Maj-klummen 2016

...

Vores arbejde med filem DER KOMMER EN DAG har skabt både travlhed, bevægelse og respons. Først og fremmest har vi glædet os over, at filmmediet som kunstart har beskæfiget sig med vores område. Som det er facebookvenner og læsere af denne klumme bekendt, skrev vi, som FADDs reaktion på filmen, en kronik, der blev bragt i Frederiksborg Amtsavis  på premieredagen den 21. april: ”I den forbindelse har vi en uafviselig samfundsmæssig forpligtelse til at anerkende og give plads til de historier tidligere og nuværende anbragte har at fortælle. Det er filmen et velkomment kunstnerisk udtryk for.”

\r\n

Avisen havde til gengæld af pladsmæssige årsager udeladt følgende: ”Filmen er et eksempel på, hvad ingen evidensbaseret rapport kan tilbyde. Smerte og glæde står knivskarpt.” Filosoffen og forfatteren Villy Sørensen har engang sagt: 'Kunst er for samfundet, hvad drømme er for den enkelte'. Det gælder hvad enten kunsten og drømmene gestalter mareridtene eller længslerne. Og det er vel noget af det, som film og andre kunstarter kan: Give os billeder på og indsigt i det, vi frygter og det vi ønsker. Kunstnere kan bringe os på sporet af følelser og holdninger som vores sædvanlige hverdagsradar ikke fanger eller blot automatikafviser. Det kunstneriske element tilbyder os et sprog som både vores bevidsthed og ikke mindst vores underbevidsthed påvirkes af. Tilskuerens udfordring består typisk i at forstå indflydelsen på det underbevidste – og at gøre den nye forståelse til ny bevidsthed. Med de samfundsmæssige briller har filmen – udover dens kvaliteter som film – mindet os om hvilke omstændigheder, der (igen) kan føre til overgreb:

\r\n
    \r\n
  • Straf i stedet for pædagogisk behandling
  • \r\n
  • Endimensionelt fokus på kontrol
  • \r\n
  • Institutionernes isolation
  • \r\n
  • Adskillelse af børn og netværk (med mindre det er til barnets bedste)
  • \r\n
\r\n

Vi skrev i kronikken, at al sammenligning med aktuelle diskussioner i tiden er tilsigtet… Og at vi bl.a. tænker forslaget om at nedsætte den kriminelle lavalder og hele retsfølelsesdebatten. Vi postulerede med Primo Levis ord "Det er sket, og derfor kan det ske igen" Vi argumenterede også for, hvad der skal til for at undgå tidligere tiders brutale opdragelsesmetoder: Gennemsigtighed, faglighed og uddannede med arbejdere med hjerne og hjerte på det rette sted. Og et syn på udsatte børn og unge, der flugter med det syn vi samfundsmæssigt har på ikke-udsatte børn og unge.

\r\n

Vi har i FADD altid gjort meget ud af vores høringssvar til ministerierne. Ind i mellem har vi i svage øjeblikke tænkt om det nyttede noget. Men på det seneste er vi blevet positivt overraskede. De lytter … I forlængelse af, at vi og andre aktører på udsatte børn og unge området i vores høringssvar om Lov om voksenansvar (magtanvendelsesloven) opfordrede til, at alle former for magtanvendelse skal registreres, har Socialministeriet trukket forslaget om, at visse lettere former for magtanvendelse hverken skulle registreres eller indberettes. Det fik vores gode ven fra Operation Julegaveregn, Rasmus Kristensen til tasterne: ”Bravo! I en tid hvor anbringelser af børn har fået et barskt historisk og kunstnerisk perspektiv med bl.a. filmen "Der kommer en dag", er det skønt, at fagfolk, insisterer på åbenhed. For at forhindre tvang og mishandling af de mest sårbare børn i samfundet, råber de virkeligt professionelle kræfter på mere transparens - ikke mindre. Og politikerne lytter! Det er bevis på, at selvom demokratiet somme tider tager et par skridt baglæns, så er der håb.”

\r\n

Men vi har travlt. Lovforslaget om Voksenansvar skal forventeligt træde i kraft 1. Januar 2017, så vores arbejde i de to socialministerielle følgegrupper vi har sæde i kan godt blive lidt halvhektisk …. Og så vil vi i FADD for første gang i Folkemødets snart 5 årige historie deltage i det nogen har kaldt DJØF’ERNES Roskilde-festval. Ikke et ondt om hverken DJØF’ERE eller Roskildefestival… Bornholm, Bornholm, Bornholm. Vi glæder os …

\r\n

Søren Skjødt, formand 

\r\n

 

\r\n

 

\r\n

 

Udskrevet fra www.fadd.dk 06,12,2019