NY BOG - 'Byg bro' af Jytte K. Jakobsen, Familiebo

...

DEN TREDJE BOG I EN STRIBE PÅ 5

Som tidligere skrevet i disse spalter, er vi ret begejstrerede, når det specialiserede børneområdes primæraktører ude på institutionerne/opholdsstederne og inde i skolerne påtager sig at være vidensproducenter på eget græs.

Vi har alle en forpligtelse til at vitaminisere og udvide den hovedstol af viden, der er helt central for fagets udvikling.
Det kan gøres på mange måder.
En af dem er at skrive og udgive en bog.

Med ’Byg Bro’ bringer Jytte K. Jakobsen fra Familiebo i Vejle (del af Jysk Børneforsorg) sig ind som nr. 4 (så vidt vi ved, ellers sig til …????) i den række af ledere/medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner, der udgiver en fagbog om vores område.

I en tid hvor vi fra professor Inge Bryderup (der har skrevet det perspektiverende forord) og hendes undersøgelse af plejefamilieområdet fra 2017 ved, at alt for mange plejefamilieanbringelser bryder sammen, er det SÅ relevant, at der kommer en bog om, hvordan man kvalificerer dette arbejde.

Det er en rigtig god bog, der også kan give inspiration til samarbejdet mellem pædagoger på døgninstitutioner/opholdssteder og de anbragte børns forældre.

Bogen handler om samarbejdet mellem forældre og plejeforældre og er en ”hvorfor og hvordan-bog”.
Den starter med at slå fast: Plejefamilien får en gave og en opgave og giver herefter bud på konflikter, tilknytning, samvær, (de svære) følelser, inddragelse, begreberne mor og far hjemgivelse og egenomsorg.
I bogen er tillige mange eksempler og opsummerende spørgsmål.

Bogen er hurtigt læst, men bliver længe i ens mentale system.

Bogen kan købes på hjemmesiden: http://bygbro.dk/

---
De 4 andre:

’Ledelse af mennesker der arbejder med mennesker’, Thor Simony, forstander Granbohus og Birgitte Bonnerup

’Døgninstitutioner gentænkt’, Mikala Frølich forstander, Hvidborg og Heidi Larsen, leder, Ungecenter Porten

’Vejen frem – en livsfortælling og en metode’, Børne- og ungecenter Vejle Fjord

’Pædagogisk behandling’, Henriette Lieblein Misser, ledende psykolog Godhavn (kommer i denne uge)

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 04,07,2020