Erfaringer fra en døgninstitution med et corona-smittet barn

...

Vi har modtaget - fra en af vores medlemsinstitutioner:

Erfaringer i forbindelse med konstateret Covid-19:
”For mange kokke fordærver maden!”

Overordnet læring: 

  • Vigtigt at holde hovedet koldt
  • At have en ”kommandoenhed”, gerne aftalt og nedskrevet inden smitte i jeres procedurer. Hvem gør hvad i forhold til de procedurer, der ligger
  • Hurtigst muligt at orientere Styrelsen for Patientsikkerhed. Dernæst forældre, anbringende kommuner og beliggenhedskommune. Det er faktisk beliggenhedskommunen, der har ansvaret for håndtering, når der foreligger en driftsoverenskomst
  • Ved smitte tilfælde skal alt personale og alle børn testes. Dvs. børn der kun går i skole her, rengøring, administration og pedel. Der kan bestilles mobilt testcenter til børnene (institutionen skal levere en ”sekretær”), men ikke de voksne (børn under 12 testes normalt vis ikke)
  • Nær kontakt: Nært sammen med den smittede person i mere end 30 min.
  • Nær kontakt sendes i hjemme-isolation med det samme 

Der verserer rigtig mange ”synsninger” i forhold til tiltag for inddæmning af smitte.
Eks.: Vi skal gentestes efter 7 dage.
Dette står i vores kommunale procedure. Vi tog kontakt til styrelsen for patientsikkerhed og fik følgende svar:
"Alle er testet negative. I er ikke et plejehjem, og jeres borgere er ikke i særlig risiko, så derfor ingen gentests.

Vores kommune har ikke i deres procedurer taget højde for, at vi er et ”anderledes” bosted, men placeret os i særlig sårbar gruppe. Dette er ikke nødvendigt. Derfor har vi fundet ud af, at vi må kigge vores procedurer grundigt igennem. Det er dog stadig kommunens ansvar, at procedurer osv. følges.

Vær opmærksom på, at personalets egne læger kan komme med vidt forskellige svar. Fortæl personalet allerede nu, at skulle I få smitte på institutionen, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der er øverste myndighed.
Eks.: En ansat har en søn, der er sendt hjem fra skole (8. kl.). Egen læge siger at vedkommende skal gå hjemme ved søn i 14 dage.
Dette er ikke korrekt. Den ansatte skal testes som ”nær kontakt”. Er den første test negativ, kan den ansatte møde ind igen, og skal gentestes efter to dage fra første test.

Hav vigtige telefonnumre tilgængelige:

Styrelsen for patientsikkerhed (for myndighed og fagpersoner):
70 20 02 66

Tests bestilles på:

Coronaproever.dk og IKKE egen læge

Yderligere (se nedenfor)

Kontakt os i FADD for uddybende svar på info@fadd.dk

Dokument: