proportionalitetsprincippet, mindsteindgrebsprincippet og skånsomhedsprincippet
 9. Børn får udleveret – og hjælp til at håndtere – deres klageret i forbindelse med magtanvendelser
 10. Vi udskriver ikke børn på det grundlag, de blev skrevet ind på – medmindre præmisserne ændrer sig (tilbuddet kan ændre profil, børnene kan få nye udfordringer, etc.)
 11. Fejl skal undgås, men når de opstår alligevel, står vi ved dem, retter ind og lærer af dem
 12. Vi er det stedfortrædende håb for de børn og unge, vi arbejder med

Se filmen via nedenstående link

Hent de 12 teser herunder

Link: www.youtube.com/watch?v=qJPnjc1Q3lE
Dokument: DE-12-TESER.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 22,05,2022