Få nyhedsbrev på mail:

TIVOLI ÆNDRER NAVN PÅ FORLYSTELSE

11-10-2017

HVAD HAR DET SÅ LIGE MED FADD AT GØRE?

Det har været en rigtig dårlig ide fra starten, men er nu blevet reddet i sidste øjeblik.
En ny stort anlagt forlystelse i Tivoli, Det hjemsøgte børnehjem, der skulle åbne på fredag den 13/10, er efter hård kritik blevet navne- og konceptmæssigt ændret.
Som BT skriver idag (11/10)
»I forbindelse med lanceringen af vores scary house hed det 'Det hjemsøgte børnehjem'. Siden har vi fået en henvendelse fra en borger og en interesseorganisation (FADD, red.), som gjorde os opmærksomme på, at navnet kunne virke krænkende for nuværende og tidligere anbragte børn. Og begge opfordrede os til at ændre navn og tema - og det har vi prompte reageret på,« siger pressechef Torben Plank.
»Vi kan godt se pointen, og vi har ændret navnet til 'Det hjemsøgte'. Reklamekampagnen bliver justeret, selve spøgelseshuset er vi ved at gennemgå, og effekter er direkte blevet fjernet.«
---
I FADD har vi givet udtryk for vores uforbeholdne mening om navn og koncept. 
Tivoli har lyttet og handlet. Respekt for det.
Vi sender god karma til huset ... og Tivoli... .... læs hele teksten

2 spændende publikationer fra Styrket Indsats

28-09-2017

"I den første publikation finder du den samlede fortælling om projektet, metoden Positiv Afvigelse og de vigtigste temaer, der hhv. udfordrer og styrker anbragte børns mulighed for læring. Her møder du også tilbuddenes egne historier i en række cases

I den anden publikation finder du inspiration til konkrete initiativer, som de 14 døgntilbud har igangsat. Initiativer, der med lokal tilpasning også kan gøre en positiv forskel hos jer."

Fra STYKET INDSATS' egen beskrivelse af materialet

.... læs hele teksten

Program for FADDs Årsmøde: 8-10 november 2017

05-09-2017
Kære medlemmer og samarbejdspartnere,

På dette årsmøde har vi valgt at have fokus på faglig ledelse.
Efter en tid med ledelse som fag er tendensen, at vi nu på ny vender tilbage til begrebet faglig ledelse.
Vi vil kigge nærmere på, hvad der egentlig kommer efter ’ledelse som fag’.
Årsmødets 5 oplægsholdere vil med forskellige indfaldsvinkler give inspiration til vores hverdag og arbejde med 'udviklingsprocesser i fællesskaber' her i 2017 og fremover.

OBS
Tilmeldingsfrist 25. september 2017

.... læs hele teksten

FADDs Årsmøde: 8-10 november 2017

08-08-2017

Program udsendes snart smile

.... læs hele teksten

Slides fra Flora GhoshLivarehab

07-06-2017
Slides Flora Ghosh

.... læs hele teksten

Flere nyheder

Oktober-klummen 2017

Det var Niels Hausgård, der for nogle år siden sagde, at ”vi, der lever af satiren bliver overdynget med materiale for tiden”.
Han henviste derefter til Farum-sagen og til Prins Henriks kritik af kongehusets vigtighedsrækkefølge med ham selv som Henrik d. 3.
Uden sammenligning overhovedet: For øjeblikket bliver vi, der gør, hvad vi kan for at gøre tingene ordentligt, etisk og fagligt forsvarligt overdynget af eksempler på det modsatte.

På DR vises dokumentaren, ’Hvem passer på Michael?’
I den to-delte serie, hvoraf  vi endnu har den anden udsendelse til gode, får vi indblik i, hvor skævt det er gået i Esbjerg Kommune, hvor en dreng, Michael, blev fjernet fra sin psykisk syge mor, da han var 19 dage gammel, og blev anbragt hos en plejefamilie på deres gård i Vestjylland.
Michael trivedes i sin nye familie, men da han blev  større og fik en diagnose, startede problemerne.
”Kommunen og familien er nemlig ikke enige om, hvordan man passer på Michael, og han kommer nu i klemme mellem familie og system”, som DR skriver i sin omtale af programmet.

Nogenlunde samtidigt viser TV2 – ligeledes i bedste sendetid – Anbragt i helvede. Denne serie på flere dokumentarafsnit og debatprogrammer handler om en række børn, der får år tilbage har oplevet overgreb fra såvel enkeltpersoner som fra anbringende myndigheders side.

TV er et stærkt medie. Disse dokumentarudsendelser er ingen undtagelse.
Klipning, musik og, teasere og dramaturgiske opbygninger med afsluttende cliffhangere fremhæver de dramaer, der udspiller sig i og omkring de tidligere og nuværende anbragte børn og unge.
Hvis ikke man vidste bedre og ikke havde vished for, at der indenfor samme tidsperiode har været præsteret masser af fagligt kvalificeret sagsbehandlerarbejde og virkningsfuld socialpædagogisk praksis, var det passende at sige: Luk nu bare det hele ned. Og start forfra.

Det ligger mig uendeligt fjernt at konkludere på forhold som jeg ikke har detaljeret kendskab til, men der er unægteligt forhold som enkeltpersoner og myndigheder, der ’portrætteres’ i udsendelserne burde beklage. Og der er forhold  hvor i særlig grad myndigheder både burde have ført bedre kontrol og burde have stoppet ulovlige og moralsk forkastelige afgørelser og ufaglig praksis.
Ingen af de nævnte kommuner har  valgt at deltage i udsendelsen.
Det kan - og jeg understreger, det kan – være, at de vil kunne fortælle andre historier om de - uanset omstændighederne - kritisable forhold, som disse børn og unge er blevet udsat for. Dermed ville kommunerne kunne medvirke til at nuancere nogle af begrundelserne for ønsket om forandringer i og af praksis.
Det er på det foreliggende grundlag ikke til at vide, hvilke børnefaglige begrundelser, der kan have nødvendiggjort nye indsatser. Men.
Det forklarer, endsige legitimerer, på ingen måde kopiering af handleplaner, mangel på børnesamtaler, fravær af supervision, straksflytninger, ulovlig overvågning, ulovlig medicinoverdragelse, ulovlige udlandsanbringelser og manglende børn og unge- udvalgsbeslutninger.
Ulovlighederne er grelle nok i sig selv.

Men det bliver for alvor tragisk og hovedrystende - bortset fra konsekvenserne for de involverede børn og ung - når en mand der tilsyneladende/måske er ved sine sansers fulde fem – men som forhåbentligt ikke længere er aktiv på området, fremhæver sine egne kvaliteter og tildeler sig selv Ridderkorset på en bagrund, han burde skamme sig over.

Vi ser og hører i den forbindelse i udsendelsen nogle unge, der som en af dem siger, er blevet til noget på trods – ikke på grund af den mands gøren og laden.
Jeg håber, jeg har ret når jeg siger, at billederne fra TV2 – som retfærdigvis rækker nogle år tilbage - er meget langt fra den virkelighed, jeg kender til fra vores medlemsinstitutioner.

På en skala fra 1 til 10 over mediers sensation .... læs hele artiklen