3 HOTLINES VEDR DET SPECIALISEREDE B/U-OMRÅDE & CORONA:

...

Kære medlemmer, facebookvenner, følgere, og i denne alvorlige situation - også ALLE andre, der er optagede af, hvordan det specialiserede B/U-område håndterer den aktuelle situation,

Mange af jer har skrevet til os for at få overblik, gode råd og sparring. Den funktion vil vi gerne udvide til en egentlig service - fra os til jer.


1. FADD
Har I vanskelige spørgsmål eller dilemmaer, der vedrører den aktuelle situation, så send en mail til vores sekretariat.
MAIL-formatet smidiggør videresendelse til videnspersoner.
Mærk mailen i emnefeltet med CORONA-SPØRGSMÅL
Alle mails behandles med diskretion og uden jeres navn og institution i videresendelsen.

Vi vil så hurtigt som muligt lægge alt det, vi ved, sammen eller kan skaffe viden om - og svare det bedste, vi kan.

Skulder ved skulder - med afstand ...
---
Udover vores egen hotlinetjeneste så er der idag (17/3) også meldt to andre hotlines ud:

2. SOCIALSTYRELSEN
En ny hotline i Socialstyrelsen skal vejlede om, hvordan sundhedsmyndighedernes anbefalinger håndteres på socialområdet.
Situationen omkring coronavirus har rejst en række spørgsmål på socialområdet.

Derfor har social- og indenrigsminister Astrid Krag oprettet en ny hotline i regi af Socialstyrelsen, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning til at opfylde sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Den nye socialfaglige hotline-funktion oprettes af Socialstyrelsen i regi af VISO og kan kontaktes på tlf. 72 42 40 00.

3. STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED har oprettet en hotline til personale på sundheds-, ældre- og socialområdet

Styrelsens hotline er målrettet medarbejdere, der arbejder med borgere, der kan være eller er smittet med corona, eller som oplever selv at være det.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg arbejder som sundhedsperson og mærker symptomer på COVID-19? Hvilken information skal jeg give til en smittet persons pårørende? Hvad skal jeg gøre som læge, hvis det viser sig, at en patient, der har opholdt sig i min praksis, er smittet med COVID-19? Hvilke værnemidler skal jeg anvende, hvis jeg passer en borger med konstateret COVID-19? Må der komme besøgende på plejehjem og på andre institutioner? Hvordan defineres nære kontakter til en person med konstateret COVID-19? Hvad vil det sige at være "syg i eget hjem"?

Personale på sundheds-, ældre- og socialområdet kan nu få svar på deres spørgsmål om COVID-19 hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen åbner i dag en hotline for medarbejdere i sundheds- og ældresektoren samt på socialområdet.

Kontakt hotlinen på 70 20 02 66 – den er åben alle dage kl. 9-22.

Borgerhenvendelser skal fortsat rettes til myndighedernes fælles hotline på tlf. 70 20 02 33.

Information om COVID-19 (coronavirus) findes på coronasmitte.dk

Dokument: