FOLKETINGSVALGET 2019

...

KÆRE FOLKETINGSPOLITIKERE, TAK for de MERE END 50 møder de sidste 4 år,

Det er oppe i tiden at stille ultimative krav til de andre.

Selv om vi anser os selv for at være en moderne interesseorganisation, så hopper vi ikke med på bølgen.

De nedenstående 16 punkter er forslag til arbejdspunkter fra os, der arbejder med de mest udsatte børn og unge i Danmark til det kommende Folketing – og os selv.

HUSK NUMMER 16 !!!

Samtidig vil vi benytte lejligheden til at takke aktuelle medlemmer af Tinget – og ikke mindst de embedsmænd, der får tingene til at hænge sammen - for de mere end 50 møder med ministre, partiledere, udvalgsformænd, udvalgsmedlemmer, menige folketingsmedlemmer, kontorchefer og sekretariatsmedarbejdere, for studieture og selv-tak for de oplæg og ’gode råd’, vi har leveret i denne Folketingssamling.

Vi har aldrig tvivlet på jeres engagement og har været glade for at få mulighed for at virkelighedskorrigere jer, når det har været nødvendigt.

Vi vil gerne stille os til rådighed for, at vi sammen kan:

 1. udvikle løsninger, der kan stoppe stigningen i og reducere antallet af fattige børn i DK
 2. stoppe/reducere antallet af sammenbrud i plejefamilier
 3. gøre noget ved den kendsgerning, at andelen af børn, der har fået en diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent. (fra 2010 til 2017)
 4. skabe forståelse for vigtigheden af, at psykisk syge børn og unge kan slippe helt af med en diagnose, når den ikke er relevant længere
 5. udvikle alternativer til indsatstrappen – f ex til en flytbar rulletrappe, hvor rettidighed, fleksibilitet, smidighed, koordination, inddragelse, viden om overgangene i børn og unges liv og høj faglighed skal være omdrejningspunktet for indsatserne
 6. skabe opmærksomhed på, at mindsteindgrebsprincippet ikke skal bruges, når mere indgribende foranstaltninger vil være bedre for barnet og dets familie
 7. minde kommunerne om den fælles-forpligtelse det er, at vi undgår fejlene i udsatte-børn-og unge–sagerne
 8. problematisere og arbejde for - ift vores område - at indskrænke den kommunale selvbestemmelsesret. Indsatserne for udsatte børn og unge er alt for forskellige fra kommune til kommune
 9. at muliggøre at arbejde langsigtet – og at bruge pengene på udsatte børn og unge-området klogt, effektivt og tænkt som investering
 10. finde samarbejdsmodeller med en statslig drift og finansiering af indsatserne til de mest udsatte børn og unge – i samarbejde med offentlige og selvejende aktører
 11. udvikle form og indhold i en ordning, hvor alle anbragte børn og unge – når de bliver 18 år – automatisk får et efterværnsbevis, og at sidste anbringelsessted skal stå for efterværnet – med mindre væsentlige forhold – herunder hvis den unge foretrækker en anden model - taler imod.
 12. hjælpe kommunerne at undgå at nedlægge indsatser, der virker og som det tager lang tid at bygge op igen
 13. at stimulere, udvikle … og siden vitaminisere kommuners lyst og interesse i at gå sammen om at etablere og drive tværkommunale indsatsmiljøer
 14. holde fast i ønsket om at anbragte unge over 18 år kan få SU, når de er i gang med en SU-berettiget uddannelse
 15. arbejde på, at Lov om voksenansvar også kommer til at gælde for dagbehandlings- og aflastningsinstitutioner samt special- og heldagsskoler
 16. love hinanden, at næste gang en smart sælger af en quick-fix-hvor-svært-kan-det-være-model, der postulerer at kunne flytte udsatte børn og unge fra A til E på ingen tid, så klapper vi lige hesten, inden vi sætter i gang

 GOD VALGKAMP TIL JER ALLE

PS: I FADD bærer vi ikke nag, men vi husker rigtig godt J

Dokument:

Udskrevet fra www.fadd.dk 04,07,2020