Åbent brev til Mette Frederiksen

13-01-2020
Kære Mette Frederiksen,

Da I nu i regeringen i dag er samlet til konference for at skulle det, I har sat jer for at ville, så sender vi dig hermed en hilsen som inspiration til den del af jeres arbejde, der omhandler anbragte børn og unge i DK. 

Først og fremmest: Kæmpetak fordi du har sat udsatte børn og unge i Danmark SÅ eftertrykkeligt på dagsordenen. Og fordi I sætter handling bag – og foran…

I en tid, hvor mange politikere på tværs af partierne messer vækst, værdikamp og velfærdsrettigheder, er det befriende, som aktør på det specialiserede børneområde at høre og se, at du fra en af landets mest ikoniske talerstole rettede 2/3 dele af din opmærksomhed specifikt og konkret på vores område.
TAK.

Ingen tvivl om, at det ligger dig ualmindelig meget på sinde, ikke bare at tale de udsatte børn og unges sag. Men også at tale den op.
MODTAGET!!!
Sådan har vi kendt dig, siden vi mødtes første gang i 2007; du som socialordfører og vi som rejseguider på en tur rundt til en række af vores medlemsinstitutioner.
Det gælder også din empatiske og kloge undskyldning for statens ansvar for manglende tilsyn på børnehjem. Og det gælder dit nærvær, åbenhjertighed og nysgerrighed  i dine samtaler med børn på Josephine Schneiders Hus og Josephine Schneiders Børnehjem lige før jul og lige efter nytår.
Det var svært at se hvem, der i virkeligheden var fan af hvem smile
Med udmeldinger som at 'vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile', ’vi skal reagere tidligere’ og ’jeg står på børnenes side’, træder du i karakter som børnenes statsminister. Det lover godt.
--
Skal man på baghjul forholde sig en smule kritisk til den del af talen og de efterfølgende udmeldinger fra jer, der handler om et nyt hjem tidligere til flere børn, flere tvangsadoptioner, og hvor dårlige nogle forældre er til at varetage forældrerollen, så må vi rynke de faglige bryn en anelse.

Derfor et par warnings her under bifaldet:
Tidlig indsats må ikke blive et mål i sig selv

.... læs hele teksten

TAK JULEGAVEREGN

22-12-2019

Kære medlemmer, samarbejdspartnere, venner af huset ... og Julegaveregn

En gang i mellem bliver man stum.
Det er fordi, man mangler ord. 
Det kan være af begejstring, fordi man bliver rørt eller fordi man bliver overrasket.
Vi er både begejstrede, rørte og overraskede…..

Vi har nu genvundet fatningen efter, at vi igår fik at vide, at vores allerbedste Operation Julegaveregnsvenner har gjort det igen:
De har indsamlet en million kroner til ekstra julegaver til børn på vores medlemsinstitutioner i Danmark. I Grønland. Og på Færøerne.

HURRA for JULEGAVEREGN.
HURRA for enkeltpersoner og fonde, der har ydet store indsatser i form af penge, tid og engagement.
HURRA ️for alle jer, der har støttet indsamlingen med store og små beløb.

HURRA ️fra alle de børn, der har fået en ekstra julegave og som nu har fået endnu bedre mulighed for – dagen efter juleferien, at svare; Yes, fru lærer. Jeg har fået møglækker deodorant. Og den er blå. (Som en dreng på 12 sagde for nogle år siden)

Ethvert beløb har gjort en forskel - fra lille til kæmpe.
TAK fra os i FADD for al støtten til indsamlingen, som sammen med likes, kommentarer og delinger på facebook, har gjort os så uendeligt glade.

En glædelig, fredfyldt og tryg jul … og et lykkebringende nytår … til alle
.... læs hele teksten

NY BOG - 'Byg bro' af Jytte K. Jakobsen, Familiebo

27-11-2019

DEN TREDJE BOG I EN STRIBE PÅ 5

Som tidligere skrevet i disse spalter, er vi ret begejstrerede, når det specialiserede børneområdes primæraktører ude på institutionerne/opholdsstederne og inde i skolerne påtager sig at være vidensproducenter på eget græs.

Vi har alle en forpligtelse til at vitaminisere og udvide den hovedstol af viden, der er helt central for fagets udvikling.
Det kan gøres på mange måder.
En af dem er at skrive og udgive en bog.

Med ’Byg Bro’ bringer Jytte K. Jakobsen fra Familiebo i Vejle (del af Jysk Børneforsorg) sig ind som nr. 4 (så vidt vi ved, ellers sig til …????) i den række af ledere/medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner, der udgiver en fagbog om vores område.

I en tid hvor vi fra professor Inge Bryderup (der har skrevet det perspektiverende forord) og hendes undersøgelse af plejefamilieområdet fra 2017 ved, at alt for mange plejefamilieanbringelser bryder sammen, er det SÅ relevant, at der kommer en bog om, hvordan man kvalificerer dette arbejde.

Det er en rigtig god bog, der også kan give inspiration til samarbejdet mellem pædagoger på døgninstitutioner/opholdssteder og de anbragte børns forældre.

Bogen handler om samarbejdet mellem forældre og plejeforældre og er en ”hvorfor og hvordan-bog”.
Den starter med at slå fast: Plejefamilien får en gave og en opgave og giver herefter bud på konflikter, tilknytning, samvær, (de svære) følelser, inddragelse, begreberne mor og far hjemgivelse og egenomsorg.
I bogen er tillige mange eksempler og opsummerende spørgsmål.

Bogen er hurtigt læst, men bliver længe i ens mentale system.

Bogen kan købes på hjemmesiden: http://bygbro.dk/

---
De 4 andre:

’Ledelse af mennesker der arbejder med mennesker’, Thor Simony, forstander Granbohus og Birgitte Bonnerup

’Døgninstitutioner gentænkt’, Mikala Frølich forstander, Hvidborg og Heidi Larsen, leder, Ungecenter Porten

’Vejen frem – en livsfortælling og en metode’, Børne- og ungecenter Vejle Fjord

’Pædagogisk behandling’, Henriette Lieblein Misser, ledende psykolog Godhavn (kommer i d

.... læs hele teksten

Ny bestyrelse i FADD 2019-2020

18-11-2019
På FADDs generalforsamling den 14/11 2019 valgte medlemmerne nye repræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen består nu af:
Søren Skjødt, formand - Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgaard, Skovgården, Fuglebjerg
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev 
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
Torben Norup, Struer skolehjem
Frants Christensen, Hillerød dagbehandlingsskole
Søren Nielsen, Orøstrand. Orø/Holbæk
Marianne Beck-Hansen, Børne-Familiehusene, Holstebro
Thor Simony, Granbohus, Fredensborg


.... læs hele teksten

MEYERs MADHUS & FADD: Inspirationsdage: GRØNT MADMOD

10-10-2019

Kære medlemmer,

En gang imellem bliver man rigtig glad for at kunne vende tilbage til noget, man har lovet.
Da vi tilbage i november 2018 afsluttede en fantastisk dag på MEYERs MADHUS – KBH, hvor vi i samarbejde med MEYERS MADHUS stod for en inspirationsdag for køkkenledere på vores medlemsinstitutioner,  blev vi af mange af de 50 glade deltagere spurgt om, hvornår vi kunne afholde 2eren.
Vi sagde, at med en sådan begejstring måtte vi kunne finde en løsning …
Den er her nu:
Vi afholder her i efteråret 2 inspirationsdage med MEYERs MADHUS.
En i øst og en i vest:

18/11 2019 hos MEYERs MADHUS, Nørrebrogade 52 C, 2200 København N
26/11 2019 på Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220  Brabrand

PROGRAM
10.00-10.15  Velkomst og morgenmad                                                                   
10.15-10.45  Oplæg om grøn umami                                                                      
10.45 -12.45 I køkkenet: Velsmagende grønne retter                                                                  
12.45-13.15  Frokost                                                 

.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/ss_jan2020_1.png

Januar klummen 2020

Der er mindst 20 grunde til det:   

1. Nyt år
2. Nyt årti
3. Nyt Folketing
4. Ny Regering
5. Nye virkeligheder, der skal korrigeres
6. Nyt bestyrelsesår i FADD
7. Nyt Folkemøde på Bornholm
8. Nye samarbejdspartnere – som supplement til de gamle
9. Ny forskning, der skal tjekkes og gives med- og modspil
10. Ny udvikling og resultater, der skal dokumenteres
11. Nye spørgsmål, der kalder på nye svar
12. Nye udfordringer, der skal håndteres
13. Nye børn, der skal hjælpes
14. Nye forældre, der skal betrygges
15. Ny halvsæson i superligaen
16. Nyt EM i fodbold
17. Nyt OL
18. Ny slags proteinpulver
19. Ny skjorte – julegave fra min kone
20. Nye sokker – fra hunden, som ikke bare er en hund, men Vera

 I sandhed. DET BLIVER ET GODT ÅR I ÅR

---

Det er aldrig tidligere sket, at en statsminister har brugt 2/3 af sin taletid på at tale om udsatte børn og unge.
Ingen tvivl om, at det ligger Mette Frederiksen ualmindelig meget på sinde, at tale de udsatte børn og unges sag op.
Med udmeldinger som at 'vilkårene for anbragte børn skal være langt mere stabile' og ’vi skal reagere tidligere’ træder børnenes statsminister i karakter. Det lover godt.
Kæmpetak for den opmærksomhed din tale om og til vores område har givet danskerne, Mette Frederiksen.
--
Skal man på baghjul så forholde sig bare en smule kritisk til den del af talen, der handlede om et nyt hjem tidligere til flere børn, flere tvangsadoptioner, og hvor dårlige nogle forældre er til at varetage forældrerollen, så må vi rynke de faglige bryn en anelse.
Tidlig indsats må ikke blive et mål i sig selv. Den tidlige indsats kan vise sig at være for tidlig.
”Dels fordi den risikerer at klientgøre eller sygeliggøre mennesker, som (endnu) ikke har reelle sociale problemer. Dels fordi vi risikerer at bruge ressourcer på indsatser målrettet mennesker, der ikke har brug for det” som vores gode ven Robin Vickery, Projektchef i Copenhagen Dome - Videnscenter for Socialøkonomi, skrev i en artikel i Mandag Morgen for et lille års tid siden.
Pointen er, at forebyggelse i denne form ikke handler om at hjælpe så tidligt som muligt, det handler om at hjælpe så hurtigt som muligt. Uanset om det gælder børn, unge, voksne eller ældre, så skal indsatsen leveres når der er brug for den.
Det vigtige er timingen.
Det er der formentligt også økonomisk bæredygtighed i …

Tvangsadoptioner som Statsministeren mener der skal være flere af, er et meget alvorligt og ultimativt indgreb.
Dels i et familieliv, dels i et barneliv.
Og vel egentlig også i samfundsmæssig forstand.
For hvor alvorlige skal, hvilke faktorer være – over hvor lang tid med hvilken intensitet og uden fortrydelsesret - for at udløse, at et barns ve og vel overdrages til en adoptionsfamilie?
Man har gennem en årrække brugt tvangsadoptioner i England som en meget anvendt anbringelsesform. Os bekendt ikke uden skelen til, at det er en billig (=gratis) anbringelsesform.
Måske vi skulle skaffe os noget viden om indsatstypen inden vi begår sammen fejl som i forbindelse med Barnets Reform fra 2011, hvor man valgte at opprioritere en anbringelsesform, som på tidspunktet var den suverænt dårligst undersøgte.
Fra professor Inge Bryderups plejefamilieundersøgelse fra 2017 ved vi:

  • at børnene efter en anbringelse vender tilbage til deres biologiske ophav.
  • at omkring 40% af plejefamilieanbringelserne bryder sammen
  • at gennemsnitsalderen for en plejefamilie er 58 år

Rigtig mange kommuner fortæller desuden, at de har meget svært ved at skaffe det nødvendige antal plejefamilier.
Og vi ved fra vores arbejde på institutionerne, hvor helt afgørende vigtigt det er, at de udsatte børn og unges forældre er medspillende og deltagende i deres børns liv – både når de bor hjemme og når de bor ude.
Vi ser det som Leonard Cohen i sangen Anthem: There is a crack in everything. That's how the light gets in.
Vi har en seriøs forpligtelse til at lede efter enhver sprække, hvor der kan komme lys igennem.
Enhver omsorgsopgave som forældrene kan stå for – som børnene kan profitere af – skal vi identific .... læs hele artiklen