Få nyhedsbrev på mail:

Generalforsamling 2018

13-11-2018

På foreningens Generalforsamling den 8. november 2018 valgte medlemmerne formand (valgt uden modkandidater) og 3 bestyrelsesmedlemmer.

FADDs bestyrelse består af i 2018-2019 af: Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde - formand.

Den øvrige bestyrelse (der konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde): 

Hanne Dalsgaard, Skovgården, Sneslev
Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, den sikrede institution Kompasset, Brønderslev
Marianne Beck-Hansen, Børne/familiehusene, Holstebro,
Frants Christensen, Store Dyrehave Skole, Hillerød
Torben Norup, Struer Skolehjem
Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, Haderslev.... læs hele teksten

FADD - dagsorden til Generalforsamlingen 2018

24-10-2018
Kære medlemmer,

Hermed foreligger dagsorden til FADDs Generalforsamling 8. november 2018 9.00-10.30.
GF afholdes i forbindelse med årsmødet på Kystvejens Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenå.

PBV
Søren Skjødt, formand

.... læs hele teksten

INVITATION: INSPIRATIONSDAG FOR KØKKENLEDERE I FADD

11-10-2018

 

Mad og måltider er en vigtig del af arbejdet med at skabe rammerne for, at børn og unge udvikler sig, trives og styrkes i at klare sig på egen hånd. Derfor er Godhavn, Måltidspartnerskabet, Kost- og Ernæringsforbundet og Meyers Madhus gået sammen om at udvikle en model for mad og måltider på Godhavn, som kan anvendes af dag- og døgninstitutioner.

På den baggrund inviterer FADD og Meyers Madhus til en inspirationsdag for køkkenledere, hvor du får viden om mad og måltiders betydning og inspiration til at løfte smagsoplevelsen endnu mere i al den mad, du laver.

Tid og sted:
Onsdag d. 28. november kl. 10-14 i Meyers Madhus,
Nørrebrogade 52C, 2200 København N.

Tilmelding
Tilmelding via https://da.surveymonkey.com/r/MMFADD
- senest d. 21. november 2018.

Arrangementet er gratis.
Alle køkkenledere i FADD er velkomne.

Spørgsmål?

Kontakt Emma Ter-Borch, emtb@lmfood.dk, 61 66 27 17

Læs mere herunder

 .... læs hele teksten

FADDs høringssvar vedr ungdomskriminalitetsreformen

04-10-2018

"FADD anerkender lovpakkens formål om, at børn og unge skal bringes ud af kriminalitet og tilbage i fællesskabet.
Til gengæld er vi som fagfolk, der konkret arbejder med de udsatte børn og unge, bekymrede over det værdiskred, reformen ser ud til at repræsentere: En hård retorik med straffelignende sanktioner som mere overvågning, økonomiske konsekvenser, mere politi, ensliggørelse og detaljeinvolvering fra ministerier. Disse elementer indebærer en risiko for, at disse børn vil påtage sig en identitet som kriminelle, som de kan få svært ved at slippe igen.
Reformen ser ud til at markere en hidtil uset territoriel landvinding for Justitsministeriet, hvis virke og formål i første omgang refererer til love, domstole og straf – set i et voksenperspektiv.

Hvilket angiveligt ikke kun bekymrer os fra praksisfeltet, men også en lang række børne- og kriminalitetsforeninger og organisationer fra ind- og udland.

Bekymringen skyldes dels fraværet af forskningsmæssig legitimitet og lovende internationale erfaringer med effekten af de foreslåede stramninger. Dels at det syn, der ligger til grund for stramningerne, synes præget af uvidenhed om målgrupperne.

Sagt på en anden måde er flere af forslagene baseret på en forestilling om, hvad der vil være virkningsfuldt (læs: afskrækkende ift at fastholde en kriminel løbebane) for ikke-udsatte børn og unge fra ressourcestærke familier.
Rigtig mange børn og unge i de sikrede miljøer er karakteriseret ved manglende evne til at konsekvensberegne egne handlinge

.... læs hele teksten

Fra NBK, Iceland 2018

11-09-2018

NBK 2021-IDE:
WE WHO WORK. HOW WE WORK. WHEN IT WORKS
Således velhjemkommet fra Nordisk Børnekonference i Reykjavik og ovenpå en i og for sig fin række oplæg fra kompetente folk med noget på hjerne og hjerte, kan en statusopdatering passende bruges til at se fremad mod næste nordiske børnekonference, der om 3 år afholdes i DK med Børnesagens Fællesråd, som arrangør.

Holder man Keynotes (hovedoplæggene) op mod konferencens titel: Safety for Children: New thinking - New approaches - med Inge Bryderups oplæg om 'Placing children and young people outside their homes in Denmark – New approaches?' som undtagelse, var der måske ikke så forfærdelig meget fokus på ny tænkning og nye tilgange ...

Vi fik rigtig meget at vide om, hvor galt det står til med børnebeskyttelse og børneinddragelse rundt omkring.
Det er meget vigtige opmærksomhedsfelter, og vi kan ikke gøre for meget for at beskytte og inddrage udsatte børn og unge.
Men som den grønlandske Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sagde under en debat om 'Child’s right to protection from violence and abuse' så har man i Grønland ikke så mange ressourcer til at researche; problemerne kalder på handling.

Vi blev inspirerede med meningsfulde detaljer, fik ny viden om vores nordiske kollegers vilkår og forståelser, men fik først og fremmest mødt og skrevet navne på forskere, embedsmænd, organisationsfolk og praktikere i vores kontaktbog.

Godt at kunne ringe til en ven, n&ari

.... læs hele teksten

Flere nyheder

November klummen 2018

Det var salig ex-borgmester i Farum Kommune, Peter Brixtofte, der en gang i slutfirserne sagde: Kvalitet er selvbestemmelse til lavest mulig pris.
Citatet var vi nogle stykker, der dengang kun havde hånlige grynt til overs for. Typisk kun at have øje for, hvad tingene koster, sagde vi til hinanden og himlede med øjnene.
Der er løbet meget vand i åen siden. Om jeg ligefrem er blevet klogere med årene, ved jeg såmænd ikke. Men de kontekster vi arbejder i har forandret sig. De kommunale virkeligheder er anderledes. Vi har levet med konsekvenserne af en række reformer på udsatte børn og unge området. Og jeg er blevet ca. 30 år ældre…

2018 er første år efter kommunalvalget i 2017. Traditionelt bruger kommunalpolitikerne de første år af en valgperiode til at gennemføre upopulære forslag, som de håber befolkningen har glemt næste gang, der er valg.
Sådan er det.
Og hvis ikke det er fordi det er så gennemskueligt, så er det da egentlig ikke helt dumt tænkt.

Spekulation i folkets korttidshukommelse kan imidlertid også fungere som en boomerang.
Hvis det man beslutter, ikke er klogt – og der er nogen, som ikke bærer nag, men som bare husker rigtig godt, så får politikerne konsekvenserne smidt tilbage i hovedet, hvilket i nogle sammenhænge medfører dyrere løsninger.
For øjeblikket er der en bekymrende tendens på vores område: Kvalitet på det sociale område = budgetoverholdelse. Dixi (jeg har talt)
Chefniveauet over forstanderne/institutionslederne/tilbudslederne/centerlederne/afdelingslederne er befolket  med mennesker, hvis spidskompetence er økonomihåndtering.
Til at bistå de økonomiske chefer, som altså har ansvar for de sociale indsatser i kommunerne, med at opfylde kvalitetsstandarderne ansætter man mange steder – og det er det nye - det, der på nydansk hedder controllere. Hvilket ikke refererer til styringsapparatet til en Sony Playstation – i flertal …
Man sondrer primært mellem en financial og business controller. En financial controller arbejder med regnskabsudarbejdelse, mens en business controller beskæftiger sig med økonomistyring, rentabilitet og øvrig ledelsesinformation. (Wikipedia)
Men det handler om det samme: At efterleve ønsket om budgetoverholdelse – som kvalitets- standarDEN.

Holdt op mod hvad der sker i den virkelige verden, er der udsatte børn og unge og deres familier som ikke får den hjælp og omsorg, de har brug for.

  • Der mangler trin på indsatstrappen.
  • Der er for mange sammenbrud – specielt i plejefamilier.
  • Mindsteindgrebsprincippet bliver skambrugt.
  • Økonomiske begrundelser for fravalg af de nødvendige indsatser

Og sådan kunne jeg blive ved…

I en efterhånden vidt berømmet kronik med overskriften ’Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde’ fra Politiken fra 27. marts 2007 skrev en række økonomiske rådgivere følgende om de også i 2007 omsiggribende konsekvenser af New Public Mangament strategien:
”Vi var selv med til at skabe styringstænkningen i det offentlige. I dag ved vi, at det er gået over gevind."
De skrev endvidere:

”Vi håber, vi med dette oplæg til debat kan få andre med i at konstruere nye svar og løsninger. For som nævnt skal vi ikke smide barnet ud med badevandet. Vi skal bevare de gode ting i eksempelvis kontraktstyringen, men tilpasse den nutidens behov. Vi skal lægge vægt på bedre dialog mellem politikere og ledere, så vi løbende lærer af egne og andres succeser – men også erkender manglende resultater og lærer af fiaskoer. Vi skal ikke se ledere eller medarbejdere i det offentlige som budgetmaksimerende bureaukrater – men heller ikke falde i en grøft af naiv tillidstænkning. Vi skal fastholde ansvaret og om fornødent afskedige ledere og medarbejdere, som svigter – men ikke rette smed for bager, i de .... læs hele artiklen