Generalforsamling 2017 - ny bestyrelse

...

På FADDs generalforsamling den 9/11 valgte medlemmerne de repræsentanter, der skal lede foreningen frem mod næste års generalforsamling:

Formand Søren Skjødt blev genvalgt uden modkandidater.

Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Dalsgaard, Skovgården - genvalgt uden modkandidater.
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården - ikke på valg
Annete Olsen, Josephine Schneiders Hus - genvalgt uden modkandidater.
TinaMaria Larsen, Den sikrede institution, Kompasset - ikke på valg
Torben Norup, Struer skolehjem - ikke på valg
Marianne Bech-Hansen, BUC Østervang - genvalgt uden modkandidater.

Suppleanter:
Frants Christensen, Kejserdal
Gitte Callesen, Møllebakken

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde

Se foto

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,06,2020