Fra vores egen verden

...

Kære medlemmer,

Vi håber, at I på trods af den vanskelige og alvorlige situation, vi alle står i, er raske, friske og ved godt mod.
Vi må  handle med rettidig omhu på basis af aktuel og tilgængelig  viden - uden at kunne være sikre på, at det er de helt rigtige beslutninger, vi træffer. Det vil vise sig senere..
Men som statsminister Mette Frederiksen sagde i aftes, så er vi ikke i en situation, hvor vi kan vente på evidensundersøgelserne...
Udsatte børn og unge har - virus eller ej - brug for tryghed, omsorg ... og faglighed

Mange af jer har skrevet til os for at få overblik, gode råd og sparring.
Den funktion vil vi gerne udvide til en egentlig service - fra os til jer.
Har I vanskelige spørgsmål eller dilemmaer, der vedrører den aktuelle situation, så send en mail til info@fadd.dk.
Det smidiggør videresendelse til videnspersoner.
Mærk mailen i emnefeltet med CORONA-SPØRGSMÅL
Alle mails behandles med diskretion og uden jeres navn og institution i videresendelsen.

Og vi vil så hurtigt som muligt lægge alt det, vi ved, sammen eller kan skaffe viden om - og svare det bedste, vi kan.
Skulder ved skulder - med afstand ...

HUSK
Virus smitter når det kommer i forbindelse med slimhinderne (typisk gennem mund, næse & øjne)
Virus svækkes ved varme og lever længere ved kulde
Virus kan overleve op til 3 dage på glatte flader
--
Alle aftaler med vores samarbejdspartnere er aflyst ihvertfald de næste 2 uger: Det omfatter møder i Ankestyrelsen, Socialstyrelsen, VIVE samt et halvdagsseminaret i Børne- undervisningsministeriet vedr de interne skoler

Bestyrelsesmøder (afholdes som online møder)
Foran os i kalenderen har vi:

  • Ungeseminaret 16-17 april - afventer situationen
  • Møde med UVM minister Pernille Rosenkrantz-Theil 20/4 - afventer besked fra ministeren
  • Psykiatriseminar 11-12 maj - afventer situationen
  • Temadag om special UV 28-maj - afventer situationen
  • Folkemødet 11-14 juni - afventer situationen
  • Regionsmøder (SØM, Ankestyrelsen om aktindsigt og Kathrine Finke fra Selskab for evidens og praksis) - UDSKUDT til efteråret

 Se og hør Søren Skjødts hilsen her

https://www.facebook.com/foreningenfadd/videos/2744795732305124/

All the best

Sekeretariatet

Dokument: