CORONA Opdatering 23/3

...

Kære medlemmer,

Her hvor det pressemøde, som Statsministeren har afholdt  (fra kl 15.00 i dag 23/3), nu er overstået:
Alle igangværende restriktioner forlænges til efter påske – til & med 13/4 2020.
Lagrene med værnemidler og testkits forsøges opfyldt.
Ved bekymring for smittede børn og medarbejdere, så SKAL man fortsat henvende sig til egen læge med henblik på at få foretaget en test.
 ---
Vi følger fortsat alle udviklingen nøje.
Det ligger i vores fag-DNA, at vi foretrækker at agere og reagere i et fornuftigt blandingsforhold.
Pt er vi henviste til et langt stykke henad vejen at reagere.

Fra FADDs side har vi stået på tæer for at lede efter, spørge til, indhente og læse det massive informationsmateriale, der i form af pressemeddelelser, udmeldinger fra ministerier og styrelser, bekendtgørelser og regler er tilgået os i en lind strøm.
Alt sammen for at vi har kunnet udvælge og komprimere det vigtige til jer – gennem emails og på facebook.
Det fortsætter vi med …

I forhold til hjemsendte DJØF’ere og journalister, så ved vi godt, at de løfter en stor administrativ og formidlingsmæssig opgave, og vi beklager, at vi i en periode har haft et ret snævert fokus på, hvad der er vigtigt for de udsatte børn og unge samt for ledelse og medarbejdere, der arbejder i sektoren.

Vi skal nok svare jer …

For øjeblikket er der 3 forhold der ser ud til at bekymre områdets ledere og medarbejdere mest:

  1. Hvordan håndterer kommunerne, den kendsgerning, at det er dem som anbringende myndighed, der skal håndtere eventuelle dispensationer fra reglen om, at anbragte børn og unge fortsat skal have ret til samvær med f ex deres forældre. Men det er sådan, det er. Vi anbefaler, at I kontakter de sagsbehandlere, der har sagerne, hvis de ikke allerede har ladet høre sig – og på skrift får kommunernes dispensationsafgørelser, så I har legitimitet til handle på et afklaret grundlag. 
  1. Hvordan kan man på institutionerne vedligeholde relationen til børn/unge der er hjemsendte? For det første er det en rigtig god ide, at sætte kontakten mellem jer som anbringelses- eller dagbehandlingssted eller specialskole i system. Hvis I har ressourcer til det, bør kontakten være daglig. Enten i form undervisning, opgavefremsendelse og respons, såfremt I har intern skole eller er en heldagsskole eller i form af telefonisk kontakt mellem pædagoger og børn/unge – alt nedskrevet i dagbog eller log. Dels er der som nævnt den vigtige relationsvedligeholdelsesopgave, dels er der dokumentationskrav ift undervisning, men det er også et tema at kunne bevare retten til at kunne fakturere.
  1. Hvad med værnemidler og tests? Vi har flere gange gjort opmærksom på mangel på værnemidler og uklare testvilkår for jer, der arbejder i de kritiske samfundsfunktioner. Men det er ingen vist efterhånden uvidende om … Men der er noget på vej (se indledning) 

På mange måder har den første uge med hjemsendelser (for de af jer, der har skullet/kunnet det) og nedlukninger været en speciel periode med beredskabstænkning og bekymringsdæmpning til en uvis fremtid – både på den korte og på den lange bane – måske som en slags stilhed før storm.
Men det ved vi jo ikke …
I den forbindelse tror vi det er en god ide snævert at holde sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger – slet ikke mindre men heller ikke mere; der kommer måske flere stramninger og det skal vi være parate til at kunne håndtere. Derfor er det klogt ikke at bruge yderligere stramninger før der er brug for det….

Tænk derudover også på – og planlæg hvordan – jeres beredskabsplan skal se ud HVIS/NÅR, I får det første barn med coronavirus.
Husk også at holde kontakten til forældre, samarbejdspartnere og anbringende myndigheder.
Uanset hvad der sker, vil der fremover være brug for, at vi fortsat skal insistere på, at vi bedst løser opgaverne ved at stå sammen – foreløbig med afstand …
Vi er fortsat i dialog med myndighederne om alle relevante aspekter af forholdet mellem udsatte børn og unge, deres familier og covid-19. 

Vi sørger for at holde jer opdaterede …

Keep up the good work smile

Dokument: