Få nyhedsbrev på mail:

22/3: KONFERENCE Nye veje i arbejdet med børn og unge i udsatte positioner

27-02-2018
NYE VEJE I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE I UDSATTE POSITIONER


Få den nyeste viden om, hvordan naturen som rum udvikler mulighederne for behandling og pædagogisk arbejde

Arrangør: Københavns Universitet, institut for geovidenskab og naturforvaltning og Hillerød Kommune

.... læs hele teksten

Ungeseminar 19-20 april 2018

26-02-2018

Ungegruppen i FADD inviterer til DØGNSEMINAR om
UDSATTE UNGE &
Neuro-affektiv pædagogik, mad, måltider, menneskesyn til eftersyn, dilemmaer, ro, kontakt og diagnoser som øjebliksbilleder på potentialer

19.-20. APRIL 2018 på

Tornøes hotel, Kerteminde.... læs hele teksten

FADD - De tids- og målfokuserede indsatser

24-01-2018

FADD indbyder til en temadag om: De tids- og målfokuserede indsatser (TMI)
Dato: 13. marts 2018
Tid: 9.30-15
Sted: BUC Vejle Fjord, Solvej 62, 7120 Vejle

Formål: at deltagerne får mulighed for at dele erfaringer med opstart, handling og evt evaluering af TMI samt at blive inspirerede af oplægsholderes og øvrige deltageres forståelser af udvalgte aspekter af praksis på området – herunder samarbejdet mellem myndighed og udbydere..... læs hele teksten

FADD - PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING

24-01-2018

FADD inviterer til

DØGNSEMINAR om UDSATTE BØRN OG UNGE: PSYKIATRI, DIAGNOSER, PÆDAGOGIK OG BEHANDLING
7.-8. marts 2018 på
Metalskolen, Jørlunde-

.... læs hele teksten

Seminar om: Det behovsbaserede tiltag

09-01-2018
Tirsdag d. 23 januar afholder ISPS seminar med professor Jukka Aaltonen på www.dyssegaarden.dk

.... læs hele teksten

Flere nyheder

Marts-klummen 2018

For nogle år siden var bæredygtighed et venstreorienteret begreb. 
Det fremkaldte billeder på reminiscenser af mænd i hønsestrik, som de selv havde strikket, tennissokker i jesussandaler, kvinder med alt-for-højt pandehår og peacetegn på aflagt alt-for-stort herretøj og lalleglade - omend sympatiske - budskaber som peace, love and understanding. 
Jeg gik i klasse med nogle af dem på seminariet…

Sådan er det ikke længere. Bæredygtighed er blevet er begreb som alle - uanset partifarve kan bruge uden at blive drillet. Tværtimod kan det give respekt langt ind den mørkeblå businessverden. 
Fordi begrebet er nødvendigt.
I al fald ind til begrebet ikke længere giver mening.
Og når det sker, er det fordi vi ikke længere kan få øje på det modsatte.
Begrebers værdi er ligefrem proportional med om det modsatte eksisterer. Ellers mister de saft og kraft og bliver til klicheer.
Vi skal nok få skamredet bæredygtighed så hårdt, at vi en dag ikke længere kan holde ud at tage det i vores mund.
Men indtil videre holder det meget godt vand: I verden omkring os kan vi godt få øje på det modsatte af bæredygtighed; hvorfor vi bliver nødt til at relancere begrebet igen og igen. Foreløbigt.
Levende systemer bliver bæredygtige når de er i balance, hvilket altså kræver, at det modsatte eksisterer.

Indenfor vores område giver det rigtig god mening at forstå begrebet på nye, mere subtile og indgribende måder.
Vi taler om bæredygtig økonomi, som betyder, at vi har en forpligtelse til som  skattefinansierede velfærdsregulerende institutioner at sørge for fornuftige balancer mellem indtægter og udgifter, mellem det kort- og det langsigtede, mellem drift og investering og mellem hoved- og biformål.
I vores verden er vi ikke sat i verden for at tjene penge, men for at løse sociale opgaver. Indhold og rammer definerer vi sammen med dem, der køber og dem der kontrollerer ydelserne. Som det til gengæld kræver penge at kvalificere, udvikle og levere.
Derfor har vi hos os et standardsvar på spørgsmålet om de mest udsatte børn og unge-området ikke er meget dyrt. Det er det ikke.
Det koster det, som det koster for at opgaven bliver løst – efter de aftaler, som parterne indgår med hinanden.
Hverken mere eller mindre. Vi skal ikke have bonusser eller belønninger for at passe vores arbejde. Vi motiveres af, at vores arbejde kan lykkes og lykkes  – ved det fagligt, kloge, insisterende og lange seje træk.
Vi arbejder stenhårdt på, at der er ordentlige forhold bredt set for vores medarbejdere: Fordi det er vores overbevisning, at de så er bedre til at løse opgaverne. Det er rækkefølgen. Det er den logik, vi tænker økonomi ind i.
Det var AP Møller, der sagde: ”Respekt for pengene. De kommer ikke af sig selv. Nøjsomhed og sparsommelighed. Papiret bruges på begge sider.”
I FADD er vi helt enige.

Vi opererer også med bæredygtig ledelse.
Det handler om – for at bruge en Leif Sylvester Petersen (og sikkert flere andre) - at kunne holde hovedet koldt og hjertet varmt.
Den bæredygtige leder har et vist hjernemæssigt format og har så ellers hjertet på det rette sted, har hjerte for andre og hjerte for helhederne – individuelt, socialt og globalt.
Bæredygtig ledelse er at opføre sig ordentligt. At have fokus på opgaven samtidig med at man interesserer sig for mennesker og omstændigheder omkring opgaven. At undgå overgreb og undergreb. At kunne tænke på andre uden at miste sig selv.
At være i og skabe balance.

Men måske vi også fremover skal til at arbejde den bæredygtige indsats.
Eller det rigtige match – som vi i parentes gerne ser som et generelt mantra i den offentlige sektors håndtering, fordeling og ekspedering af ydelser til borgere, der har brug for hjælp
På vore .... læs hele artiklen