Få nyhedsbrev på mail:

Fra NBK, Iceland 2018

11-09-2018

NBK 2021-IDE:
WE WHO WORK. HOW WE WORK. WHEN IT WORKS
Således velhjemkommet fra Nordisk Børnekonference i Reykjavik og ovenpå en i og for sig fin række oplæg fra kompetente folk med noget på hjerne og hjerte, kan en statusopdatering passende bruges til at se fremad mod næste nordiske børnekonference, der om 3 år afholdes i DK med Børnesagens Fællesråd, som arrangør.

Holder man Keynotes (hovedoplæggene) op mod konferencens titel: Safety for Children: New thinking - New approaches - med Inge Bryderups oplæg om 'Placing children and young people outside their homes in Denmark – New approaches?' som undtagelse, var der måske ikke så forfærdelig meget fokus på ny tænkning og nye tilgange ...

Vi fik rigtig meget at vide om, hvor galt det står til med børnebeskyttelse og børneinddragelse rundt omkring.
Det er meget vigtige opmærksomhedsfelter, og vi kan ikke gøre for meget for at beskytte og inddrage udsatte børn og unge.
Men som den grønlandske Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sagde under en debat om 'Child’s right to protection from violence and abuse' så har man i Grønland ikke så mange ressourcer til at researche; problemerne kalder på handling.

Vi blev inspirerede med meningsfulde detaljer, fik ny viden om vores nordiske kollegers vilkår og forståelser, men fik først og fremmest mødt og skrevet navne på forskere, embedsmænd, organisationsfolk og praktikere i vores kontaktbog.

Godt at kunne ringe til en ven, n&ari

.... læs hele teksten

FADDs årsmøde 7-9 november 2018

07-09-2018
Med glæde og gode forventninger: FADDs årsmødeprogram foreligger

Årets tema er POSITURER.
Vi sætter luppen på: Styringsstrategier i forhold til børnesagerne, forebyggelse, sundhed, skolegang, nye forståelser af inklusionsbegrebet og naturen – i håbet om at vi på den måde kan vitaminisere vores forudsætninger for at skabe endnu bedre indhold i og rammer for udsatte børn og unges liv.

Tilmeldingsfrist 27. september 2018

.... læs hele teksten

Et fyrtårn mere, Dannevirke Kostskole, har jubilæum (25) 31. august 2018

24-08-2018

I anledning af Dannevirke Kostskoles 25 års jubilæum inviteres tidligere og nuværende elever, forældre, kolleger og bestyrelsesmedlemmer samt eksterne samarbejdspartnere og gode medborgere til reception på Dannevirke Kostskole, Færgevej 5, 6100 Haderslev.

Fredag d. 31. august 2018 kl. 12.00 - 16.00..... læs hele teksten

Endnu et fyrtårn fylder rundt: Undløse Skole-Behandlingshjem fylder 100 år

23-08-2018
Lørdag den 22. september  har Undløse Skole-Behandlingshjem 100 års jubilæum.

Program fra 12.00-16.00.

Samarbejdspartnere og andre venner af huset er - sammen med tidligere elever, familier og medarbejdere -velkomne ...

.... læs hele teksten

”Bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge”, der afholdes den 20. september 2018 i Kulturhuset på Islands Brygge

17-08-2018
Vores samarbejdspartner LivaRehab indbyder til konference:
Bedre trivsel og forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge”, der afholdes den 20. september 2018 i Kulturhuset på Islands Brygge kl. 08.30 - 15.00.
Adresse: Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 KBH S.

LivaRehab har de sidste to år med støtte fra VELUX FONDEN arbejdet med opkvalificering af fagprofessionelle i arbejdet med forebyggelse af gråzoneprostitution blandt anbragte børn og unge.

Med konferencen ønsker vi at bidrage med viden om og erfaring med arbejdet med forebyggelse af gråzoneprostitution og udsathed blandt anbragte børn og unge. Derfor glæder det os også, at både ministeren for området og de ansvarlige ordførere deltager på dagen samt en lang række forskere og praktikere, der alle kan bidrage til en kvalificering af indsatsen.

Tilmeldingsfrist senest den 14. september.
Deltagerpris: 200 kroner
Deltagerpris for medlemmer af LivaRehab: 100 kroner.... læs hele teksten

Flere nyheder

September klummen 2018

Fag-fagligt har vi i en periode været optagede af ungdomskriminalitetsreformen. Se for eksempel august-klummen og vores debatoplæg fra Kr. Dagblad i februar 2018… Læs det her
Langt om længe har vi som høringsberettigede netop fået tilsendt høringsmateriale fra såvel Justitsministerium som fra Børne- socialministerium, der begge har svarfrist primo oktober 2018.
Reformen er som tidligere nævnt på plads med et flertal af FTs politiske partier.
Vi er aldrig til flugt eller frys. Men måske heller ikke - hvad vi kunne være i så mange andre sammenhænge – til kamp.
Vi vil blot insistere på at give det saglige …og nødvendige indspark.

Som vi altid gør det, når vi bliver bedt om at bidrage til en høringsproces, har vi tænkt os at gøre os rigtig umage med at udarbejde et svar, der er fagligt klart og tydeligt, men som også rummer de nuancer, som et komplekst lovforslag kræver – i respekt for, at en sådan reform kan få vidtrækkende konsekvenser for de børn og unge, som den rækker ud efter.
Jeg kan godt afsløre, at vi er bekymrede for det værdiskred reformen ser ud til at repræsentere: En hård retorik med straffelignende sanktioner og en risiko for, at den tidlige retliggørelse af børns adfærd kan komme til at betyde, at disse børn vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen…
Men som jeg skrev i august-klummen har vi en sikkerheds- og omsorgsmæssig udfordring med en gruppe af børn på i særlig grad de åbne afdelinger, der ligger i tilknytning til de sikrede institutioner og på de semi-sikrede døgninstitutioner.

Vi lægger os med garanti i selen for at afgive et høringssvar, der med udgangspunkt i det, vi ved og det, vi tror på - medtager alle relevante aspekter samtidig med, at vi insisterer på vigtigheden af at fastholde socialpædagogikken i et døgninstitutionsmiljø, og imødegå det, der på en række punkter mere ligner straf i et ungdomsfængsel.
Vi savner ganske enkelt belæg – forsknings- eller erfaringsmæssigt – for reformens legitimitet – ikke mindst set i lyset af det markante fald i ungdomskriminaliteten over en årrække.
---
Vores årsmødeprogram for 7-9 november er meget snart færdigt og klar til at blive udsendt til medlemmer og samarbejdspartnere.
De fem oplæg har vi knyttet sammen i overskriften POSITURER, som betyder holdning, attitude eller stilling.
Det har vi gjort for - for en stund – at fastfryse nogle af de retningsbestemte bevægelser, der i den virkelige verden er dynamiske pejlemærker i vores arbejde - for at kunne undersøge dem nærmere.

Vi glæder os rigtig meget til at høre og se alle 5 oplægsholdere:
Ledetråden fra overskriften POSITURER til oplæggene vil Marie-Louise Bjørn, cand.scient.pol., og Master i Organisationspsykologi gøre os klogere på i sit indslag om styringsstrategiske modsætninger og ledelsesmæssige udfordringer i arbejdet med børnesager – fordi det er der vores arbejde starter: Hvilke rationaler, hensyn og motiver lægger beslutningstagerne til grund for de trufne beslutninger?
Professor ved Institut for Socialt Arbejde på Stockholms Universitet og medlem af Lær for Livets Advisory Board, Bo Vinnerljung vil tale om vigtigheden af uddannelse og sundhed i udsatte børn og unges liv.
Psykolog, ph.d. og forfatter Rasmus Alenkær vil berette om nye måder at forstå inklusion på.
Specialkonsulent på Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet Poul Hjulmann Seidler vil fortælle om, hvordan indsatser i naturen kan understøtte behandling og trivsel hos børn og unge i udsatte positioner.
Og endeligt vil Jonas Dahl alias Jokeren åbne op for historier om sit liv me .... læs hele artiklen