FADD på Folkemødet 2017

...

Som tidligere omtalt deltager FADD på Folkemødet 2017 sammen med Børnehjælpsdagen, Plejefamiliernes Landsforening, Projekt Netværket og Lær for Livet.
Fællestemaet er Anbragte og udsatte børn og unge - Spot (på) ressourcer og potentialer. #spotpåressourcerogpotentialer

Følg nedenstående link til en lille film om hvorfor vi er gået sammen om at sætte fokus på anbragte og udsatte børn og unges ressourcer og potentialer.

Find også programmet herunder

Vi er på stand J18 ved Kæmpestranden d.15-18 juni 2017

Links og filer

Link: www.youtube.com/watch?v=33S8kri8wqA
Dokument: Folkemoedet-2017-stand-j18-faelles-programfolder_2.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,06,2020