Notat vedr Aula

18-09-2020

FADDs formand Søren og undertegnede havde i forgårs (14/9 2020) et videomøde med repræsentanter fra KL, KOMBIT og Børne-undervisningsministeriet.

Mødet var blevet til på foranledning af Børne-undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i forlængelse af en henvendelse fra FADD til ministeren  – som en reaktion på en videokonference i juni 2020
(Se nedenfor)

Først og fremmest beklagede og ærgrede alle de deltagende repræsentanter fra KL, styrelser, KOMBIT og ministeriet, at det har taget så lang tid – og vil tage yderligere tid - at nå frem til en løsning.

Alle anerkender problemet og dets omfang.

Mødet var primært opløftende med flere gode nyheder. Og en enkelt dårlig

Den dårlige nyhed først:
En aula-adgang for bostedsmedarbejdere vil være etableret i løbet af 2. kvartal i 2021.

Vi har siden vi første gang hørte om aula bedt om, at man medtænkte bostedsmedarbejderes (eller som det hedder; ’officielt tilknyttede personer’) adgang til systemet af den indlysende årsag, at adgang til informationer og kommunikation var – og er – helt afgørende for opbakning, støtte og kvalificering af indsatsen til anbragte børn og unges skolegang.

Til gengæld er det vores opfattelse, at stort set alle vores ønsker er blevet medtaget i de overvejelser man har gjort sig teknologisk, juridisk og praktisk.

Kort & godt

 • Adgang for bostedsmedarbejdere sker i løbet af 2. kvartal af 2021 (forventet!)
 • Skolesekretæren bliver omdrejningspunkt for tildeling og fratagelse af medarbejderadgange – hvilket skal være en overkommelig og enkel manøvre, så en medarbejder hurtigt kan få adgang og hurtigt kan få frataget den igen ved stillingsophør.
 • Bostedets leder meddeler skolesekretæren hvilke medarbejdere, der skal have aula-adgang til hvilke børn
 • Man vil vælge keep-it-simpel-løsninger som meget muligt
 • Det bliver muligt at logge ind i systemet (først fra browser, siden fra APP) via uni-log og derefter med en medarbejdersignatur (man vil også selv kunne vælge at bruge sin nem-id)
 • Der bliver intet max-antal kontaktpersoner pr. barn
 • Beskeder og svar fra bostedet vil i AU

  .... læs hele teksten

FADD – information til medlemmer om apotekernes læringsforløb om sikker medicinhåndtering

18-09-2020

Brug for at øge kompetencerne indenfor medicinhåndtering?

I 2019 deltog tre medlemsinstitutioner i et projekt om sikker medicin til børn og unge. Bag projektet stod FADD, Dansk Selskab for Patientsikkerhed og Pharmakon – apotekernes uddannelses- og udviklingscenter.

Der blev i projektet udviklet et læringsforløb, hvor det lokale apotek stod for undervisning af institutionens personale. Apotekerne har en omfattende viden om medicin, medicinhåndtering og udvikling af sikre arbejdsgange, og er derfor en oplagt kursusudbyder, når institutioner skal opkvalificeres indenfor medicinhåndtering.

Et læringsforløb kan omhandle følgende emner:

 • Sikkerhed i de sundhedsfaglige opgaver
 • Sikker håndtering af medicin
 • Brug af medicin
 • Medicin og kroppen
 • Akut sygdom og håndkøbsmedicin
 • Medicin mod ADHD, antipsykotisk medicin mv.
 • Misbrug
 • Medicinen skifter navn og medicintilskud.


Er I blevet nysgerrige på, hvad apoteket kan tilbyde jer af kurser, så tøv ikke med at kontakte det lokale apotek eller Apotekerforeningens kredskonsulent. Kredskonsulenten er tilknyttet de enkelte apoteker og kender apotekernes undervisningsforløb og øvrige ydelser indenfor medicinhåndtering og lægemiddelbrug. Se nedenfor, hvem du skal kontakte i dit område..... læs hele teksten

UDSOLGT TIL ÅRSMØDET

03-09-2020
Kære medlemmer,

Der er nu - pga coronareglerne vedr. m2 pr. deltager - udsolgt på vores årsmøde, hvor der således er plads til 165.
De nuværende regler gælder til 31/10 2020.
Hvad der kommer til at ske derefter, ved vi af gode grunde ikke, men vi håber naturligvis, at det vil være forsvarligt at udvide antallet af deltagere i mødesalen.
Vi har nu folk venteliste og det vil vi blive ved med ind til vi ved mere. 
Send hotellet en mail (se program) - først til mølle...

Alle ledere har selvfølgelig uanset, om vi har modtaget en fuld årsmødetilmelding, adgang til generalforsamlingen d. 12/11 fra 13.00 til 14.30.

Giv os lige et praj ...hvis du kommer ...

.... læs hele teksten

Erfaringer fra en døgninstitution med et corona-smittet barn

26-08-2020

Vi har modtaget - fra en af vores medlemsinstitutioner:

Erfaringer i forbindelse med konstateret Covid-19:
”For mange kokke fordærver maden!”

Overordnet læring: 

 • Vigtigt at holde hovedet koldt
 • At have en ”kommandoenhed”, gerne aftalt og nedskrevet inden smitte i jeres procedurer. Hvem gør hvad i forhold til de procedurer, der ligger
 • Hurtigst muligt at orientere Styrelsen for Patientsikkerhed. Dernæst forældre, anbringende kommuner og beliggenhedskommune. Det er faktisk beliggenhedskommunen, der har ansvaret for håndtering, når der foreligger en driftsoverenskomst
 • Ved smitte tilfælde skal alt personale og alle børn testes. Dvs. børn der kun går i skole her, rengøring, administration og pedel. Der kan bestilles mobilt testcenter til børnene (institutionen skal levere en ”sekretær”), men ikke de voksne (børn under 12 testes normalt vis ikke)
 • Nær kontakt: Nært sammen med den smittede person i mere end 30 min.
 • Nær kontakt sendes i hjemme-isolation med det samme 

Der verserer rigtig mange ”synsninger” i forhold til tiltag for inddæmning af smitte.
Eks.: Vi skal gentestes efter 7 dage.
Dette står i vores kommunale procedure. Vi tog kontakt til styrelsen for patientsikkerhed og fik følgende svar:
"Alle er testet negative. I er ikke et plejehjem, og jeres borgere er ikke i særlig risiko, så derfor ingen gentests.

Vores kommune har ikke i deres procedurer taget højde for, at vi er et ”anderledes” bosted, men placeret os i særlig sårbar gruppe. Dette er ikke nødvendigt. Derfor har vi fundet ud af, at vi må kigge vores procedurer grundigt igennem. Det er dog stadig kommunens ansvar, at procedurer osv. følges.

Vær opmærksom på, at personalets egne læger kan komme med vidt forskellige svar. Fortæl personalet allerede nu, at skulle I få smitte på institutionen, er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der er øverste myndighed.
Eks.: En ansat har en søn, der er sendt hjem fra skole (8. kl.). Egen læge siger at vedkommende skal gå hjemme ved søn i 14 dage.
Dette er ikke korrekt. Den ansatte skal testes som ”nær kontakt”. Er den første test negativ, kan den ansatte mø

.... læs hele teksten

NY BOG - Gid du var død, om social kontrol i alle kulturer – også den danske.

26-08-2020

NY BOG

Tidligere souschef på Solliden, Brit Rendtorff har sammen med Pia Offenberg skrevet en ny bog, Gid du var død om social kontrol i alle kulturer – også den danske.

Den bygger på seks kvinders fortællinger om at leve i parforhold hvor social kontrol har været dominerende. Dette har haft varige konsekvenser, også for deres børn.

www.offenberg-rendtorff.dk.... læs hele teksten

billeder/thumbs/ss_aug2019_4.jpg

Septemberklummen 2020

I går (31/8)  – på sommerens officielt sidste dag – fremlagde Regeringen forslag til en ny finanslov.
"I forslaget bliver der blandt andet afsat 1,4 mia. kr. over fire år til en bedre fremtid for udsatte og anbragte børn" skriver Finansminister Nikolai Wammen i en pressemeddelelse.

Vi spidser ører og hvæsser pennen, når vi hører den slags.
Spidser ører, fordi flere penge til vores område er godt.
Hvæsser pennen, fordi vi har hørt det før: En udmelding om central tilførsel af midler til et bestemt område er mere end en gang set pludseligt konverteret til en principiel forhøjelse af et bloktilskud.

For at være helt ærlig:
Vi står og skraber i savsmulden for at give regering og minister gode råd til, hvad pengene skal anvendes til, hvordan og hvorfor ...
De afsatte midler skal naturligvis bruges klogt og med faglig omhu og skal målrettes initiativer, der skal gøre livet lettere og/eller bedre for de udsatte og anbragte børn og unge – selvfølgelig i forhold til den fremtid, alle børn og unge er optagede af 'at have gode og tryghedsskabende billeder på'. Men også til lige her og nu.
En ting er børnenes vigtige fremtid, men lige så vigtigt er det, at vi reagerer rettidigt og afstemt når et barn har, fortæller om, eller ser ud til at have alvorlige trivselsudfordringer.
Vi, der arbejder med udsatte og anbragte børn og unge, må insistere på – også her – at arbejde med både og.
I den forbindelse kommer vi ikke udenom de vigtigste beskyttelsesfaktorer i udsatte børn og unges liv: Uddannelse, beskæftigelse og kendskab til gode sociale normer.

Vi forhåndsanbefaler, at politikerne indtænker behovet for kontinuitet, sammenhæng og inddragelse. Konkretisering følger i vores anbefalinger til Barnets Lov, der udsendes i løbet af september.
Vi fraråder hovsa-løsninger, blindt evidens-fokus og støtte til årsværk i børnehjælpsorganisationerne ... 
Fordi det er for dumt. Vi har været der, det virker ikke og det giver ikke børnene noget godt…

--

Selv om der naturligvis er noget om snakken, når Hanne Leth Andersen, rektor på RUC i et læserbrevssvar i Politiken 14/8 2020 til Dansk Erhverv, der havde problematiseret forskellige aspekter af RUCs optagelsesprocedurer og hvad-de-studerende-og-samfundet-får-ud-af-det, skriver at: ”man skal huske, at det ikke er alt talent, der afspejles i et gennemsnit”, er der ingen lette genveje til at komme med på uddannelsesvognen.
Heller ikke for udsatte børn og unge. Tallene viser, at de SKAL løftes …

Som aktører på vores område skal vi skabe de nødvendige angstdæmpende rammer for mest mulig normalitet til de børn og unge, hvis udsathed kommer til udtryk på mange forskellige måder, men som har det til fælles, at den har medført alvorlige huller ikke bare i viden om fagene, men også i forhold til at lære at gå i skole. Og at leve livet…
Normalitet i den her forbindelse betyder, at de udsatte og anbragte børn og unge, når de profiterer af det, skal have en dynamisk, fleksibel og nænsom overgang til at gå i en distriktsskole, spille fodbold i en klub og eller lære fluebinding i en lystfiskerforening. Fordi det gør ikke-udsatte børn og unge
Normalitet betyder også vi må sikre udsatte børn og unge indflydelse på deres eget liv. Fordi det har ikke-udsatte børn og unge.
Og normalitet betyder desuden, at vi som samfund må gøre os ekstra umage, når vi skal kompetencevurdere, de børn og unge, der har sværest ved at lære at lære. Fordi sådan skal vi også behandle ikke-udsatte børn og unge.

Vi peaker alle på forskellige tidspunkter. Men mange af vores børn har brug for mere end ikke-udsatte børn og unge for at opnå den læringsegnethed, der skaber en af forudsætningerne for at et udsat barn kan leve et selvstændigt liv præget af autonomi, integritet og værdighed; også kendt som det socialpædagogiske dannelsesideal.

Talent for et eller andet har alle børn.
Vi, der arbejder med børn og unge har en helt særlig forpligtelse til – og glæde over – at gøre alt hvad vi kan for, at børns talent sammen med andre kan blive afprøvet, trænet og opgraderet.
.... læs hele artiklen

Region Hovedstaden

Christina Hoffmann Hyldig
chh@apotekerforeningen.dk
Tlf. 33 76 76 74

 

Region Sjælland

Lena Skov Andersen 
lsa@apotekerforeningen.dk

Tlf. 33 76 76 05

Region Nordjylland og

Region Midtjylland

Tina Jobling 
tjo@apotekerforeningen.dk
Tlf. 33 76 76 06

Region Syddanmark

Tove Oldam
tol@apotekerforeningen.dk
Tlf. 33 76 76 16