Konference om Inge Bryderups undersøgelse af plejefamilieområdet

...

Invitation til konference: Tirsdag den 6. juni 2017, kl.14.00-17.00 Aalborg Universitet, lokale 1.001, gæstekantinen, Sydhavnsafdelingen, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Der er plads til 130 deltagere, og det sker efter 'først til mølle princippet'.

Se program og tilmelding herunder 

Link: www.soc.aau.dk/nyheder-arrangementer/vis/familiepleje-i-danmark---undersoegelse-blandt-familieplejere.cid312905

Udskrevet fra www.fadd.dk 04,06,2020