'Omlægning' af indsatsen ...

...

Vi har for øjeblikket en del opmærksomhed rettet mod visse kommuners omlægning af udsatte børn og unge-indsatsen. Senst har vi på Facebook kommenteret de varslede lukninger af Himmelbjergården i Ry og Nordlyset i Herning. 

\r\n

Vi skriver:

\r\n
  \r\n
 1. Vi risikerer, at børnene og familierne bliver taberne, når specialtilbud lukker
 2. \r\n
 3. Der er - og der opstår flere - huller i indsatstrappen
 4. \r\n
 5. Indsatsniveauet fra kommune til kommune er for forskelligt
 6. \r\n
 7. Det tager lang tid og det kræver investeringer at opbygge kompetente og bæredygtige faglige miljøer
 8. \r\n
 9. Vi opfordrer til at kommuner går sammen i partnerskaber om at drive specialiserede tilbud til de mest udsatte børn og unge med komplekse problemstillinger
 10. \r\n
\r\n

Vi ved desuden, at der pågår ændringer i Københavns Kommune.

\r\n

Vi følger udviklingen tæt og opfordrer til, at alle medlemsinstitutioner, der enten hører rygter eller selv konkret bliver berørte af ændringerne, kontakter os på info@fadd.dk så vi dels kan vedligeholde vores overblik og i forlængelse heraf påpege udviklingstendenser på møder med vores samarbejdspartnere, dels kan bistå med støtte og vejledning til de berørte.

Dokument: boernsomtaber.wav