Nyt fra Astrid Krag - 29/4 2020

...

Vi har i dag (29/4) modtaget en skrivelse fra Social – og Indenrigsminister Astrid Krag.
I brevet præciseres det:

Den korte udgave: (vores opsummering)

  1. Visse medarbejdere som i perioden har varetaget arbejdet uden fysisk tilstedeværelse skal igen kunne arbejde ved fysisk fremmøde (under hensyn til sundhedsministerielle anbefalinger)
  2. Socialtilsynene vil igen gennemføre fysiske tilsynsbesøg
  3. Ministeren beder kommunerne være opmærksomme på børn og familier med behov for særlig indsats
  4. Lempelse af besøgsrestriktioner vil ske ifm udarbejdelse af ny bekendtgørelse. Indtil da gælder aktuelt besøgsforbud på institutionen (herunder udearealer)

I hører nærmere, når vi gør …

Den lidt længere version: 
Nærmere om genoptagelse af aktiviteter på det sociale område

"Som led i Aftale om initiativer for sårbare og udsatte grupper i forbindelse med COID19 er det aftalt, at følgende aktiviteter nu skal varetages ved fysisk fremmøde under iagttagelse af gældende sundhedsfaglige retningslinjer": (sakset fra brevet)

"Medarbejdere, der varetager arbejdsopgaver på området for udsatte børn og unge, som almindeligvis forudsætter fysisk fremmøde (besøg, samtaler, møder, personrettet tilsyn), og som i perioden er blevet varetaget på anden måde eller er udskudt, skal nu kunne arbejde ved fysisk fremmøde igen."

"Socialtilsynene skal genoptage gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg på tilbud for både børn, unge og voksne og i plejefamilier, så de kan være i direkte kontakt med beboerne og se de aktuelle forhold ved selvsyn.
Socialtilsynenes gennemførelse af fysiske tilsynsbesøg vil også være et centralt understøttende initiativ i forhold til tilbud, som har været helt eller delvist lukket ned, og som nu gradvist åbner sig igen, og ikke mindst i forhold til de tilbud, som er omfattet af besøgsrestriktioner."

Derudover (sakset fra brevet)
”Kommunerne skal være opmærksomme på, om der er børn, voksne eller familier, som har behov for en ekstra indsats, f.eks. i form af forebyggende indsatser som f.eks. familieorienteret rådgivning (§ 11) og evt. ved opsøgende arbejde, på grund af problemer, som er opstået eller forværret i perioden, og om der er behov for en særlig støttende indsats for f.eks. børn og unge, der er startet i skole igen eller unge, der enten skal genoptage deres STU eller hvor deres STU endnu ikke er genåbnet.”

Samt

Lempelse af besøgsrestriktioner
”Det besøgsforbud, som gælder på alle anbringelsessteder og botilbud m.v., og som der kun i meget begrænset omfang er undtagelser til, har haft store konsekvenser for både beboere og pårørende.
Lempelserne skal bl.a. i udgangspunktet sikre mulighed for besøg på udearealer og fra få faste besøgspersoner.”

”Udmøntningen af aftalen på dette punkt vil ske ved en revision af den gældende bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod besøg på anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet i forbindelse med håndtering af COVID-19.”

OBS
”Det er vigtigt at understrege, at de aftalte lempelser først træder i kraft, når bekendtgørelsen er ændret. Indtil da gælder bekendtgørelsen – herunder om forbud mod besøg på udearealer.” (FADDs fremhævning)

Læs hele brevet fra Astrid Krag herunder

Dokument: Brev_AK_29april2020.pdf