NY FORMAND FOR FADD

26-11-2020

På generalforsamlingen 12/11 2020 valgte FADDs medlemmer ny formand.

Charlotte Møller Pedersen, forstander på Dannevirke Kostskole i Haderslev, blev valgt uden modkandidater.

Det er en kvinde med ben i næsen, en klar hjerne og et varmt hjerte, der nu sætter sig i spidsen for Foreningen af døgn – og dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD) efter et år som næstformand og to år i bestyrelsen.

Forankret i Jylland; født i Herning, opvokset i Kolding, har arbejdet for Aalborg Kommune og med nuværende bopæl og arbejdsplads i Aarøsund – lige udenfor Haderslev, og med Københavnerinden i ascendanten er FADDs nye formand mentalt-geografisk dækket godt ind …
Efter at  have afsluttet læreruddannelsen fra Haderslev Statsseminarium i 1991, gik der kun et par år med lærerjobs i Folkeskolen, som - skulle det vise sig - blot var et tilløb til det, der skulle blive – og fortsat - er Charlottes arbejdsplads: Dannevirke Kostskole, indviet i 1993.
Med lige dele gå-på-mod, omhyggelighed og udviklingsparathed, besluttede CMP sig for som 26-årig, at skulle hun få det, som hun ville have det, måtte hun gøre det selv. Sammen med en masse andre mennesker, som Charlotte betoner det over for Deres udsendte.
I dag – to år efter 25 års jubilæet - er Dannevirkeskolen er en veldreven institution med plads til 36 børn og knap 25 ansatte.

Det er for banalt at sige, at børnene er det vigtigste. For selvfølgelig er de det, som Charlotte siger.
”De børn, vi arbejder med på det specialiserede socialområde for udsatte børn og unge, har det til fælles, at de har minuspoint.
I forhold til normalitetsaspekter som venskaber, folkeskole og fritidsliv har minuspoint det med at skabe stigmatisering og eksklusion for børnene.
Det, der legitimerer, at vi samler udsatte børn og unge på institutioner er, at de møder andre børn, som også har det svært, også har oplevet at være anderledes og også har oplevet at stå udenfor. Her kan de sænke skuldrene og ”bare være” én blandt ligesindede. Det giver rum til at leve aktivt fremfor re-aktivt, søge mulighederne og rum for at lære!
Samtidig skal vi vedvarende skabe mest mulig interaktion med normalomr&ar

.... læs hele teksten

Ny bestyrelse i FADD 2020-2021

16-11-2020
På generalforsamlingen i torsdags den 12. november valgte FADDs medlemmer nye bestyrelsesmedlemmer.

De nye er:
Charlotte Møller Pedersen (formand, tidl. næstformand))
Maria Hæstrup, den sikrede institution Kompasset, Brønderslev
Rasmus Ladefoged Dinnesen, Holmstrupgård, Aarhus
Helle Hummelgaard, Frederiksholm/Udsigten, København
Sofie Aaen Nissen, Husene på Frydendalsvej, Frederiksberg

Genvalgt blev Torben Norup, Struer Skolehjem

Øvrige bestyrelsesmedlemmer (der ikke var på valg) er:
Hanne Dalsgaard, Skole-behandlingshjemmet Skovgaarden, Sneslev
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
Søren Nielsen, Orøstrand, Orø/Holbæk

.... læs hele teksten

TAK fra Søren Skjødt

14-11-2020

Kære alle,

Jeg har i mange år sagt – og ment – at kontakter er bedre end kontanter.

Rigtigheden af det udgangspunkt er i overvældende grad blevet bekræftet i forbindelse med de mange hilsner og gaver, jeg har modtaget i anledning af afslutningen på min formandstid i FADD.

Jeg vil gerne takke alle jer, der i virkeligheden er meget mere end kontakter, som på Facebook, på Linkedin, til sekretariatet i FADD, i min indbakke, på Godhavnsvej og på min privatadresse har taget jer tid til at give respons for den indsats, som jeg har fået lov til at stå i spidsen for i en længere årrække.

Men det er mig, der takker og er taknemmelig.

Tak for tilliden, opbakningen og tilbagemeldingerne når vi er lykkedes med noget.

Tak for rummeligheden, taletiden og platformene, når vi fik eller tog plads.

Tak for kvalificering af indspark og udmeldinger, som de er kommet til udtryk gennem tæt samarbejde med sekretariat , bestyrelsesmedlemmer, FADDs medlemmer og samarbejdspartnere fra nær og fjern.

Jeg har følt mig uendelig privilegeret og løftet af den faglighed, ordentlighed og besindighed, som er foreningens DNA og etiske pejlemærker.

Den kraft gør, at jeg trygt afleverer formandskasketten til Charlotte Møller Pedersen, der nu sammen med en meget stærk fagligt funderet bestyrelse og sekretariatet skal i gang med de vigtigste opgaver i det man - når man har min alder - godt må kalde mands minde.

 

Bedste hilsner

Søren Skjødt

 

OBS

Det ledsagende foto er IKKE indsat af Søren Skjødt, men foranlediget af en ret højtstående medarbejder i FADDs sekretariat.

Denne medarbejder foretrækker anonymitet.

Fotoet viser den buste, som en ligeledes anonym billedhugger er ved at færdiggøre.

Opsætningslokalitet overvejes ... ????.... læs hele teksten

Bekendtgørelse om mundbind 28/10 2020

28-10-2020

DEN KORTE VERSION
Ledelsen på botilbud træffer beslutning om evt brug af mundbind eller visir

DEN LIDT LÆNGERE
§ 3. For anbringelsessteder og botilbud m.v. på socialområdet, jf. § 1, stk. 1, nr. 6, gælder kravet om brug af mundbind efter § 2, stk. 1, kun hvis ledelsen på det pågældende sted træffer beslutning efter stk. 2

Stk. 2. Ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. nævnt i stk. 1, hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal løbende foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19. Vurderes betingelserne i 1. pkt. at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted, jf. § 2, stk. 1. Stk. 2.

Ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. nævnt i stk. 1, hvor der er lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal løbende foretage en vurdering af, om der på det pågældende sted er tæt kontakt med beboere eller brugere, som kan være i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

Vurderes betingelserne i 1. pkt. at være til stede, skal ledelsen på anbringelsesstedet eller botilbuddet m.v. træffe beslutning om at indføre krav om brug af mundbind eller visir det pågældende sted, jf. § 2, stk. 1.

Ikrafttræden: 29/10 2020 og ophæves 2/1 2021 

DEN LANGE (fra Lovtidende) 
Se nedenfor
.... læs hele teksten

DAGSORDEN TIL FADDs GENERALFORSAMLING 12/11 2020

26-10-2020

Kære medlemsinstitutioner,

I henhold til vedtægternes bestemmelser indkalder bestyrelsen hermed til generalforsamling i “Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge”

Torsdag den 12. november 2020, 10.00 – 11.30 (online indskrivning fra 9.30)

Generalforsamlingen afholdes virtuelt via et link der udsendes til medlemmerne.... læs hele teksten

Flere nyheder
billeder/thumbs/ss_aug2019_4.jpg

November klummen 2020

POSTLUDIUM
Selv om det knap nok er gået op for mig selv endnu, så nærmer tidspunktet sig for et formandsskifte i FADD.

Efter 8 år som formand og 14 år som en del af bestyrelsen i FADD har jeg nu besluttet at have sidste dag på posten i forbindelse med generalforsamlingen den 12. november …

Der er sket rigtig meget gennem årene. Og det vil føre for vidt at opliste mine favoritgøremål i foreningens tjeneste.
Dem har der været mange af.

Skulle jeg alligevel nævne bare en enkelt ting, så skulle det være, at det er lykkedes os at få en tæt relation til en lang række hovedaktører på den landspolitiske scene. Det gælder også i diverse styrelser og i faglige netværk med fagpersoner og forskere.

Som i socialpædagogisk arbejde er opbygningen af en relation et anliggende, der kræver gensidighed.
Forudsætningen for at have en relation til et udsat barn er, at barnet vælger os til.
Ellers skal vi kalde det, vi har sammen med det enkelte barn, noget andet.
Gensidigheden gælder også i forholdet til politikere og embedsmænd.
Vi kan udmærket have en intention om at opbygge en relation til dem, men det bliver først en realitet, når de også vælger os.

Det, de siger om os – jeg ved det, for vi har spurgt flere af dem ad – er at vi altid har fokus på det enkelte barn, på dets trivsel, udvikling og muligheder for at blive løftet fri af det, der er svært.

Vi kommer med ’hands on’; har LIGE deltaget i et møde med en eksistentielt udfordret mor, der netop har overladt sit barn til vores varetægt, har LIGE haft en samtale med et barn, der gerne vil gå til matematik på distriktsskolen, har LIGE afsluttet en tjenstlig samtale med en medarbejder, har LIGE hentet en dreng, der ville afhentes på en adresse ret tæt på Christiania. Og så videre.

At være interesseorganisation i den tid, vi lever i, er en kontaktsport.
Vi har i mange år kaldt vores opgave at virkelighedskorrigere.
Vi er gået til den. Og til dem.
Aldrig aggressivt. Aldrig hoverende. Aldrig over- eller underlegne.
Aldrig forsmåede. Aldrig forurettede. Aldrig forstokkede.
Men vi har forsøgt at være ordentlige, faglige og afgrænsede.
Og troet på vigtigheden af VARME - VIDEN - VISDOM – VEDHOLDENHED i arbejdet med de mest udsatte børn og unge.

På mange måder havde jeg håbet at kunne være med til politiske drøftelser om Barnets lov, om de interne skoler og dagbehandlingsinstitutionerne, om evalueringen pædagoguddannelsen og ny lovgivning for socialtilsynene. Med mere
Men sådan skulle det ikke være.
Corona har trukket nærmest ALT i langdrag.

Til gengæld har jeg en rigtig god forventning til den kommende bestyrelse med – hvis medlemmerne vælger hende :-) - nuværende næstformand Charlotte Møller Pedersen fra Dannevirkeskolen i spidsen.
Det bliver en meget stærk bestyrelse, som jeg ønsker alt det bedste …

Som jeg skriver i min sidste beretning som optakt til vores virtuelle generalforsamling den 12. november 2020:
”Jeg takker for tillid og arbejdskraft gennem årene fra medlemmer, bestyrelseskolleger, samarbejdspartnere og konsulent.
Jeg glæder mig over at have fået lov til at stå i spidsen for en yderligere professionalisering af foreningen og står i den sammenhæng på skuldrene af tidligere formænd og vil hermed udtrykke min respekt og taknemmelighed for det arbejde, de leverede på posten.
Jeg ser frem til at få mere tid til mit arbejde på Godhavn og til – nøje – at følge FADDs arbejde fra sidelinjen som menigt medlem af foreningen.
GOD vind”

Lad mig derudover afslutningsvis tilføje:
Man er heldig, hvis man i hele sit arbejdsliv bare et par gange møder et menneske, som man går så godt i spænd med, som det har været tilfældet i mit samarbejde med FADDs konsulent Henrik Kaustrup.
Det har været en relation præget af en helt særlig gensidig respekt, forståelse og intuitiv samstemthed.
I perioder har jeg talt mere med Henrik end med min kone.
Altid konstruktivt, løsningsorienteret og med klarhedsfremmende overskud.
Udenfor referat er han da også noget sjovere end min kone… :-)


Bedste hilsner

Søren Skjødt