PRESSEMEDDELELSE: Anbragte børns undervisning - ny rapport

...

PRESSEMEDDELELSE

\r\n

Kommunerne mangler at lave en plan for undervisning hver anden gang et barn eller ung bliver anbragt uden for hjemmet.

\r\n

Alt for mange børn og unge, der bliver anbragt udenfor hjemmet, bliver anbragt, uden at deres kommune har taget stilling til deres skolegang. I omkring halvdelen af sagerne mangler der oplysninger om skolegang i den handleplan, som kommunen skal udarbejde i forbindelse med en anbringelse.

\r\n

Det viser en ny undersøgelse lavet af LOS og FADD.

\r\n

(fortsættes)

Undersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem LOS  - De private sociale tilbud og FADD,  Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge. Resultaterne omkring den manglende undervisning i handleplanerne svarer til resultatet fra en undersøgelse fra Børnesagens Fællesråd helt tilbage fra 2006-2007.

\r\n

 - Trods et stigende fokus de seneste år på anbragte børns undervisning og skolegang samt en anbringelsesreform i 2009 er der åbenbart ikke sket ændringer på dette felt, konstaterer Søren Skjødt, formand for FADD.

\r\n

De to organisationer opfordrer nu kommunerne til en kursændring på området.

\r\n

Af undersøgelsen fremgår også, at 16 % af de anbragte ikke gik i skole, da de blev anbragt Nogle af dem havde ikke været i skole i helt op til tre år. Kun en fjerdedel af de unge i undersøgelsen modtog ved anbringelsen undervisning i den almindelige folkeskole.

\r\n

 

\r\n

Læs rapporten og pressemeddelelsen herunder 

\r\n

 

Dokument: FADD PM Anbragte_undervisning_nov2013.pdf
Dokument: Rapport skoleUS_2013.pdf
Dokument: pol_anbr_skolegang_dec2013.jpg

Udskrevet fra www.fadd.dk 20,05,2019