NYE KURSER: SIKKER MEDICIN TIL UDSATTE BØRN OG UNGE

11-02-2020
I gennem godt et års tid har vi i FADD i samarbejde med Pharmakon, Dansk selskab for patientsikerhed (og finansieret af TRYGFONDEN) arbejdet på et projekt med titlen SIKKER MEDICIN TIL UDSATTE BØRN OG UNGE.


Projektet er nu konverteret et læringsforløb, der frit kan sammensættes med følgende emner:
Sikkerhed i de sundhedsfaglige opgaver
Akut sygdom og håndkøbsmedicin
Sikkerhed i håndteringen af medicin 
Medicin mod psykiske sygdomme
Medicin og kroppen
Praktisk brug af medicin
Medicinen skifter navn, medicintilskud og information om medicin

Indholdet er velafprøvet på 3 af vores medlemsinstitutioner.

Følgende konsulenter kan kontaktes med henblik på at indgå kursusaftaler med lokale apoteker, der står for den konkrete tilrettelæggelse og undervisningen.

Lena Skov Andersen 
lsa@Apotekerforeningen.dk 
Storstrøms kreds og København

Christina Hoffmann Hyldig
chh@Apotekerforeningen.dk
Nordsjællands kreds og København

Tina Jobling 
tjo@Apotekerforeningen.dk
Nordjyllands, Midt- og Vestjyllands kreds

Tove Oldam
tol@Apotekerforeningen.dk
Fyns og Sydjyllands kreds.... læs hele teksten

Ungeseminar 2020

30-01-2020
Kære medlemmer, 

Traditionen tro: Ungegruppen i FADD inviterer til DØGNSEMINAR om

UDSATTE UNGE
  • TRAUMEBEHANDLING OG EMPATI
  • UDSATTE UNGE ANNO 2020 - HVAD VED VI?
  • UREN PÆDAGOGIK
  • HVAD GAVNER KROPPEN?
  • BO-SELV APP & EN PERSONLIG HISTORIE
  • BØRN OG UNGES SEKSUALITET OG RISIKOBASEREDE ADFÆRD PÅ SOCIALE MEDIER

16.-17. APRIL 2020 på Tornøes hotel, Kerteminde

Tilmeldingsfrist: 25. februar 2020

.... læs hele teksten

Åbent brev til Mette Frederiksen

13-01-2020
Kære Mette Frederiksen,

Da I nu i regeringen i dag er samlet til konference for at skulle det, I har sat jer for at ville, så sender vi dig hermed en hilsen som inspiration til den del af jeres arbejde, der omhandler anbragte børn og unge i DK. 

Først og fremmest: Kæmpetak fordi du har sat udsatte børn og unge i Danmark SÅ eftertrykkeligt på dagsordenen. Og fordi I sætter handling bag – og foran…

I en tid, hvor mange politikere på tværs af partierne messer vækst, værdikamp og velfærdsrettigheder, er det befriende, som aktør på det specialiserede børneområde at høre og se, at du fra en af landets mest ikoniske talerstole rettede 2/3 dele af din opmærksomhed specifikt og konkret på vores område.
TAK.

Ingen tvivl om, at det ligger dig ualmindelig meget på sinde, ikke bare at tale de udsatte børn og unges sag. Men også at tale den op.
MODTAGET!!!
Sådan har vi kendt dig, siden vi mødtes første gang i 2007; du som socialordfører og vi som rejseguider på en tur rundt til en række af vores medlemsinstitutioner.
Det gælder også din empatiske og kloge undskyldning for statens ansvar for manglende tilsyn på børnehjem. Og det gælder dit nærvær, åbenhjertighed og nysgerrighed  i dine samtaler med børn på Josephine Schneiders Hus og Josephine Schneiders Børnehjem lige før jul og lige efter nytår.
Det var svært at se hvem, der i virkeligheden var fan af hvem smile
Med udmeldinger som at 'vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile', ’vi skal reagere tidligere’ og ’jeg står på børnenes side’, træder du i karakter som børnenes statsminister. Det lover godt.
--
Skal man på baghjul forholde sig en smule kritisk til den del af talen og de efterfølgende udmeldinger fra jer, der handler om et nyt hjem tidligere til flere børn, flere tvangsadoptioner, og hvor dårlige nogle forældre er til at varetage forældrerollen, så må vi rynke de faglige bryn en anelse.

Derfor et par warnings her under bifaldet:
Tidlig indsats må ikke blive et mål i sig selv

.... læs hele teksten

TAK JULEGAVEREGN

22-12-2019

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, venner af huset ... og Julegaveregn

En gang i mellem bliver man stum.
Det er fordi, man mangler ord. 
Det kan være af begejstring, fordi man bliver rørt eller fordi man bliver overrasket.
Vi er både begejstrede, rørte og overraskede…..

Vi har nu genvundet fatningen efter, at vi igår fik at vide, at vores allerbedste Operation Julegaveregnsvenner har gjort det igen:
De har indsamlet en million kroner til ekstra julegaver til børn på vores medlemsinstitutioner i Danmark. I Grønland. Og på Færøerne.

HURRA for JULEGAVEREGN.
HURRA for enkeltpersoner og fonde, der har ydet store indsatser i form af penge, tid og engagement.
HURRA ️for alle jer, der har støttet indsamlingen med store og små beløb.

HURRA ️fra alle de børn, der har fået en ekstra julegave og som nu har fået endnu bedre mulighed for – dagen efter juleferien, at svare; Yes, fru lærer. Jeg har fået møglækker deodorant. Og den er blå. (Som en dreng på 12 sagde for nogle år siden)

Ethvert beløb har gjort en forskel - fra lille til kæmpe.
TAK fra os i FADD for al støtten til indsamlingen, som sammen med likes, kommentarer og delinger på facebook, har gjort os så uendeligt glade.

En glædelig, fredfyldt og tryg jul … og et lykkebringende nytår … til alle
.... læs hele teksten

NY BOG - 'Byg bro' af Jytte K. Jakobsen, Familiebo

27-11-2019

DEN TREDJE BOG I EN STRIBE PÅ 5

Som tidligere skrevet i disse spalter, er vi ret begejstrerede, når det specialiserede børneområdes primæraktører ude på institutionerne/opholdsstederne og inde i skolerne påtager sig at være vidensproducenter på eget græs.

Vi har alle en forpligtelse til at vitaminisere og udvide den hovedstol af viden, der er helt central for fagets udvikling.
Det kan gøres på mange måder.
En af dem er at skrive og udgive en bog.

Med ’Byg Bro’ bringer Jytte K. Jakobsen fra Familiebo i Vejle (del af Jysk Børneforsorg) sig ind som nr. 4 (så vidt vi ved, ellers sig til …????) i den række af ledere/medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner, der udgiver en fagbog om vores område.

I en tid hvor vi fra professor Inge Bryderup (der har skrevet det perspektiverende forord) og hendes undersøgelse af plejefamilieområdet fra 2017 ved, at alt for mange plejefamilieanbringelser bryder sammen, er det SÅ relevant, at der kommer en bog om, hvordan man kvalificerer dette arbejde.

Det er en rigtig god bog, der også kan give inspiration til samarbejdet mellem pædagoger på døgninstitutioner/opholdssteder og de anbragte børns forældre.

Bogen handler om samarbejdet mellem forældre og plejeforældre og er en ”hvorfor og hvordan-bog”.
Den starter med at slå fast: Plejefamilien får en gave og en opgave og giver herefter bud på konflikter, tilknytning, samvær, (de svære) følelser, inddragelse, begreberne mor og far hjemgivelse og egenomsorg.
I bogen er tillige mange eksempler og opsummerende spørgsmål.

Bogen er hurtigt læst, men bliver længe i ens mentale system.

Bogen kan købes på hjemmesiden: http://bygbro.dk/

---
De 4 andre:

’Ledelse af mennesker der arbejder med mennesker’, Thor Simony, forstander Granbohus og Birgitte Bonnerup

’Døgninstitutioner gentænkt’, Mikala Frølich forstander, Hvidborg og Heidi Larsen, leder, Ungecenter Porten

’Vejen frem – en livsfortælling og en metode’, Børne- og ungecenter Vejle Fjord

’Pædagogisk behandling’, Henriette Lieblein Misser, ledende psykolog Godhavn (kommer i d

.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/SS_jan2020.png

Februar klummen 2020

FRA PODCAST & PÅ CYKEL TIL NY BØRNEREFORM? 

Der er rigtig mange af dem. Mange flere end der er latterlige kasketter på Smuk-fest…
Jeg er ret vild med podcasts.
Fra Kvinden med den tunge kuffert- typen - over amerikanske doku-gysere til de mere langhårede fra P1.
Jeg hørte for nogle dage siden en af sidstnævnte; Brinkmanns bænk om, HVOR BLEV MENINGEN MED LIVET AF?
Svend Brinkmann havde inviteret to gæster op på briksen: Anders Petersen, lektor i sociologi på Aau (som nogle af jer måske kan huske, at vi havde et oplæg om diagnosekultur af på vores årsmøde i 2017) og Morten Albæk, filosof og CEO på Voluntas.

Formentligt utilsigtet – i hvert fald uden at bruge ordet - kom deres diskussion til at beskæftige sig ret meget med socialpædagogik.
--
INDSPARK: I forlængelse af regeringens fokus på anbringelsesområdet har vi – udover meget at glæde os over - som minimum to bekymringer.
1. Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theils forbehold overfor interne skoler
2. Den samlede regerings fokus på det anbragte barns ret til at vælge dets forældre fra

Ad 1. Der var en gang en klog mand der sagde: Hvis du har noget, der fungerer og noget, der ikke fungerer, og hvis du gerne vil have det, der ikke fungerer til at fungere, er det bedste styringsredskab, du kan bruge … en cykel. Sæt dig op på cyklen og kør ud til det sted, der ikke fungerer og gør det nødvendige for, at det kommer til at fungere. Og lad så de steder, der fungerer, være …
Sådan har vi det også med de interne skoler.
Luk de interne skoler, der lader en 10 årig pige sidde alene i et klasseværelse uden kontakt til voksne. Men lad være med at stille spørgsmålstegn ved eksistensen af den store gruppe af interne skoler, der hver dag står på tæerne for at bringe børn og unge med sporadisk skolegang, skolesvigt og social uro i bagagen på omgangshøjde. Men stil gerne krav: Vi skal kontinuerligt blive dygtigere til at løse opgaverne. Flere anbragte børn og unge SKAL have en uddannelse…
Men vi kan måske starte med at bede om børns ret til 1800 skoledage i løbet af et grundskoleliv?

Ad 2. Må jeg ikke bare stilfærdigt gøre opmærksom på, at udsatte børn og unge naturligvis har ret til at blive hørt, inddraget og respekteret. Timing og forholdemåde skal til- og afpasses deres alder og modenhedsniveau.
Børnene skal stå først, som flere ministre har påpeget.
Men ligesom med ansvar-for-egen-læring, der på et for tidligt tidspunkt kan være et undergreb, så er det et overgreb at lade børn træffe definitive beslutninger på et situationsbestemt grundlag.
Det er helt afgørende vigtigt, at det er professionelle voksne, der på et fagligt grundlag kan nuancere børns affektivt bestemte ønsker og forestillinger, så børns vilkår tilgodeses både på kort og på langt sigt.
Hvor gammelt skal et barn for eksempel være for at kunne vælge mellem plejefamilie og forældre?
Herunder at vælge den ene part fra – med livslange konsekvenser til følge.
Eller hvornår kan vi være helt sikre på at barnet mener det, når han/hun siger: Jeg vil aldrig se min mor?

Vi skal naturligvis have de tunge redskaber i værktøjskassen (tvang, minus-kontakt m.m.)
Men efter mere end 30 år i branchen, må jeg sige at det er umådeligt sjældent, at det har været relevant at bruge dem.
Jeg har til gengæld oplevet masser af gange, at det har været godt – for den ene part eller for begge – at sætte relationen på standby.
Vi har også gode erfaringer med, at teknologi kan bruges til at parterne kan følge med i hinandens liv uden konkret kontakt – mhp at relationen så kan genetableres, når barnet kan profitere af den.
At udsatte børn og unges forældre (og andre ressourcepersoner) kan spille en vigtig rolle i behandlingsindsatsen, er der slet ingen tvivl om. Ofte er det en forudsætning for resultatet.
--
Tilbage til Brinkmanns bænk: Skåret ind til benet handlede den første halve time om deres bud, på hvad der er galt i vores samfund:
Paradokset mellem at vi bliver rigere, ældre og bedre uddannede samtidig med, at vi bliver mere stressede, angste og deprimerede.
Mell .... læs hele artiklen