SIM: Suspension for samvær afskaffes

...

Nyt fra Social og Indenrigsministeriet:

Det vigtige for jer:

  1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget.

Det sker fra i dag 1/5 2020 kl 15.00

Den lidt længere (som også omhandler nye sagsbehandlingsregler og Ankestyrelsens gennemførelse af børnemøder

  1. Kommunalbestyrelsens mulighed for midlertidigt at suspendere anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk afskaffes. Et sådant samvær vil herefter alene være omfattet af bestemmelserne herom i lov om social service, herunder at suspension af samvær alene kan ske ved en afgørelse fra børn og unge-udvalget. Der henvises til § 6 i den opdaterede bekendtgørelse og til Social- og Indenrigsministeriets orienteringsskrivelse af 1. maj 2020 om reglerne for anbragte børn og unges samvær med forældre og netværk i forlængelse af opdatering af COVID-19-bekendtgørelsen på socialområdet.
  1. Muligheden for at fravige sagsbehandlingsregler efter § 8, stk. 1 og 2, i bekendtgørelsen kan ikke længere anvendes i forhold til situationer, hvor et sagsskridt i kommunernes sager om børn og unge almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde, f.eks. i form af besøg, samtale, møde eller personrettet tilsyn. Der henvises til § 8, stk. 3, i den opdaterede bekendtgørelse. 
  1. Ankestyrelsen vil fremadrettet skulle gennemføre børnemøder, så forældre og børn over 12 år samt deres advokater igen får mulighed for at fremføre deres synspunkter ved personligt fremmøde. Denne ændring er foretaget ved, at den tidligere § 11, stk. 9, i bekendtgørelse nr. 218 af 17. marts 2020 ikke er videre-ført i § 11 i den opdaterede bekendtgørelse. Der er samtidig foretaget nogle få konsekvensændringer i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen. Der henvises til den vedlagte bekendtgørelse nr. 560 af 29. april 2020 om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen.

Den opdaterede COVID-19-bekendtgørelse på socialområdet og ændringerne i bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsen træder i kraft fredag den 1. maj 2020, kl. 15.00.

Den lange:

Læs brevet fra SIM her …

Dokument: SIM_samvaer_1maj2020_1.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 22,09,2020