NY FORMAND FOR FADD

...

På generalforsamlingen 12/11 2020 valgte FADDs medlemmer ny formand.

Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirke Kostskole i Haderslev, blev valgt uden modkandidater.

Det er en kvinde med ben i næsen, en klar hjerne og et varmt hjerte, der nu sætter sig i spidsen for Foreningen af døgn – og dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD) efter et år som næstformand og to år i bestyrelsen.

Forankret i Jylland; født i Herning, opvokset i Kolding, har arbejdet for Aalborg Kommune og med nuværende bopæl og arbejdsplads i Aarøsund – lige udenfor Haderslev, og med Københavnerinden i ascendanten er FADDs nye formand mentalt-geografisk dækket godt ind …
Efter at  have afsluttet læreruddannelsen fra Haderslev Statsseminarium i 1991, gik der kun et par år med lærerjobs i Folkeskolen, som - skulle det vise sig - blot var et tilløb til det, der skulle blive – og fortsat - er Charlottes arbejdsplads: Dannevirke Kostskole, indviet i 1993.
Med lige dele gå-på-mod, omhyggelighed og udviklingsparathed, besluttede CMP sig for som 26-årig, at skulle hun få det, som hun ville have det, måtte hun gøre det selv. Sammen med en masse andre mennesker, som Charlotte betoner det over for Deres udsendte.
I dag – to år efter 25 års jubilæet - er Dannevirkeskolen er en veldreven institution med plads til 36 børn og knap 25 ansatte.

Det er for banalt at sige, at børnene er det vigtigste. For selvfølgelig er de det, som Charlotte siger.
”De børn, vi arbejder med på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge, har det til fælles, at de har minuspoint.
I forhold til normalitetsaspekter som venskaber, folkeskole og fritidsliv har minuspoint det med at skabe stigmatisering og eksklusion for børnene.
Det, der legitimerer, at vi samler udsatte børn og unge på institutioner er, at de møder andre børn, som også har det svært, også har oplevet at være anderledes og også har oplevet at stå udenfor. Her kan de sænke skuldrene og ”bare være” én blandt ligesindede. Det giver rum til at leve aktivt fremfor re-aktivt, søge mulighederne og rum for at lære!
Samtidig skal vi vedvarende skabe mest mulig interaktion med normalområdet, så vores udsatte børn og unge kan blive en del af de fællesskaber, der også omfatter ikke-udsatte børn og unge.
I den sammenhæng er formelle samarbejdsrelationer med folkeskolen helt afgørende for, at udsatte børn og unge med udgangspunkt i deres læringsniveau og potentiale nænsomt kan blive en del af en normalklasse i det omfang og i de fag, hvor børnene kan profitere fagligt og socialt af at være der …
Men også at de i en hverdag med kompenserende helhedstænkning bliver mødt af pædagoger og lærere, som har forstand på og kan drage omsorg for de problemstillinger, børnene har. Og som har erfaring med, hvordan disse børn kan blive løftet fra den situation, de er i til et sted, hvor de kommer i trivsel og udvikling … og begynder at turde håbe og drømme om et bedre liv …
Det er vores vigtigste opgave.
For uden håb og drømme - ingen fremtid. Og alle børn har brug for at tro på fremtiden.

For at komme der til har udsatte børn og unge har brug for de 4 V’er: Varme – Viden – Visdom- Vedholdenhed og et femte V: Voksnes ambitioner på børnenes vegne. Vi skal tro på børnene, for at de kan komme til at tro på sig selv.”

Charlotte ser frem til at fortsætte den linje, som den hidtidige bestyrelse har lagt og glæder til sammen med en fagligt meget stærk bestyrelse og FADDs sekretariat at tage del i drøftelserne om kommende politiske temaer som: Barnets Lov, de interne skoler/dagbehandlingsområdet, pædagoguddannelsen og nye rammer for Socialtilsynene. Plus det løse

Lokalt er Charlotte og Dannevirkeskolen en del af nærmiljøet i både Aarøsund og i Haderslev med deltagelse i Stafet for livet,  Sct. Hans-bål og loppemarked som aktiviteter, der også involverer skolens børn og personale.

Charlotte er 53 år - har 2 sønner og en plejesøn, spiller golf (ligger efter eget udsagn ’mellem lallende amatør og habil …på dage med solskin og medvind’) har en masteruddannelse i offentlig ledelse og en bestyrelsesuddannelse fra Selveje DK. Er børnesagkyndig dommer i retssager, der vedrører udsatte børn og unge og sidder desuden i konsulentfirmaet Heckmans Advisory Board.

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 25,01,2021