En ny afgørelse om refusion, når en ung er i efterværn

...

Kort før jul afgjorde Ankestyrelsen, at der ikke er ret til refusion i efterværnperioden i sager, hvor den unge har været anbragt inden det 18. år, men hvor der ikke har bestået et refusionsforhold inden det 18. år.
Ankestyrelsen angiver, at tidligere afgørelser vedr. refusion i efterværnsperioden har beroet på en retsvildfarelse, idet retssikkerhedslovens § 9c, stk. 4 kun omhandler den situation, hvor en allerede bestående refusionsret fortsætter efter det fyldte 18. år.

\r\n
\r\n

I FADD arbejder vi på at få loven ændret...

\r\n

Læs mere herunder

Link: www.seminarer.dk/…/ny-afgoerelse-refusion-naar-ung-eft…/…

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,06,2020