Få nyhedsbrev på mail:

TAK FOR ET DEJLIGT ÅRSMØDE .....

15-11-2016

Tak for sidst til de 164 deltagere i årsmødet 2016 ...

.... læs hele teksten

Genvalg til alle...

15-11-2016

Den nye bestyrelse i FADD 2016-2017
På foreningens generalforsamling den 10. november 2016 var der genvalg til de opstillede kandidater.

Bestyrelsen består af:
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde
Hanne Dalsgård, Skovgården, Fuglebjerg
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, Kompasset, Brønderslev
Ole Christian Graversen, Fårupgård, Vejle
Torben Norup, Struer Skolehjem
Marianne Beck-Hansen, Østervang, Holstebro
Frants Christensen, Kejserdal, Fredensborg

Bestyrelsen konstituerer sig på førstekommende møde i december

Se stort foto af bestyrelse og sekretariat nedenfor ....... læs hele teksten

Høringssvar vedr opfølgning på folkeskolereformen

04-11-2016
FADD har afgivet høringssvar vedr opfølgning på folkeskolereformen.

 

 

 .... læs hele teksten

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

26-10-2016
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i FADD

Hermed indkaldels medlemmer af FADD til Generalforsamling 10. november 2016 på

Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa

.... læs hele teksten

Nyt projekt fra LIVArehab om gråzoneprostitution

26-10-2016

Med støtte fra Veluxfonden tilbyder LivaRehab fagpersonalet på opholdssteder og døgninstitutioner et todages undervisningsforløb. Konsulenten medbringer den nyeste viden om unge og gråzoner, og i fællesskab med jer?vil der blive udviklet en værktøjskasse med konkrete handlemuligheder, der mindsker psykisk sårbarhed og forebygger gråzoneprostitution.  
Formålet?er at udvikle og forankre metoder. der bidrager til øget trivsel blandt anbragte børn og unge, samt at give medarbejdere ejerskab over metode og forebyggelse.

Undervisningsforløbet er et gratis tilbud til døgninstitutioner og opholdssteder på Sydsjælland. .... læs hele teksten

Flere nyheder

December-klummen 2016

Det er en særpræget tid, vi lever i. November måned har ikke været en undtagelse.
Lad os i flæng nævne fra de store overskrifter:
Det amerikanske præsidentvalg
En regeringsrokade og udvidelse – herunder afholdelsen af et Folketingsvalg, som kun landets nye Udenrigsminister havde deltaget
Medieomtalen af markante dødsfald i ind- og udland.
Og en skærpelse af forbrugsformen op til den tilstundende højtid hos rigtig mange danskere i forbindelse med de efterhånden velinintegrerede, men stadigt mere omsiggribende ny-danske traditioner som Black Friday og Thanksgiving.

Vi er glade for, at der er noget godt, der ligger helt fast. Operation JULEGAVEREGNs insisterende bestræbelse på at indsamle penge til køb af ekstra julegaver til anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.
De er allerede i gang. Godt & vel…
For eksempel har JGR fået en donation fra Johan Bülow på Lakrids-julekalendere til alle anbragte børn og unge på vores medlemsinstitutioner.
Det er et godt signal: Det bedste vi har - til anbragte børn og unge.
Bort set fra det skal vi jo til det igen: At sætte en ny minister ind i vores område. Vi har en vis rutine i det: Siden 2009 – efter at Anders Fogh i 2007 nedlagde ministeriet, har vi haft fornøjelsen af at møde 7 socialministre. Det er cirka én om året.
Men vi nyder det hver gang.

Vi har sendt en lykønskningsmail til den nye minister, der som bekendt bliver Mai Mercado.
Udover nedsættelse af den kriminelle lavalder, efterværn for anbragte børn og unge, plejefamilier som ansatte på døgninstitutioner, indsatstrappens mulige udvidelse og et par andre småting, har vi skrevet til ministeren, at vi også gerne vil drøfte vejledningen til Lov om Voksenansvar.
I den forbindelse har vi nævnt, at vi sammen med en række andre aktører inden for vores område – herunder KL og Børnerådet - har udtrykt bekymring for fraværet af den passus, som blandt andet en række adspurgte anbragte børn ifm Magtanvendelsesudvalgets arbejde havde anbefalet; at det i den nye lov skulle være muligt for en voksen at fjerne det barn fra fællesskabet, der forårsager uro og utryghed. Under hensyntagen til fællesskabets bedste …
Begrebet 'pædagogisk guidning' har tidligere været brugt, men er undervejs i den langstrakte proces blevet erstattet af ’fysisk guidning’ og er tillige blevet udvidet til at kunne omfatte ‘kortvarig fastholdelse’.
Der er flere ærgerlige konsekvenser af dette aspekt.
Vi har bedt om et snarligt møde – gerne inden høringsfristen den 14/12.

Hvis vi sammenholder det oplæg som formanden for Magtanvendelsesudvalget, Jens Møller holdt på vores årsmøde med forslaget til ’Vejledningen til Lov om voksenansvar’ må vi præcisere i hvert fald to forhold:
Af vejledningsforslaget fremgår det:
”Der er kun tale om fysisk guidning, så længe barnet eller den unge ikke gør fysisk modstand mod fx at blive ført et andet sted hen, dvs. at barnet eller den unge følger med uden at gøre modstand. Gør barnet eller den unge fysisk modstand mod den fysiske kontakt og/eller det, den voksne ønsker, at barnet eller den unge skal gøre, skal den fysiske kontakt øjeblikkeligt ophøre, medmindre situationens karakter ændrer sig, så der opstår fare for barnet eller den unge selv, andre børn og unge eller personalet. I sådanne tilfælde vil der kunne anvendes fysisk magt efter voksenansvarslovens § 9, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

I forslaget er der således tale om, at den fysiske guidning skal ophøre SÅ SNART barnet eller den unge gør modstand.
At fastholde et mindre barn, der ikke er til fare for sig selv eller andre kortvarigt i forbindelse med en fysisk guidning, mens man giver barnet en flyverdragt på, giver god mening.
Hvis man skalerer en sådan situation op til en ung .... læs hele artiklen