April klummen 2020

...

KÆRLIGHED I CORONAENS TID, HURRA FOR ALLE JER, DER BLIVER STÅENDE PÅ TRODS OG OM VIGTIGHEDEN AF AT SOVE GODT OM NATTEN

Kære medlemmer, 

Vi er nu i uge 3 i coronaens tid. Måske nogen en dag vil skrive en bog, der hedder ’Kærlighed i Coronaens tid’. Gabriel Garcia Marquez ville kunne tage det …
Og kærlighed er blandt andet, hvad der brug for – om end på afstand.
Vi har netop gennemført et statustjek på situationen hos vores medlemmer, og tilbagemeldingerne var enslydende:
Vi har - og har haft - travlt, vi er klar, og vi står sammen.

Ret beset kan man vel sige om vores område, at er der nogen, der er i uforudsigelighedshåndterings-mode, så er det os:
Hvis man mixer udsatte børn, unge og familier med massive udfordringer, diagnoser, angst og bekymring, skoleefterslæb, for nogles vedkommende oppositionel adfærd og for meget fri tid, så er det vilkårene X 10 her under coronaen for ledere og medarbejdere på det specialiserede B/U social-område.
Vi er i FADD – selv om vi ikke er lette at dupere – imponerede over den stoiskhed, der præger områdets aktører: Vi finder ud af det, holder os til fakta, anerkender, når nogen VED noget og GØR så det nødvendige.
Vi skal alle huske på, at når vi kommer på den anden side af den aktuelle tilstand, så bliver vi målt på det, vi GJORDE, mere end det vi SAGDE.

Måske tiden er inde til at politikere, medier og embedsmænd – udover at sikre testkits og værnemidler, der i parentes bemærket ikke må blive en falsk tryghed: omsorg og faglighed er det allervigtigste værnemiddel, til sektorens institutioner – letter på hatten for dem, der hver dag møder ind på arbejde og tager sig af de mest udsatte børn og unge – med seriøs smitterisiko, betydelig kontrolusikkerhed og angststimuleret konfliktniveau.
Hvis jeg nu siger HIP-HIP, må jeg så bede om et HURRA for alle de ledere og medarbejdere, der bliver stående på - men ikke i - trods.

I FADD følger vi skiftevis situationen og prøver at påvirke det, vi kan påvirke af stort og småt.
Senest er det ved hjælp af god respons fra nogle af vores Facebook-venner/følgere at bistå et sygdomsramt bosted på Vestsjælland med arbejdskraft, så de har kunnet opretholde et fornuftigt omsorgsberedskab.

Derudover er vi optagede af i samarbejde med flere af vores gode samarbejdspartnere at få hul igennem til Børne-undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Vi kan med en lille times varsel bidrage til at få genskabt rammerne for den undervisning, som samme minister – og i øvrigt alle aktører udsatte børn og unge området med hende – har efterspurgt bedre resultater af.
Vi skal have samarbejdet med børnenes skolelærere i gang meget snart. Rigtig mange udsatte børn og unge har i forvejen brugt kvoten for skolefravær.
Og som det foregår lige nu, er det for forskelligt fra kommune til kommune, hvor effektivt og ambitiøst folkeskolerne griber opgaven med fjernundervisning an …

Start med at åbne skole/dagbehandlingsområdet og lad samtidig PPR som bindeled sikre, at skolelærerne kommer ud på de døgninstitutioner og opholdssteder, der ikke har interne skoler, så undervisningen kan reetableres i små grupper lokalt

Tiden er også inde til, at KL tydeligere medvirker til at udmønte de særdeles klare udmeldinger fra Social- og indenrigsministeriet.
I hvert fald vil nogle kommuner kunne drage nytte af at blive mindet om, at anbragte børn og unge altså har ret til samvær med mindre individuelle vurderinger taler imod.
Vi har oplevet – lad os kalde det – ret stor kommunal fortolkningsfrihed med (for) stor forskellighed i forståelserne til følge
Kommunernes forpligtelser i forhold til at følge op på børns trivsel og udvikling gælder også stadig – corona eller ej …
Vi oplever mange sagsbehandleraflysninger, der kunne have været undgået for eksempel med brug af telefon & sociale platforme
Vi bistår gerne med ideer og realitetstjek.

Vi er glade for at bo i et land, hvor man har tillid til politikere, embedsmænd og til at rigtig mange borgere følger udmeldte anbefalinger.
I særlig grad synes vi, at statsminister Mette Frederiksen er fremstået overbevisende, troværdig og ordentlig.
Pressemødet  30/3 var ingen undtagelse …
Tak og HURRA 

Der er – som statsministeren sagde - brug for en langsom exit strategi,  når Danmark lukker op igen – forhåbentligt efter påske.
Lad mig stilfærdigt gentage, at vi bør starte med skolerne.
Børn bliver ikke så hårdt ramt, hvis de bliver Corona-smittede og vil således ikke belaste hospitalerne.
Ikke mindst udsatte børn og unge har brug for hurtigt at komme i skole igen - til trods for det gode arbejde som pædagoger og lærere har ydet nært og fjernt 'so far'...
Heldigvis for anbragte børn på institutioner med interne skoler - og på nogle heldagsskoler - har de fået undervisning i hele perioden - på nye måder, med nyt indhold og på alternative platforme, som så vidt vi kan forstå på nogle af vores folk derude - allerede har inspireret til mere blivende ideer.

SÅ godt gået????

Kære medlemmer: Vi ved I knokler – og vi har med en vis bekymring noteret, at mange af jer, vi har talt med, ikke sover godt om natten.
For nylig blev jeg gjort opmærksom på, at der er noget, der hedder SINDSRO-bønnen. Heraf fremgår det:

Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen.

Håber I sover bedre nu …

Søren Skjødt, formand for FADD

Dokument: