SFI laver opfølgningsundersøgelse på ANBRAGTE BØRN OG UNGES TRIVSEL FRA 2014

...

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd gennemfører nu i foråret 2016 den anden runde af en landsdækkende undersøgelse af anbragte børn og unges trivsel. Formålet er at følge op på det positive billede fra 2014 af, hvordan anbragte børn og unge har det, fx i forhold til voksenrelationer, venner, sundhed, skolegang og fritidsliv.

\r\n

Der er udtrukket i alt 2.600 børn og unge i alderen 11-17 år til at deltage i undersøgelsen.

\r\n

SFI udsender materiale i denne og i næste uge ...

Se nedenfor ...

Dokument: SFI_trivselsunders_2016.pdf