Få nyhedsbrev på mail:

December-klummen 2018

...

Blade Runners ’far’, science fiction-forfatteren Philip K. Dick, sagde en gang: ”Virkeligheden eller sandheden er det, der ikke går væk, selv om man holder op med at tro på det.”

Tænk lige lidt over det …
Så er jeg tilbage igen:

Sådan har jeg det faktisk nogle gange med det område, vi lever for, i, med og af.

I nævnte rækkefølge.

En mini-status på forholdet mellem velfærd og udsatte børn og unge-området - her hvor vi nærmer os årets afslutning - kunne i den forbindelse lyde sådan her:

Selv om beslutningstagere i dette land ind i mellem agerer som om det ikke eksisterede, så er der 64.500 fattige børn i Danmark. Antallet er vokset med 12.000 i 2017; det viser en ny (dec, 2018) rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Det er også sådan, at fra 2010 til 2017 er andelen af børn, der har fået en diagnose som depression, angst, autisme og ADHD fra børnepsykiatrien, inden de fylder 15 år, steget fra fire til ni procent.

Tallet er gået fra 2354 til 7189, viser en rapport fra Sundhedsdatastyrelsen (feb 2018).

Der er også belæg for, at ca 40% af alle plejefamilieforhold bryder sammen (Inge Bryderup, 2017)

Fra Børns Vilkår ved vi, at der i 2012 var 5305 samtaler med børn og unge om psykisk mistrivsel på Børnetelefonen. Fem år senere - i 2017 - var der 12.205 samtaler.

Og det er et faktum, at et ukendt antal børn og unge lider af skolevægring.

Sammen med klimakrisen, konstateringen af bankernes griskhed, skævheden i uddannelsessystemet og FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING in general - og hvis vi nu holder fast i, at de udfordringer klarer vi ikke ved at sende dem alle sammen ud på en øde ø - så er der i sandhed nok at tage fat på for stærke kvinder og friske mænd – der kan holde hovedet koldt og hjertet varmt.

Vi må nok ty til Verdensmål nr. 16: Om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

”Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer”

Vi er klar J

På vores Generalforsamling 8/11 2018 fik vi sat det hold, der skal beslutte, hvordan vi skal prioritere vores opgaver i den kommende sæson:

Jeg får igen fornøjelsen af være formand.

Den øvrige bestyrelse består af: Hanne Dalsgård, Skovgården, Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, TinaMaria Larsen, Den sikrede institution Kompasset, Marianne Beck-Hansen, Børne-familiehusene Holstebro, Frants Christensen, Store Dyrehave Skole, Torben Norup, Struer Skolehjem og Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen.

En særlig velkomst til sidstnævnte, der som den eneste er helt ny i sammenhængen.

På et bestyrelsesmøde her i december konstituerer vi os - spytter i næverne og glæder os.

Hvert år i december måned håber jeg, at vi i det kommende år skal bruge færre kræfter på at virkelighedskorrigere de beslutningstagere, der angiveligt håber, at det hjælper med at holde op med at tro på at det findes …

Og i stedet bruge alle vores kræfter på at gøre vores arbejde med de udsatte børn og unge så fagligt, så dedikeret og så omsorgsfuldt som muligt.

Hvad jeg også håber hvert år er, at Operation Julegaveregnsfolkene tager en tur mere.

Og det gør de – nu for 13. (trettende) år i træk)!!!

Utrættelige, uegennyttige, stålsatte og dedikerede; det er, hvad de er, denne velsammensatte gruppe af mennesker, der december efter december gør det muligt for os i FADD at fordele de indsamlede midler til anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.

Sidste år fik alle.

De - og vi – håber, at det også kommer til at ske i år.


Julen er andet end gaver, steg og træ.

(Det ved alle os, der har prøvet hele pakken: Fra julemand, over kok til ham, der må bruge en halvandendags tid på at skære og file juletræet til, så det passer i juletræsfoden)
Julen repræsenterer i min verden også et ønske om fred og fordragelighed.

Alle udsatte børn og unges forældre håber, at julen i år bliver lige så god eller bedre end sidste år.
Nogle af dem har ansvarligt og afklaret vurderet, at de ikke er i stand til at stå for hele julearrangementet, men måske noget af det …
De forældre lover vi naturligvis, at vi tager os ekstra godt af deres børn.

Hvad enten børnene får nogle madposer med hjem, at børnene bliver hentet tidligt, at forældrene kommer på besøg eller at man venter til et bedre samværstidspunkt:

I alle faserne hjælper Julegaveregns indsats med til, at det hele bliver lidt lettere, lidt enklere og lidt mere bærbart…


God december – keep it down

SS