Nyt fra Socialstyrelsen: Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge Ny ansøgningspulje på vej!

...

Opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge
Ny ansøgningspulje på vej!

Baggrund
Kommunerne skal i dag give efterværn til de tidligere anbragte unge mellem 18 og 23 år, som har behov for det.
Det er imidlertid ikke alle unge, der siger ja til tilbuddet om efterværn

Hvem er målgruppen?
Unge i alderen 17-23 år, der er eller har været anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, og som ikke modtager efterværn fx opretholdelse af døgnophold på anbringelsesstedet.

Hvem kan søge puljen?
Ansøgerkredsen er private opholdssteder og døgninstitutioner samt kommuner på vegne af kommunale døgninstitutioner.

Hvornår bliver puljen udmeldt?
Puljen for opfølgende samtaler til tidligere anbragte unge udmeldes i 2. kvartal 2017.
(fra Socialstyrelsens omtale af projektet)

Læs mere via nedenstående link

Dokument: soc_styr_opf_samtaler_tidl_anbragte.pdf

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,06,2020