Temadag på Holmstrupgård om miljøterapi - 15. marts 2016

...

Tirsdag d. 15. marts afholder Holmstrupgårtd en temadag om mentalisering.

\r\n

Til at forestå dagen er professor Finn Skårderud og specialist i klinisk psykologi Bente Sommerfeldt.

\r\n

Temadagen er tænkt som en mulighed for personer, som arbejder i og med terapeutiske miljøer, for at træne identificering og understøttelse af mentaliseringsfremmende interventioner på individ-, gruppe- og organisatorisk niveau.

\r\n

Arbejdet med unge med komplekse psykiatriske problemstillinger kræver en nuanceret og nuancerende forståelsesmodel og stiller store krav til de professionelle, som arbejder med og omkring de hårdest ramte unge og deres familier. Denne model tilbydes i mentaliseringsbaseret miljøterapi og målet er at bevare en mentaliserende holdning og handling både i de individuelle relationer og i de gruppe- processer, der kan opstå på organisatorisk niveau.

\r\n

Kursusdagen henvender sig til psykologer, psykiatere, socialrådgivere og andre faggrupper som arbejder i og med terapeutiske miljøer/ med interesse for mentaliseringsbaseret miljøterapi. Gennem oplæg og øvelser vil foredragsholderne dagen igennem holde et spejl op foran vores behandlingsmiljøer, så vi får mulighed for at se os selv og vores interaktion og for at udvikle de menneskelige møder. Der vil således være en variation mellem oplæg, 

\r\n

www.holmstrupgaard.rm.dk/om-os/arrangementer/temadag-om-milljoterapi/

\r\n

 

\r\n

 

Dokument: