2 spændende publikationer fra Styrket Indsats

...


"I den første publikation finder du den samlede fortælling om projektet, metoden Positiv Afvigelse og de vigtigste temaer, der hhv. udfordrer og styrker anbragte børns mulighed for læring. Her møder du også tilbuddenes egne historier i en række cases

I den anden publikation finder du inspiration til konkrete initiativer, som de 14 døgntilbud har igangsat. Initiativer, der med lokal tilpasning også kan gøre en positiv forskel hos jer."

Fra STYKET INDSATS' egen beskrivelse af materialet

Dokument: StyrketIndsats_Hvordan_styrker_vi_anbragtes_mulighed_for_laering.pdf
Dokument: StyrketIndsats_Idekatalog.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,06,2020