MEYERs MADHUS & FADD: Inspirationsdage: GRØNT MADMOD

10-10-2019

Kære medlemmer,

En gang imellem bliver man rigtig glad for at kunne vende tilbage til noget, man har lovet.
Da vi tilbage i november 2018 afsluttede en fantastisk dag på MEYERs MADHUS – KBH, hvor vi i samarbejde med MEYERS MADHUS stod for en inspirationsdag for køkkenledere på vores medlemsinstitutioner,  blev vi af mange af de 50 glade deltagere spurgt om, hvornår vi kunne afholde 2eren.
Vi sagde, at med en sådan begejstring måtte vi kunne finde en løsning …
Den er her nu:
Vi afholder her i efteråret 2 inspirationsdage med MEYERs MADHUS.
En i øst og en i vest:

18/11 2019 hos MEYERs MADHUS, Nørrebrogade 52 C, 2200 København N
26/11 2019 på Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220  Brabrand

PROGRAM
10.00-10.15  Velkomst og morgenmad                                                                   
10.15-10.45  Oplæg om grøn umami                                                                    &n

.... læs hele teksten

PRESSEMEDDELELSE FRA GODHAVN

16-09-2019
I anledning af, at Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børn og unge ved et arrangement på Marienborg idag den 13/8 2019 får Regeringens officielle undskyldning for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor de har boet, har Godhavn udsendt denne pressemeddelelse.

Forstander Søren Skjødt mener, at relationen har en positiv effekt for både institutionen og Godhavnsdrengene:
”Den levende historie er brutal, uretfærdig og meget nærværende, når man står i de gamle lokaler med de, der oplevede vanrøgten. Men netop derfor skal vi ikke vende den ryggen, og netop derfor fortjener disse mennesker tak for deres indsats. Vi skal lære af historien og hjælpe hinanden til at leve med den, fremfor at feje den ind under gulvtæppet. Derfor hylder vi i dag Godhavnsdrengenes styrke og siger både tillykke og tak.”

Forstander Søren Skjødt deltager i det officielle arrangement på Marienborg, hvor Statsminister Mette Frederiksen overrækker Danmarks undskyldning til Foreningen Godhavnsdrengene senere i dag.

.... læs hele teksten

FADD årsmøde 2019

16-09-2019

Kære medlemmer og samarbejdspartnere,

Hermed foreligger program for FADDs årsmøde 13-15 november 2019.

Årets tema er KALEJDOSKOP, som en metafor for de mange virkeligheder og forståelser, vi befinder os i.
Men også, som der står i programmet: "Alt efter hvordan vi drejer KALEJDOSKOPet, opstår der nye brudflader og spejlinger af sammensatheden og de forskellige logikker, der er i spil."

Mød, se & hør: Inge Bryderup, Trine Torp, Carstern Strømbæk Pedersen, Kenneth Lykke Sørensen, Sverri Hammer, Knud Hellborn, Anne Skare Nielsen, FADDs bestyrelse, sekretariat og ikke mindst andre forstandere, ledere og medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner…

Som vi tidligere har oplyst, så skifter vi lokation: Vi skal til Odense, til BLU RADISSON, HC Andersen Hotel, tæt på centrum, tæt på Banegården og ca. midt i Danmark.
(Men undervurder ikke den trafikale situation i Odense; der er meget vejarbejde)
Tjek (på dagen!) https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/veje/vejarbejde

Udover at vi glæder os rigtig meget tl at se jer, så er vi også glade for, at det er lykkedes os at fastholde samme pris som sidste år: 4795,- for enkeltværelse (4595,- pr. person i dobbeltværelse).
Vi ser også frem til vores generalforsamling, der afholdes torsdag den 14/11 kl 13.30 – 15.00 ifm årsmødet. Mere herom senere…

Tilmeldi

.... læs hele teksten

Special Skills 4/9 2019 på Thorshøjgård

27-08-2019

Special Skills for unge hjerner, hjerter og hænder

Den 4. september mødes 300 elever med særlige behov på Thorshøjgård i Ishøj for at udforske egne talenter og fremtidsdrømme. Uddannelsesarrangementet er specielt tilpasset de unge, og potentialet er så stort, at idéen nu skal udbredes til resten af Danmark.

Alle unge har ret til en uddannelse og til medindflydelse på deres fremtid. Men hvis man er 15 år gammel og har særlige behov, kan det være rigtigt svært at kende sine muligheder. Det er baggrunden for uddannelsesarrangementet Special Skills, som for tredje år i træk finder sted på bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj.

Fakta om Special Skills
Special Skills er udviklet i et samarbejde mellem landsforeningen LIVSVÆRK, bo- og uddannelsestilbuddet Thorshøjgård i Ishøj og 11 andre uddannelsestilbud.
Inspirationen kommer bl.a. fra Skills Denmark, der har til formål at fremme erhvervsuddannelserne.
Årets arrangement på Thorshøjgård er det tredje i træk med ca. 300 tilmeldte udskolingselever og deres vejledere fra specialtilbud i hele hovedstadsområdet.

Dagen begynder kl. 10:00 med åbningstale ved Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp. Derpå åbner alle værkstederne, og Skills Stafetten skydes i gang i det store telt. Der er medaljer og præmier til vinderne i stafetten, og alle deltagere får et flot diplom. Special Skills slutter klokken 14:00.

www.thorshoejgaard.dk/special-skills



.... læs hele teksten

FOLKEMØDET 2019

16-07-2019
SÅ GÅR DET MEGET SNART LØS!! Afgang til Solskinsøren er nært forestående. Om lidt står vi og skraber i savsmulden for at komme igang med dette års Folkemøde. Vi er der sammen med vores gode samarbejdsvenner fra BørnehjælpsdagenLIVSVÆRK og Metodecentret. Og er så heldige, at vores 5 medlemsinstitutioner, HVIDBORG, PORTEN, BUC VEJLE FJORD, ORØSTRAND OG BÜLOWSVEJ - BØRN OG FAMILIER bidrager til det faglige fyrværkeri af VIDEN, ENGAGEMENT OG KREATIVITET KIG FORBI OS PÅ J36, KÆMPESTRANDEN

.... læs hele teksten

Flere nyheder

billeder/thumbs/ss_aug2019_2.jpg

November-klummen 2019

På depressive dage, som jeg i gennemsnit har en af hvert femte år, kan jeg blive overbevist om at alting var bedre i gamle dage.
Fodboldspillere brugte hverken halsedisser (det hedder det!) eller tophuer.
Brøndby vandt pokaler
Der var bedre plads på vejene.
Ispindene var større og billigere.
Og udsatte børn og unge var ikke et regneark.

Lad mig nøjes med den sidste: Er udsatte børn og unge et regneark i 2019?
JA og NEJ

JA fordi nogle kommuner i den måde de behandler udsatte børn og unge  og deres familier på i hvert fald fremstår mere optagede af tallene end de mennesker, der har brug for hjælpen.
Månedsopfølgning på fremskridt, kronefokuserede licitationer over indsatser, rabatforventning v/ mere end et barn,  hurtigt ind, hurtigt ud, flere anbringelser i starten af året og i starten af kvartalet, og ubæredygtige og kortsigtede løsninger.
Nogle af de praksishistorier, vi hører fra vores medlemmer handler rigtig meget om tid. Og tid er penge.

NEJ fordi der er mange kommuner, hvor man ikke tænker og handler på den måde.
NEJ fordi vi er mange, der bærer på det socialpædagogiske DNA (omsorg, udvikling og respekt i betydningen; blive ved med at se, re-spekt)

Som professor Lene Tanggård en gang sagde på et årsmøde: Pædagogik er et svagt projekt – fordi resultaterne aldrig kan garanteres.
LT spurgte: ”At værdsætte hvad vi måler eller måle, hvad vi værdsætter? Målbarhed  og evidens:  Måler vi faktisk, hvad vi værdsætter, eller måler vi blot det, vi med lethed kan måle og dermed kommer til at værdsætte?”
Og svarede selv: ”At måle pædagogisk effekt for at finde universelle  sammenhænge, svarer  til at veje en pengeseddel  for at måle  dens værdi.”
 ---
Vi har fået en ny regering. Og vi kan tillade os at forvente nye tiltag.
Om det ligefrem er et nyt tiltag er måske nok udtryk for en sproglig overgørelse. Men i et interview i Politiken 22/10 siger uddannelses- og forskningsminister (S) Ane Halsboe-Jørgensen under overskriften; HØR HER, VI REGNER PILSKÆVT: ”Der skal ske noget. Samfundet reparerer for meget og forebygger for lidt”.

I FADD støtter vi naturligvis både bedre regnestykker, mere praksisnær forskning, socialt arbejde som investering og at uddannelse er godt.
Det er meget enkelt: Hvis kommunerne vil øge inklusion, mindske udsathed og skabe bedre forudsætninger for at mennesker kan klare sig selv, så må man anerkende, at kvalitetsudvikling kræver investering.
Og vi ved godt, at det ikke er direkte motiverende for kommunale beslutningstagere, at gevinsterne ved kommunale investeringer i socialområdet typisk bonner ud på statsøkonimien - ovenikøbet på relativt langt sigt.
Det må vi have lavet om …

Men pas nu alligevel på:
Kloge hoveder har før stillet spørgsmålstegn ved både Heckman-kurven (den der viser at tidlig indsats betaler sig) og for stor skævvridning i balancen mellem ressourcer til forebyggelse og til behandling.
Vær varsom med dele af den evidensbaserede viden. Den er som udgangspunk gammel, men ikke nødvendigvis forældet. Pas på fælden, værdsættelse vs måling.
Lad nu være med at forske i noget vi godt ved. Medtænk er .... læs hele artiklen