Ny bestyrelse i FADD 2019-2020

...

På FADDs generalforsamling den 14/11 2019 valgte medlemmerne nye repræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen består nu af:
Søren Skjødt, formand - Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgaard, Skovgården, Fuglebjerg
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev 
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
Torben Norup, Struer skolehjem
Frants Christensen, Hillerød dagbehandlingsskole
Søren Nielsen, Orøstrand. Orø/Holbæk
Marianne Beck-Hansen, Børne-Familiehusene, Holstebro
Thor Simony, Granbohus, Fredensborg

FOTO vedhæftet

Dokument: FADD_GF_2019_2.jpg