Udsættelse af frist for indsendelse af årsrapport til tilbudsportalen

...

Orientering om ændring af frist for indberetning af årsrapport til Tilbuds-portalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Social- og Indenrigsministeriet orienterer med denne skrivelse aktører på socialområ-det om ændring af fristen for indberetning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Ministeriet skal særligt bede om, at denne orienteringsskrivelse videreformidles til til-bud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

På grund af Covid-19 er der opstået behov for midlertidigt at udskyde fristen for ind-beretning af årsrapport til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om socialtilsyn.

Social- og Indenrigsministeriet har derfor foretaget følgende midlertidige ændring af bekendtgørelse nr. 1633 af 27. december 2019 om socialtilsyn:

I § 18, stk. 3, i bekendtgørelse om socialtilsyn er fristen for indberetning af årsrap-port til Tilbudsportalen for tilbud, der er omfattet af § 4, stk. 1, nr. 2-4, i lov om so-cialtilsyn, ændret fra den 1. maj til den 1. august. Ændringen gælder til og med den 31. juli 2020. Herefter gælder den oprindelige bestemmelse igen.

I den forbindelse er det vigtigt at understrege, at udskydelse af tidsfristen ikke omfatter fristen for indsendelse af budget til socialtilsynet.

Social- og Indenrigsministeriet, den 22. april

Se brevet herunder 

Dokument: info_SIM_udsky_tilbudsp.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 30,05,2020