NY BOG - 'Byg bro' af Jytte K. Jakobsen, Familiebo

27-11-2019

DEN TREDJE BOG I EN STRIBE PÅ 5

Som tidligere skrevet i disse spalter, er vi ret begejstrerede, når det specialiserede børneområdes primæraktører ude på institutionerne/opholdsstederne og inde i skolerne påtager sig at være vidensproducenter på eget græs.

Vi har alle en forpligtelse til at vitaminisere og udvide den hovedstol af viden, der er helt central for fagets udvikling.
Det kan gøres på mange måder.
En af dem er at skrive og udgive en bog.

Med ’Byg Bro’ bringer Jytte K. Jakobsen fra Familiebo i Vejle (del af Jysk Børneforsorg) sig ind som nr. 4 (så vidt vi ved, ellers sig til …????) i den række af ledere/medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner, der udgiver en fagbog om vores område.

I en tid hvor vi fra professor Inge Bryderup (der har skrevet det perspektiverende forord) og hendes undersøgelse af plejefamilieområdet fra 2017 ved, at alt for mange plejefamilieanbringelser bryder sammen, er det SÅ relevant, at der kommer en bog om, hvordan man kvalificerer dette arbejde.

Det er en rigtig god bog, der også kan give inspiration til samarbejdet mellem pædagoger på døgninstitutioner/opholdssteder og de anbragte børns forældre.

Bogen handler om samarbejdet mellem forældre og plejeforældre og er en ”hvorfor og hvordan-bog”.
Den starter med at slå fast: Plejefamilien får en gave og en opgave og giver herefter bud på konflikter, tilknytning, samvær, (de svære) følelser, inddragelse, begreberne mor og far hjemgivelse og egenomsorg.
I bog

.... læs hele teksten

Ny bestyrelse i FADD 2019-2020

18-11-2019
På FADDs generalforsamling den 14/11 2019 valgte medlemmerne nye repræsentanter til bestyrelsen

Bestyrelsen består nu af:
Søren Skjødt, formand - Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgaard, Skovgården, Fuglebjerg
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev 
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
Torben Norup, Struer skolehjem
Frants Christensen, Hillerød dagbehandlingsskole
Søren Nielsen, Orøstrand. Orø/Holbæk
Marianne Beck-Hansen, Børne-Familiehusene, Holstebro
Thor Simony, Granbohus, Fredensborg


.... læs hele teksten

MEYERs MADHUS & FADD: Inspirationsdage: GRØNT MADMOD

10-10-2019

Kære medlemmer,

En gang imellem bliver man rigtig glad for at kunne vende tilbage til noget, man har lovet.
Da vi tilbage i november 2018 afsluttede en fantastisk dag på MEYERs MADHUS – KBH, hvor vi i samarbejde med MEYERS MADHUS stod for en inspirationsdag for køkkenledere på vores medlemsinstitutioner,  blev vi af mange af de 50 glade deltagere spurgt om, hvornår vi kunne afholde 2eren.
Vi sagde, at med en sådan begejstring måtte vi kunne finde en løsning …
Den er her nu:
Vi afholder her i efteråret 2 inspirationsdage med MEYERs MADHUS.
En i øst og en i vest:

18/11 2019 hos MEYERs MADHUS, Nørrebrogade 52 C, 2200 København N
26/11 2019 på Holmstrupgård, Holmstrupgårdvej 39, 8220  Brabrand

PROGRAM
10.00-10.15  Velkomst og morgenmad                                                                   
10.15-10.45  Oplæg om grøn umami                                                                    &n

.... læs hele teksten

PRESSEMEDDELELSE FRA GODHAVN

16-09-2019
I anledning af, at Godhavnsdrengene og andre tidligere anbragte børn og unge ved et arrangement på Marienborg idag den 13/8 2019 får Regeringens officielle undskyldning for statens manglende tilsyn med de institutioner, hvor de har boet, har Godhavn udsendt denne pressemeddelelse.

Forstander Søren Skjødt mener, at relationen har en positiv effekt for både institutionen og Godhavnsdrengene:
”Den levende historie er brutal, uretfærdig og meget nærværende, når man står i de gamle lokaler med de, der oplevede vanrøgten. Men netop derfor skal vi ikke vende den ryggen, og netop derfor fortjener disse mennesker tak for deres indsats. Vi skal lære af historien og hjælpe hinanden til at leve med den, fremfor at feje den ind under gulvtæppet. Derfor hylder vi i dag Godhavnsdrengenes styrke og siger både tillykke og tak.”

Forstander Søren Skjødt deltager i det officielle arrangement på Marienborg, hvor Statsminister Mette Frederiksen overrækker Danmarks undskyldning til Foreningen Godhavnsdrengene senere i dag.

.... læs hele teksten

FADD årsmøde 2019

16-09-2019

Kære medlemmer og samarbejdspartnere,

Hermed foreligger program for FADDs årsmøde 13-15 november 2019.

Årets tema er KALEJDOSKOP, som en metafor for de mange virkeligheder og forståelser, vi befinder os i.
Men også, som der står i programmet: "Alt efter hvordan vi drejer KALEJDOSKOPet, opstår der nye brudflader og spejlinger af sammensatheden og de forskellige logikker, der er i spil."

Mød, se & hør: Inge Bryderup, Trine Torp, Carstern Strømbæk Pedersen, Kenneth Lykke Sørensen, Sverri Hammer, Knud Hellborn, Anne Skare Nielsen, FADDs bestyrelse, sekretariat og ikke mindst andre forstandere, ledere og medarbejdere fra vores medlemsinstitutioner…

Som vi tidligere har oplyst, så skifter vi lokation: Vi skal til Odense, til BLU RADISSON, HC Andersen Hotel, tæt på centrum, tæt på Banegården og ca. midt i Danmark.
(Men undervurder ikke den trafikale situation i Odense; der er meget vejarbejde)
Tjek (på dagen!) https://www.odense.dk/borger/trafik-og-veje/veje/vejarbejde

Udover at vi glæder os rigtig meget tl at se jer, så er vi også glade for, at det er lykkedes os at fastholde samme pris som sidste år: 4795,- for enkeltværelse (4595,- pr. person i dobbeltværelse).
Vi ser også frem til vores generalforsamling, der afholdes torsdag den 14/11 kl 13.30 – 15.00 ifm årsmødet. Mere herom senere…

Tilmeldi

.... læs hele teksten

Flere nyheder

billeder/thumbs/SS_julen_2019.png

JULE-klummen 2019

WISH - LOVE - GIVE

For nylig gik jeg forbi en forretning på Vesterbro. Målrettet og forstyrrelsesresistent.
Det har jeg såmænd gjort så mange gange før, men i forbindelse med trængsel på fortovet måtte jeg vende kroppen ind mod et forretningsvindue.
Der faldt mit blik på de tre ord, malet på vinduet. WISH, LOVE, GIVE.

Hvis man lige ser bort fra den uafviselige, men også helt rimelige forretningsmæssige pointe, der er i appellen: ØNSKE, KÆRLIGHED … KØB, så repræsenterer de tre ord måske ’on the other hand’ en meget præcis linje i julens spændingskurve: Du ønsker dig noget af den eller dem, du elsker, som så fordi de elsker dig, giver dig det, du ønsker dig … juleaften.

Vi har også fået en finanslov. Der står ikke så meget om udsatte børn og unge – bortset fra penge til psykiatrien, en styrkelse af den understøttende undervisning  og vist nok en bette rest fra et tidligere efterværnsforlig.
Men tillykke til dagområdet med minimumsnormeringerne. Det er naturligvis et skridt i den helt rigtige retning. Tidlig trivsel og udvikling er kun godt.
Skulle vi ønske noget i den retning, så ville det batte meget, hvis vi på vores område fik minimumsgrænser for faglighed, tværfagligt samarbejde, inddragelse, efterværn, m.m.

Men!
Er der nogen, der ikke har behov for en minimumgrænse er vores allerbedste julegaveregnsvenner, der altid kun har været optagede af maksimumsstandarder. Max gas på WISH-LOVE-GIVE.
For 13 år siden startede en gruppe københavnere den indsamling, der år efter år har gjort det muligt for os i FADD, at sørge for anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner får en ekstra julegave.
Vi er bare SÅ glade for den indsamling.

Tidligere i mit liv, hvis man fik en julegave, man ikke havde ønsket sig SÅ hårdt, at man ligefrem skulle have den, har man vel halvsurt fået hvislet at ’det også er vigtigere med tanken’.
Men Julegaveregns-indsamlingen kan bare af et ærligt julehjerte begge dele. Det er både og. Gaven og tanken.
Vi ved det, for børnene siger det til os. ”Wauw, lækker gave. Også fedt, at der er nogen der tænker på mig på den måde, herreoptur”.

I mine mange år i dansk børneforsorg, har jeg aldrig mødt en mor eller far til et af vores børn på Godhavn, der ikke elskede deres barn. Og jeg har heller aldrig oplevet et barn, der ikke kunne finde på et eneste julegaveønske.
Jeg har til gengæld mødt en del forældre, der havde vanskeligt ved at stå for det noget opstyltede set-up vi i vores land har til julen. Ikke mindst juleaften.
Det er der, vi og vores kolleger ude på institutionerne kommer ind i billedet.
Hvad enten vi har ’trænet’ juleaften, familiesamvær, juletraditioner eller har leveret stegen, kartoflerne, rødkålen og sovsen eller har stået for juleaften (også) den 24., så har vi alle følt en forpligtelse til at være, gøre og sige helt noget særligt for/til det barn, vi har i vores varetægt til dagligt - op til julen.
Den pointe understreger operation julegaveregn

At vi så i FADD her i december har haft et rigtig godt møde med Socialminister Astrid Krag, statsminister, Mette Frederiksen kiggede forbi, årsmødet gik virkelig godt, vi har afleveret kvalificerende høringssvar, vi har haft opbyggelige møder med samarbejdspart .... læs hele artiklen

billeder/thumbs/ss_aug2019_2.jpg

November-klummen 2019

På depressive dage, som jeg i gennemsnit har en af hvert femte år, kan jeg blive overbevist om at alting var bedre i gamle dage.
Fodboldspillere brugte hverken halsedisser (det hedder det!) eller tophuer.
Brøndby vandt pokaler
Der var bedre plads på vejene.
Ispindene var større og billigere.
Og udsatte børn og unge var ikke et regneark.

Lad mig nøjes med den sidste: Er udsatte børn og unge et regneark i 2019?
JA og NEJ

JA fordi nogle kommuner i den måde de behandler udsatte børn og unge  og deres familier på i hvert fald fremstår mere optagede af tallene end de mennesker, der har brug for hjælpen.
Månedsopfølgning på fremskridt, kronefokuserede licitationer over indsatser, rabatforventning v/ mere end et barn,  hurtigt ind, hurtigt ud, flere anbringelser i starten af året og i starten af kvartalet, og ubæredygtige og kortsigtede løsninger.
Nogle af de praksishistorier, vi hører fra vores medlemmer handler rigtig meget om tid. Og tid er penge.

NEJ fordi der er mange kommuner, hvor man ikke tænker og handler på den måde.
NEJ fordi vi er mange, der bærer på det socialpædagogiske DNA (omsorg, udvikling og respekt i betydningen; blive ved med at se, re-spekt)

Som professor Lene Tanggård en gang sagde på et årsmøde: Pædagogik er et svagt projekt – fordi resultaterne aldrig kan garanteres.
LT spurgte: ”At værdsætte hvad vi måler eller måle, hvad vi værdsætter? Målbarhed  og evidens:  Måler vi faktisk, hvad vi værdsætter, eller måler vi blot det, vi med lethed kan måle og dermed kommer til at værdsætte?”
Og svarede selv: ”At måle pædagogisk effekt for at finde universelle  sammenhænge, svarer  til at veje en pengeseddel  for at måle  dens værdi.”
 ---
Vi har fået en ny regering. Og vi kan tillade os at forvente nye tiltag.
Om det ligefrem er et nyt tiltag er måske nok udtryk for en sproglig overgørelse. Men i et interview i Politiken 22/10 siger uddannelses- og forskningsminister (S) Ane Halsboe-Jørgensen under overskriften; HØR HER, VI REGNER PILSKÆVT: ”Der skal ske noget. Samfundet reparerer for meget og forebygger for lidt”.

I FADD støtter vi naturligvis både bedre regnestykker, mere praksisnær forskning, socialt arbejde som investering og at uddannelse er godt.
Det er meget enkelt: Hvis kommunerne vil øge inklusion, mindske udsathed og skabe bedre forudsætninger for at mennesker kan klare sig selv, så må man anerkende, at kvalitetsudvikling kræver investering.
Og vi ved godt, at det ikke er direkte motiverende for kommunale beslutningstagere, at gevinsterne ved kommunale investeringer i socialområdet typisk bonner ud på statsøkonimien - ovenikøbet på relativt langt sigt.
Det må vi have lavet om …

Men pas nu alligevel på:
Kloge hoveder har før stillet spørgsmålstegn ved både Heckman-kurven (den der viser at tidlig indsats betaler sig) og for stor skævvridning i balancen mellem ressourcer til forebyggelse og til behandling.
Vær varsom med dele af den evidensbaserede viden. Den er som udgangspunk gammel, men ikke nødvendigvis forældet. Pas på fælden, værdsættelse vs måling.
Lad nu være med at forske i noget vi godt ved. Medtænk er .... læs hele artiklen