MEDLEMSMØDER: Inge Bryderups nye bog

30-08-2022

Kære medlemmer, 

Mange af jer har medvirket til, at denne bog har kunnet skrives og udgives 
Det har I i form af det ikke ubetydelige stykke arbejde, I leverede med at udfylde de skemaer, der er basis og forudsætning for undersøgelsen .
Og nu er den her så, bogen:

ANBRAGTE BØRN OG UNGE PÅ DØGNINSTITUTIONER OG OPHOLDSSTEDER
... som blev lanceret i torsdags ...

Vi har i forlængelse heraf spurgt ... og Inge Bryderup sagt JA til at deltage i et øst og et vest-fyraftensmøde for os: Både fordi hun vil påskønne jeres bidrag, fortælle om proces og produkt, men også fordi I sikkert har nogle spørgsmål til professoren ...

Så som I ved: "Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af institutioner.
Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.(fra Rockwoolfondens omtale af bogen...)

Møderne afholdes
6. oktober 2022 17.00-19.00 på HVIDBORG - Neergårds Alle 6, 2650 Hvidovre
11. oktober 2022 16.30-18.30 HOLMSTRUPGÅRD - Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

 

Der kan max tilmeldes 2 personer fra hver medlemsinstitution.

Send en mail til info@fadd.dk - senest 15/9 2022 - først til mølle

(Se links til pdf-fil, konklusioner og video fra boglancering herunder).... læs hele teksten

FADDs ÅRSMØDE 2022

24-08-2022

De færreste af os går rundt og ved, at glas overvejende består af Siliciumdioxid. 
Det er et såkaldt amorft materiale, hvilket betyder, at dets opbygning er uordnet eller uregelmæssigt. 
Til gengæld ved vi alle, at glas er et komplekst og flerdimensionelt produkt, der er både kan være stærkt og skrøbeligt, smukt og grimt, brugbart og fejlplaceret, koldt og varmt, det kan være gennemsigtigt og sløret. 
Fælles for alle varianter er, at det skal forarbejdes for at blive til det, vi kalder glas. 
Og der skal varme til … meget varme. 

GLASHUS, der er blevet overskriften på vores årsmøde i 2022, giver den association til vores område, at vi i en foranderlig verden, hvor autoritet, relationer og anerkendelse er noget, vi skal gøre os fortjente til, skal kunne håndtere de modsætninger, som glasset repræsenterer. 
Udefra skal man kunne se, hvad der foregår derinde SAMTIDIGT med, at vi skal beskytte de børn, unge og familier, der er der… 
Vi skal kunne skabe et balanceret forhold mellem lys og skygge, og SAMTIDIGT vide, hvornår der er brug for hvad … 
Vi skal være parate til at skifte de dele ud, der er gået i stykker eller som ikke tjener formålet, SAMTIDIGT med, at man skal kunne se at tingene bliver brugt … 
Vi skal gøre os umage for at få børn, unge og familier til at vokse indefra, SAMTIDIGT med, at vi sørger for, at de lærer at tage del i det udefra … 
Vi skal fagligt set vide, hvad vi har med at gøre, SAMTIDIGT med, at vi skal forstå, at menneskelighed, omsorg og respekt er det kit, der kan skabe relationer mellem mennesker… 

De mange glastyper, formål og nuancer kan minde os om vigtigheden af at fastholde den mangfoldighed, vi kender på vores område. Udsatte børn og unge er lige så forskellige som ikke-udsatte. One size fits NOT all. 
Vi har en forpligtelse til, at der er plads til alle og alle behov. 

I årets program har vi valgt at lade en række temaer indgå, der kan medvirke til at kaste lys ind i GLASHUSENE:
Vi har bedt VISO give et bud på, hvad det er kommunerne ikke selv kan klare.
Michael Dassa vil indvie os i den om

.... læs hele teksten

SEMINAR om specialundervisningen 26-27 oktober 2022

19-08-2022
Kære skolefolk i FADD,
 
Som tidligere nævnt har vi, i forlængelse af den politiske aftale om undervisningen på vores område, ønsket at afholde et seminar om temaet, når vi har mere konkrete forestillinger om, hvor det vil lande.
 
Fra kilder i Børne & Undervisningsministeriet ved vi nu, at de forventer at sende et lovudkast til høring engang i efteråret.
 
Da aftalen er politisk bred forestiller vi os, at den også vil være gældende efter et valg (but you never know)  
 
Seminaret afholdes 26-27 oktober på Jørgensens hotel i Horsens

INDHOLD

Styrk undervisningen på jeres skole, så den sikrer eleverne faglig progression, trivsel og deltagelsesmuligheder – Maj Balsløv, læringskonsulent i STUK

Hvornår er en krone til specialundervisningen givet godt ud? – Ane Stallknecht, næstformand i Børne- kulturchefforeningen og centerchef i Odsherred Kommune

Den politisk aftale om styrket kvalitet på interne skoler – hvad kan vi forvente? - Specialkonsulent Ulla Skall, Børne undervisningsministeriet

Specialundervisning i praksis – Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirkeskolen

Kvalitetsmodel: Den politiske aftale indeholder et krav om, at der mellem den enkelte skole og kommunen skal indgås en ”kvalitetsaftale”

Kvalitetsaftalen skal udarbejdes efter en fast skabelon, der udvikles af ministeriet i dialog med relevante interessenter: Hvad ved vi? & hvad ønsker vi? - Henrik Kaustrup, FADD

Kontrakter og forhandling – Anne Brorson

--

Se program og tilmeldingsinfo via nedenstående link


.... læs hele teksten

DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE MED PSYKISKE UDFORDRINGER

03-08-2022

Vi inviterer til DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE MED PSYKISKE UDFORDRINGER.

INDHOLD:

Selvskade, 10 års-psykiatriplanen, Køn og kønsidentitet blandt børn og unge, komorbiditet, PsykoEdukation, mentalisering i miljøterapi, & ’Jeg er så syg i hovedet, at jeg næsten er normal’

15.-16. september 2022 på Tornøes Hotel, Kerteminde

OBS: Kort tilmeldingsfrist: 20/8

 

Se vedhæftede program og tilmeldingsinfo.... læs hele teksten

NYT BØRNERÅD

29-06-2022

Det nye børneråd er nu offentliggjort.

Der er mange stærke navne på holdkortet.

Vi er særligt glade for udpegningen af vores eget bestyrelsesmedlem,  Rasmus Ladefoged Dinnesen (forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland).
TILLYKKE TIL DIG, RASMUS
Udsatte børn og unge området får en stærk stemme i dig :-)

 

Børnerådet udpeges for en treårig periode. Formanden trådte i funktion 1. juni 2022 og vil fungere til og med 31. maj 2025. De menige medlemmer træder i funktion 1. august og vil fungere til og med 31. juli 2025.

Formand:Puk Elgård (journalist og forfatter)

Medlemmer:

Ditte Reedtz (stifter og chef for politik, fonde og samarbejde i Mentorbarn).

Henriette Christiansen (direktør for Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration samt bestyrelsesforkvinde i Lær for Livet).

Anders Jacobsen (formand for GymDanmark – Danmarks Gymnastik Forbund).

Christine Ravn Lund (forkvinde i Dansk Ungdoms Fællesråd).

Leika Fuglsang (næstformand i De Anbragtes Vilkår).

Rasmus Ladefoged Dinnesen (forstander på Holmstrupgård og områdechef i Region Midtjylland).

Louise Klinge (børne- og skoleforsker samt leder af Eduk

Stine Jørgensen (professor i social-, ligestillings- og diskriminationsret, Københavns Universitet).... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/cmpnov2021_2_1.png

NOVEMBER klummen 2022

DET ER FØRST, NÅR TIDEVANDET TRÆKKER SIG TILBAGE, AT MAN KAN SE, HVEM DER HAR HUSKET AT TAGE BADETØJ PÅ.

Så er valget overstået.

Og ligesom i det rigtige liv er der både vindere og tabere.
Mens vi puster ud ovenpå spændingen fra valgaftenen, venter vi så nu på resultatet af regeringsforhandlingerne, der ser ud til at kunne trække noget i langdrag.

Det gjaldt også spændingskurven på valgaftenen, der med reference til den klassiske berettermodel fra svundne tiders dansk-timer afveg noget med den meget lange klimaks pga taltumleri på Rådmandsgades Skole og den meget korte udtoning pga af det sene tidspunkt.
Heldigvis var der også god underholdning undervejs. Det sørgede blandt andet partiernes ungdomsorganisationer - med en ukuelig hyldest til deres betydeligt ældre partiledere, der for fleres vedkommende oplevede momentan opbakning, der ellers kun er yngre rockstjerner forundt – for – uden smålig skelen til om deres parti havde tabt eller vundet.
Betydningen af de unge menneskers mange år i børnehaver fornægtede sig ikke: Sådan kan man ophæve de ellers så brutale skel mellem tabere og vindere. Også som i dette tilfælde i politik, som jo ellers er en kampsport.
Topunderholdning!

What´s in it?
Udsatte børn og unge området har – bortset unges mistrivsel og begrænsninger i børn og unge-psykiatrien - været fraværende i en valgkamp, der mest af alt har handlet om mulige bogstavkombinationer. Eller vel nærmere umulige bogstavkombinationer.

Pudsigt, for resten, med 10 års psykiatriplanen: der indgår samme resultatforventning som i GIFT VED FØRSTE BLIK; intentionerne er gode, men falder på, at det er det liv, vi lever, der er problemet.
Så længe der for opvoksende generationer er samfundsmæssig streetcredit i hastighed, performance, optimering, perfektion, sammenligninger, frit valg på alle hylder, mig-først – eller kortere sagt; endimensionelle konkurrencestatsattituder, så vil der være nogle børn og unge, der ikke klarer cuttet.
Og her hjælper hverken flere diagnoser, mere medicin eller yderligere sengepladser i psykiatrien.
Som Anders Matthesen sagde en gang:
Hvorfor vil nogle piger have bad-boys? Har de tænkt den helt igennem?

Sammen med medlemmer på blandt vores specialundervisningsseminar og samarbejdspartnere ’in general’ har vi den seneste måned brugt på at prøve at forberede os på de politiske drøftelser efter regeringsdannelsen; store reformer som Barnets Lov og nye rammevilkår for specialundervisningen venter … og trænger til at blive blandet op med faglighed fra praksis … og hands-on.
Inden længe præsenterer vi 14-16 forslag til FÆLLES arbejdspunkter for den næste folketingssamling - for politikerne & os.
For os at se, er der mindre brug for reformer og mere på kærlig opmærksomhed til kerneydelserne, mindre brug for planer og mere på handling.
Lad os nu undgå – undskyld udtrykket - at smide barnet ud med badevandet, men have fokus på at løfte børnene med faglighed, ordentlighed og omsorg.

 --

Og så glæder vi os til et fuldt og helt udsolgt årsmøde 22-24 november: 165 deltagere, er hvad vi har lov til at putte ind i den store sal på Hotel Comwell i Kolding.
Vi er så meget klar!

Charlotte Møller Pedersen