Børnesagens fællesråd afholder Børnepolitisk høring 6. december 2016

...

Hvert år afholder  Børnesagens Fællesråd en høring på Christiansborg, hvor man sammen med eksperter, politikere og fagpersoner diskuterer samfundsforhold, der påvirker udsatte børn og unge.
I år skal det handle om børn og unges seksuelle risikoadfærd – og hvordan vi danner ramme om deres tryghed heri.

Tid: 6. december 2016
Sted: Christiansborg

Læs mere herunder

Link: www.boernesagen.dk/boerne-og-ungepolitisk-hoering-paa-christiansborg/

Udskrevet fra www.fadd.dk 14,12,2019